Gemeentebrief 2021-48

Geplaatst op:

Kindernevendienst

Vandaag begint het adventproject van de kindernevendienst. We hebben al een tweetal weken de materialen voor een lantaarntje in huis. Vorige week is Job positief getest waardoor we als familie de Leeuw in quarantaine zitten. Het is op dit moment hierdoor niet mogelijk om de materialen, die bij ons in huis liggen, uit te delen. We willen niet de oorzaak zijn van een coronabrandhaard en nemen het zekere voor het onzekere. Voor nu hebben we een kleurplaat, die bij het lantaarntje zit, gescand en deze zit bij de gemeentebrief. Zodra we uit de quarantaine mogen en we de materialen dus veilig kunnen uitdelen zullen we iedereen de materialen brengen. Veel plezier met het kleuren.
Met vriendelijke groet, Hendrik en Ilona

Engelenproject

Het engelenproject gaat zondag van start. Er staan veel engelen klaar om te gaan vliegen. Maar……..we kunnen er nog wel meer gebruiken. Iets voor u/jou om een ander een blij moment te bezorgen? Opgeven bij: Bep van Zanten of Floor Brouwer.

Erick Versloot

Op maandag 29 november staat Erick Versloot in de activiteitenplanning: een avondje volop muziek. Het is nog maar de vraag of het zinvol is die activiteit te laten doorgaan. We kunnen immers nog niet volop zingen, én er is een aantal mensen kwetsbaar voor besmetting. Daarom hebben we in het moderamen besloten de avond nú niet te laten doorgaan en de activiteit te verplaatsen naar een avond in het voorjaar, als corona wat meer is uitgewoed. Het spijt ons zeer dat de zang- en muziekavond niet kan doorgaan, maar we verheugen ons op de toekomst.
Uw moderamen

Collecte Diaconie voor project “Geef licht”

Kerk in actie start ook dit jaar het project “Geef licht”. Zondag op de eerste advent is de collecte voor de diaconie bestemd voor deze actie. Het gaat nog altijd om grote aantallen vluchtelingenkinderen in de troosteloze overvolle Griekse opvangkampen. Ook nu staat er weer de winter voor de deur en leven deze kinderen in barre omstandigheden met uiterst weinig perspectief. Wij kunnen asielprocedures niet zomaar bespoedigen maar we kunnen via deze collecte wel bijdragen aan een verbetering van hun omstandigheden.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen

Verkroost spaarkaarten

Afgelopen maandag zijn er weer volle spaarkaarten ingeleverd. 9 X 3,00 voor het bloemenfonds en 8 X 3,00 voor de voedselbank. De spaarkaarten kunnen in de collectezak of door de brievenbus bij mij gedaan worden. Vermeld er eventueel op welke bestemming. Allemaal bedankt voor het mee sparen.
Ina Niebeek

Adventslied

Christus is ontelbaar vaak in beeld gebracht door kunstenaars, in tot kunst verheven eerbied. Maar Christus is óók een gewoon kind. Toen ik ooit in een preek zei dat Jezus gewoon met andere jongens in Nazareth had gevoetbald, sloegen bij een kerkganger de stoppen door: dat was onmogelijk. Maar als Christus niet ook gewoon echt mens was, kun je het evangelie meteen afschrijven. Net als het omgekeerde: als je niet gelooft dat God in Jezus meekomt, kunnen we met de kerk beter meteen stoppen. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen de adventskaarsen te laten aansteken door een grootouder en zijn/haar kleinkind. Dat doen ze uiteraard niet zwijgend. Het kleinkind steekt eerst de kaars aan en daarna spreekt de grootouder het kleinkind toe. Maar wat hij/zij van het kleinkind zegt, kun je ook van Christus zeggen. De tekst heeft dus een dubbele bodem. Er worden door de grootouder vier regels gezegd, in het ritme van lied 481: ‘Hoor, de engelen zingen de eer...’ waarop de organist meteen inzet voor de laatste zes regels die door allen worden gezongen. Het gaat in één beweging door. De gezongen regels vormen een refrein, waarin moeders en vaders uitkijken naar de geboorte van hun kind, dat zomaar Christus blijkt te zijn:
Naar jou heb ik uitgekeken,
jouw geboorte was een teken
dat God ons nog steeds bemint
in een nieuwgeboren kind.
Kind van ver, eeuwig geheim:
kind dat Kind van God zal zijn.
De kaars wordt aangestoken na het welkom door de ouderling van dienst.
Mooie viering gewenst, Ds. Piet van Midden

Terug naar overzicht