Gemeentebrief 2021-52

Geplaatst op:

Lantaarntjes

Dag allemaal. Drie weken geleden hebben jullie allemaal een lantaarntje gehad. Hopelijk hebben jullie deze al mooi versierd. We willen de lantaarntjes graag gebruiken voor in de dienst op kerstmorgen. Jullie kunnen ze inleveren bij de scriba, Jolanda Lemcke, bij Hendrik en Ilona of in de kerk brengen. Na de kerst kunnen jullie ze natuurlijk weer ophalen, we zullen er voorzichtig mee zijn. We zijn benieuwd naar jullie versierde kunstwerken!

Lockdown

Na de extra persconferentie van zaterdag 18 december zitten we (weer) in lockdown. Dat betekent dat alle kerkdiensten tot nader bericht, maar zeker tot en met 9 januari uitsluitend online zullen zijn. In de kerk zijn alleen mensen aanwezig die echt een rol hebben in de dienst. Gelukkig hebben we alle apparatuur om de diensten uit te zenden en inmiddels de nodige ervaring opgedaan. We gaan ons best doen om ook van deze periode weer het best mogelijke te maken.
Kerk zijn met elkaar is in de kern: elkaar ontmoeten. Blijf daarom naar wegen zoeken om elkaar, met in acht neming van de regels, te ontmoeten. Nodig iemand uit om op zondag met jou/met jullie mee te kijken naar de dienst. Zet de kaars weer klaar om het licht uit de kerk te delen met elkaar. Stuur een kaartje, geef een bos bloemen, bel iemand op, bak een cake en deel met de buren, … wees creatief. We hebben eerder bewezen dat we dit kunnen. Houd moed!
Voor alle duidelijkheid zetten we hier de kerkdiensten voor de komende twee weken nog even op een rij:

  • Vrijdag 24 december: 21.30 uur kerstnachtsamenkomst, uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk, met medewerking van alle 3 de kerken van Schoonrewoerd
  • Zaterdag 25 december: 10.00 uur eerste kerstdag: een prachtige on-line kerkdienst met een bijzondere insteek
  • Zondag 26 december: 10.00 uur tweede kerstdag, on-line kerkdienst
  • Vrijdag 31 december: 19.30 uur oudejaarsdienst met het lichtjes’feest’. Ook weer een on-line kerkdienst waarvoor u voor het plaatsen van de lichtjes namen/gebeurtenissen/aandachtspunten kunt aandragen. (zie verderop in de gemeentebrief)
  • Zaterdag 1 januari: de kerkdienst op 1 januari vervalt, we nemen het inluiden van het nieuwe jaar mee in de dienst van Zondag 2 januari: 10.00 uur on-line nieuwjaarsdienst
  • Zondag 9 januari: 10.00 uur on-line kerkdienst.

Scriba, Jolanda Lemcke

Een zee van licht

Tijdens de oudejaarsdienst, 31 december, is het een goede en betekenisvolle gewoonte om een lichtje aan te steken voor iemand met wie we meeleven of voor iets wat ons bijzonder bezighoudt. Zo kunnen we zorgen en vreugden met elkaar delen en bij God neerleggen in het vertrouwen dat God ons hoort en naar ons omziet. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd om een kaarsje aan te steken voor een geliefde, een familielid, een vriend, een gebeurtenis die grote indruk maakte,…. Helaas kan dat dit jaar niet in de vorm dat ieder zelf naar voren komt en toelichting geeft op zijn/haar kaarsje. Daarom doen we het dit jaar anders: u kunt de scriba laten weten voor wie of wat u een kaars wilt laten aansteken. In de kerkdienst steken medewerkers de kaars aan en vertellen daarbij uw verhaal/ noemen daar de naam die u hebt opgegeven.
Stuur uw bericht aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl

Afscheid van 2021

We hadden het allemaal zo graag anders gezien. Maar het is niet anders: met deze Kerst 2021 moeten we het doen. Met gemopper sta je alleen maar jezelf in het licht. Bovendien zijn er ook dingen die ons zomaar ten goede overkomen. Bijvoorbeeld: de mensen die de kerstnacht-bijeenkomst hebben georganiseerd, hebben elkaar gevonden. Ik ben er echt van onder de indruk hoe die groep, uit drie verschillende gemeentes, zo hartelijk heeft samengewerkt om in de kerstnacht Christus ter sprake te brengen.
Voor kerstmorgen hadden we mooie plannen, die we maar ten dele kunnen uitvoeren. Maar we hebben met elkaar ons best gedaan om het kerstevangelie te verwoorden. Andere riemen om mee te roeien hebben we niet. En al die plannen...die bewaren we gewoon een jaar. 😊
Op 2e kerstdag heb ik dienst in een buurgemeente. Op Oudjaar hoop ik weer in Schoonrewoerd te zijn. We lezen dan Prediker 3: 1-15: ‘Er is een tijd om...’ bijvoorbeeld om afscheid te nemen van 2021. Op 1 januari kunnen we elkaar nog niet fysiek het goede voor 2022 wensen. Op zondag 2 januari natuurlijk ook niet, maar we wisselen wel e.e.a. via de camera uit. We lezen Matteus 2: het verhaal over de wijzen uit het Oosten. Nog in de kerstsfeer dus. Een vroege Epifanie.
Ik wens u graag feestdagen die u als een zegen ervaren kunt. Ondanks de beperkingen van dit moment. Maak er weer een thuisviering van, desnoods in je eentje. Een kaars, een gebed, het kerstevangelie en een moment van stilte; en in ons geval een lied, want wij zingen graag. Gewoon voorafgaande aan het kerstdiner. Ook om te voorkomen dat Christus even met Kerst wordt bijgezet en daarna weer naar de berging te verdwijnen. Tot Hij weer even mag opdraven in onze relishop.
Hartelijks, ds Piet van Midden.

Zendingscollecte 1e Kerstdag

De zendingscollecte op deze Eerste Kerstdag is bestemd voor het Kerk in actie project “Geef licht”.
Zoals u weet bevinden zich grote aantallen kinderen uit verschillende landen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. De kampen zijn overvol waardoor de omstandigheden bijna mensonterend zijn, zeker nu het winter is. De tenten zijn vochtig en koud, voedsel is niet toereikend om nog maar te zwijgen over de sanitaire voorzieningen. Veel kinderen zijn met maar één ouder of zelfs helemaal alleen het geweld in hun thuisland ontvlucht. Met deze collecte proberen we iets bij te dragen aan verbetering van hun leefomstandigheden.
Van harte bij u aanbevolen, KIAW-groep en diaconie.

Dit is weer het moment dat de Engelen gaan vliegen

De eerste keer was met Advent. Nu met Kerst wordt er met verlangen uitgezien naar de tweede vlucht. Heerlijk voor jou om een lichtpunt te kunnen zijn. Een goede vlucht gewenst.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Bericht van de Diaconie

De diaconie verzamelt weer pakketzegels van de Plus- markt voor voedselpakketten.
De actie loopt tot 19 februari. U kunt de zegels inleveren bij de diakenen. De drie kerken zamelen samen in en in onderling overleg worden de mensen uitgezocht, die met zo' n pakket enorm geholpen zijn. Doet u mee?
Namens de diaconie, Hans Lemcke

Terug naar overzicht