Gemeentebrief 2021-47

Geplaatst op:

Kindernevendienst

De besmettingen lopen overal op. We hebben als leiding van de kindernevendienst besloten om voorlopig even geen fysieke kindernevendienst te houden. Wel zijn we bezig voor de komende weken. Hou de kerkdienst en de nieuwsbrief in de gaten!
Met vriendelijke groet, Hendrik

Zondag van de Voleinding 21 november 2021

‘Voleinding’: dat is wat anders dan het ‘einde’. Het gaat om de voltooiing. Niet om de ernst van de laatste dingen, maar om de laatste, diepste ernst van de dingen: wat er wordt van de mens en zijn wereld. Daarmee sluit het kerkelijk jaar af. Volgende week zondag (eigenlijk: zaterdagavond) begint de Advent en verschiet de kerk van kleur. Op de Voleindingszondag gedenken we in de protestantse traditie onze overledenen, Dat zijn:
Arie Bakker (05-02-2021)
Klaas Brouwer (11-03-2021)
Nel Brouwer-van Weverwijk (15-04-2021)
Hennie Rijneveld (27-05-2021)
Janny Philippi-den Hartog (05-07-2021)
Sija Brouwer-Versluis (29-10-2021)
en in hun namen zovelen die we in ons hoofd en hart bewaren. Bij die velen horen ook diegenen die we in onze gebeden noemden, zoals Rozemarijn Scheenhart en Laurens van Bijlevelt. We hebben familieleden uitgenodigd om een kaars te ontsteken en een lied te zingen dat ons allen met de overledene verbindt. Er is, na alle ellende en isolatie die het virus heeft veroorzaakt, ook rondom het afscheid van geliefden, alle reden om deze laatste stap met elkaar te zetten.

Corona

Nu het coronavirus om zich heen grijpt, is in een aantal gevallen voorzichtigheid geboden. Een mondkapje in een winkel dragen is wijs. Anderzijds: we zijn niet gevaccineerd om ons op te sluiten. Met inachtneming van verstandige richtlijnen gaat het leven hier tamelijk gewoon verder. Dat geldt ook voor mij. U kunt dus gewoon een beroep op mij doen.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Vanuit het Coronateam

Nu de Corona besmettingen weer zorgelijk oplopen moeten we extra alert zijn, ook in onze kerk.
Zondag is de gedachtenisdienst. Daarin heten we meer gasten dan gebruikelijk hartelijk welkom: familie en vrienden van de overledenen. We vragen daarom of u/jij, die als gemeentelid aanwezig wilt zijn, zich op te geven. Dat is alleen deze zondag nodig, zodat we aan kunnen geven of er voor jou/u een plaats is. We mogen het niet te vol laten worden. We vragen uw/jullie begrip daarvoor. Opgeven kunt u door een mailtje te sturen naar aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl. Als mailen niet mogelijk is dan kunt u bellen naar Bep van Zanten. U krijgt dan bericht of er plaats is voor u.
Ook het zingen brengen we even onder uw aandacht. Het advies van de PKN is om ingetogen te zingen. Dat hoeft geen probleem te zijn ook met zacht zingen kunnen we God danken en eren. Tenslotte vragen we ook ieders medewerking na de dienst. Houd afstand en als u wat wilt napraten, zoek de ruimte en de frisse lucht op.

Senioren

In het nieuwe seizoen hebben we twee seniorenmiddagen gehad. Beide middagen zijn plezierig verlopen en het was goed om elkaar weer eens te ontmoeten. We zagen weer uit naar de volgende bijeenkomsten. Hoe teleurstellend was het dat er weer nieuwe coronamaatregelen afgekondigd werden voor de komende weken.
Op donderdag 25 november a.s. was de derde middag gepland en op het programma stond een quiz met medewerking van Arend Niebeek.
Maar helaas, vanwege de toegenomen corona-dreiging vinden we het op dit moment niet verantwoord de middag door te laten gaan.
Al eerder schreven we dat we het wel hoopten, maar er niet zeker van waren of we de middagen konden blijven organiseren. Het betekent voor onze seniorengroep dat we, na overleg, besloten hebben om in ieder geval deze maand geen seniorenmiddag te organiseren.
Hoe het verder gaat? We weten het niet, maar hopen dat er toch weer de mogelijkheid komt om een en ander te organiseren. Als commissie gaan we door met de mogelijkheden te bekijken, zoals b.v. de kerstmiddag. We geven daar in begin december weer bericht over.
Voor nu wensen wij u alle goeds en een hartelijke groet van
de Seniorencommissie

Gedachtenislied

We zingen na de gedachtenis van Arie Bakker Lied 427 LdK. Omdat het niet meer in het liedboek is opgenomen, wordt het hier meegegeven:
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Terug naar overzicht