Gemeentebrief 2021-46

Geplaatst op:

Collecte bij het HA

Derde collecte van komende zondag 14 november is de Heilig Avondmaal collecte en deze is bestemd voor het Leger des Heils, dus deze week geen Water for Life.
De heilsoldaten bekommeren zich voortdurend, vaak bij nacht- en ontij, om veel dak- en thuislozen in ons land. Dit werk dat voor zoveel mensen een sprankje hoop brengt in een vaak bijna uitzichtloos bestaan willen we graag financieel ondersteunen. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Ouderling-kerkrentmeester en voorzitter voor het CvK

We zijn heel blij dat we een ouderling-kerkrentmeester en voorzitter voor het CvK hebben gevonden: Harm Abma. Mochten er bezwaren zijn dan kunt u dit kenbaar maken aan de preses: Arie van Buuren, tot uiterlijk 26 november 2021. Omdat Harm ook koster is, gaat hij niet meedraaien als ouderling van dienst. We streven ernaar dat we Harm 5 december kunnen gaan bevestigen in de kerkdienst.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke

Van de dominee

U treft op deze gemeentebrief een artikeltje aan van Alice van Bijlevelt over de studieavond van 16 november over Jozua. Het meest geciteerde boek als het over geweld gaat. Maar daarvoor komt Richteren / Rechters in aanmerking. Afgezien van een paar passages is Jozua geen gruwelijk boek, integendeel. We passen wel de vorm wat aan, i.v.m. de explosieve stijging van positief geteste personen. Bij Alice kunt u daarover meer lezen.
Zondag 21 november is de Gedachteniszondag of beter: ‘Zondag van de Voleinding.’ Dan gaat het niet over het einde van de wereld, maar over de voltooiing daarvan. En denken we in het bijzonder aan onze gestorvenen: hun leven was voltooid en wachten met allen die op aarde leven op de herschepping van alle dingen. De namen van de overledenen vindt u elders op deze gemeentebrief.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Bijbelleerhuis

Op dinsdag 16 november as. is er weer Bijbelleerhuis en bespreken we het boek Jozua. Dit keer niet in De Lichtkring, maar in de kerkzaal. Door de ontwikkelingen rond de Covid-19 besmettingen heeft het coronateam aangegeven dat deze avond aangepast kan doorgaan. De aanvangstijd blijft 20.00 uur. Er is vooraf geen koffie of thee ter verwelkoming en er zal ook geen pauze zijn. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten. Op het moment van aanlevering van dit bericht heeft de persconferentie van 12 november nog niet plaatsgevonden. Hetgeen ik heb vermeld kan dus nog veranderen door eventuele aanscherping van de regels.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mij bellen.
Met hartelijke groet, Alice van Bijlevelt

Terug naar overzicht