Gemeentebrief 2021-45

Geplaatst op:

Avondmaal

Op zondag 14 november vieren we Avondmaal. Na de landelijke corona-uitbraak lijkt het verstandig om de stijl van vieren die we de afgelopen tijd hebben gepraktiseerd, te handhaven: dus ieder op zijn/haar plek en met het eigen brood en beker. We vieren het H. Avondmaal altijd uit een boekje met vaste liturgieën. Daarin ontbreekt een aantal dingen, die in een orde van dienst thuishoren. En ook kun je met altijd dezelfde tekst, moeilijk reageren op gebeurtenissen van de afgelopen week. We zullen op 14 november het Avondmaal vieren vanaf een kopie, waarop alle wezenlijke elementen zijn overgenomen. Voorop staat dat het een sacrament is, een heilig gebaar van Gods kant.
Ik zal voor de gemeentebrief van 7 en 14 november een paar onderwerpen uit de H.A-liturgie beschrijven. Hierbij een eerste poging.
Het Avondmaal dankt zijn naam aan het laatste Avondmaal dat Christus met zijn leerlingen vierde. Dat was de zogeheten séder-maaltijd op de avond voor Pèsach. Daarin wordt de uittocht uit Egypte herdacht. In de vorm zoals de Joodse gemeenschap die nu kent, stelt een kind de openingsvraag: ‘Waarom is deze avond anders dan andere avonden?’ Het vervolg van de liturgie is een antwoord daarop. ‘Wij waren slaven in Egypte...’ En ook: ‘Het voelt vanavond net aan of we weer slaven zijn.’ Bij die maaltijd worden ongedesemd brood en bittere kruiden zoals radijs en mierikswortel gegeten, wijn gedronken en Psalm 113-118 gecantileerd (een beetje zangerig spreken). Het is een van de heiligste momenten op de kalender van Israël.
Maar het Avondmaal is iets heel anders. Het is geen christelijke voortzetting van de Joodse pèsachviering. Het Pèsach wordt tot de dag van vandaag gevierd. Dat heeft een eigen weg. Wat wij vieren met het H. Avondmaal is niet de uittocht uit Egypte, maar een dankgebed voor het lijden, de dood en de opwekking van Christus. Historisch gezien is het Avondmaal een voorzetting van de maaltijd die de eerste christenen elke week, of misschien wel vaker, met elkaar gebruikten. Dat waren Joden en die zijn tot de dag van vandaag gewend om te bidden voor het eten en - nog veel uitvoeriger - te danken na de maaltijd. Ons tafelgebed in het Avondmaal is een voorzetting daarvan. De christelijke kerk is aan tafel begonnen. Ze nodigden allerlei mensen uit aan tafel. Dat gebeurt in het Oosten natuurlijk nog steeds. Je zou van een liefdemaal kunnen spreken, maar langzamerhand werd de maaltijd sacramenteel, werd het een heilig gebaar. In het Grieks – want dat was de voertaal in het Romeinse rijk, heet het dankgebed eucharistie. Zo wordt het nog steeds genoemd in de katholieke kerken.
Het is dus niet voor niets een Heilig Avondmaal. Het is niet zo dat de kerkenraad of de diaconie ons uitnodigt, maar God zelf. Hij biedt het ons aan en wij kunnen daar zelf moeilijk voorwaarden aan stellen, zo in de trant van: ‘Jan hoort niet aan het Avondmaal.’ Het is iemands eigen keus om op de uitnodiging van Christus in te gaan. Daarom beginnen we altijd met een uitnodiging: je bent welkom, niet omdat wij het zeggen, maar omdat Christus het zegt.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Belijdenis

Er is misschien een aantal jongeren dat in gesprek wil over wat ons persoonlijk geloof met ons doet en hoe zich dat verhoudt met de kerk. Ook om na te denken over het doen van belijdenis. Niet omdat je dan alles al weet, maar omdat je weet hebt van een God die ons in Christus aanraakt.
Als jij iemand bent die wil meepraten – zonder enige verplichting uiteraard – mail predikant@gkschoonrewoerd.nl of app me dan even. Dan maken we met een groepje een plannetje hoe we zoiets kunnen organiseren.
P.S.: op 16 november is er weer een bijbelstudie-avond, deze keer over het boek Jozua, en op maandag 29 november komt Erick Versloot met ons muziek maken en zingen.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Ouderling-kerkrentmeester en voorzitter voor het CvK

We zijn heel blij dat we een ouderling-kerkrentmeester en voorzitter voor het CvK hebben gevonden: Harm Abma. Mochten er bezwaren zijn dan kunt u dit kenbaar maken aan de preses: Arie van Buuren, tot uiterlijk 26 november 2021. Omdat Harm ook koster is, gaat hij niet meedraaien als ouderling van dienst. We streven ernaar dat we Harm 5 december kunnen gaan bevestigen in de kerkdienst.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke

Bedankt schoonmakers

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun inzet van de schoonmaak, fijn dat het weer gedaan is.
Nel den Hartog

Een stukje van het coronateam

Wegens de oplopende coronacijfers en de nieuwe maatregelen adviseren we iedereen om de anderhalve meter weer strakker in acht te nemen. Ook het mondkapje dragen zolang u in de kerk loopt, vinden we verstandig. Uiteraard blijft u met klachten thuis, die afspraak was er al en geldt nog steeds. Ook het reinigen van de handen blijft een dringend advies.
Het coronateam

Heilig Avondmaal collecte

De Heilig Avondmaal collecte van zondag 14 november willen we bestemmen voor het Leger des Heils. De heilsoldaten bekommeren zich voortdurend, vaak bij nacht- en ontij, om veel dak- en thuislozen in ons land. Dit werk dat voor zoveel mensen een sprankje hoop brengt in een vaak bijna uitzichtloos bestaan, willen we graag financieel ondersteunen.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Water for life wandkleed

Water for life, ons prachtige project voor schoon drinkwater en sanitair brengen we iedere week onder uw aandacht met een filmpje. Ondertussen hangen in De Lichtkring nog steeds mooie diensten om op in te schrijven. Regelmatig hangt er weer iets nieuws tussen, blijf kijken en doe mee.
Het prachtige wandkleed dat ophangt in De Lichtkring is u vast niet ontgaan. Op dit wandkleed kan geboden worden. Een groep gemeenteleden wil dit kleed graag voor de kerk behouden en samen hebben ze het volgende bedacht: u kunt meedoen het kleed te behouden voor de Kerk door uw naam door te geven en minimaal 50 euro in te leggen. Zo kan het kleed een prachtig bedrag opleveren voor ons goede doel en kunnen we samen van dit kleed blijven genieten.
Wie doet mee? Geef uw naam en uw donatie (minimaal 50 euro) door aan de scriba via een mailtje. Uw bijdrage kunt u direct overmaken op de rekening van de diaconie (NL61 Rabo 0358 4022 20) en vermeld daarbij: water for life, wandkleed voor de kerk.
Scriba, Jolanda Lemcke

Oproep Kerstmorgenkoor

Het lijkt allemaal nog ver weg, en in deze onzekere tijd kijken we het liefst niet te ver vooruit. Toch hebben wij enkele maanden geleden al wel voorzichtig vooruitgekeken.
We hoopten dat we met kerst een feestelijke kerstmorgen zouden kunnen vieren in een volle kerk. Of het een volle kerk mag zijn is nog onzeker, maar een feestelijke dienst willen we er wel van maken. We willen de dienst opluisteren met een koor(tje) dat ongeveer 3 liederen gaat zingen. We hebben de vroegere dirigente van ‘ZOUT', Polien Fijan, bereid gevonden om dit koor te dirigeren.
Het is niet de bedoeling dat we eindeloze repetitieavonden gaan houden. Een ieder die mee wil doen krijgt de muziek en muziekfiles, het is de bedoeling de liederen thuis ingestudeerd worden. Polien wil in maximaal 4 avonden er een klinkend koor van maken. Heeft u / heb jij zin om mee te zingen? Geef je dan bij Christel Lodder of Jacoba van Helten. Wij hopen of veel aanmeldingen.

Oproep

De Grote Kerk in Leerdam wil graag op donderdagochtend open zijn (marktochtend) en vraagt aan de kerken of er gemeenteleden zijn die dat mede willen mogelijk maken. Het gaat om volgens een rooster aanwezig zijn voor een het bieden van luisterend oor of een gesprek. In de hal van de Lichtkring hangt de oproep.
Scriba, Jolanda Lemcke

Terug naar overzicht