Gemeentebrief 2021-37

Geplaatst op:

Van de dominee

Zondag 12 sept lezen we uit Johannes 8: het beroemde verhaal waarin Jezus in het zand schrijft. Wat zou jij geschreven hebben? Er is van alles aan de hand met die tekst. Mooi om erover na te denken, want het is alsof je niet alleen een oosterse wereld binnenwandelt maar ook je eigen wereld nog eens onder de lamp houdt.
Op 19 september lezen we opnieuw uit Johannes, hoofdstuk 4, de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de put. Dit in het kader van het ‘water for Life-project’. Het wordt echt een heel bijzondere kerkdienst waaraan een grote groep mensen heeft meegewerkt.
Op 28 september gaan we van start met het Bijbelleerhuis, een geslaagd idee van Alice van Bijlevelt. We bespreken de opzet van het boek Genesis. Elke (fysieke) bijeenkomst biedt inzicht in de manier waarop een bijbelboek is opgebouwd. Als u meer van het Nieuwe Testament wilt weten, moet u bij het Oude Testament beginnen. Het wordt steeds leuker als de kwartjes gaan vallen. Voor alle helderheid: het is geen gesprekskring. Natuurlijk kunt u vragen stellen, vooral ter verduidelijking, maar een gesprekskring verlangt een andere opzet. Ik denk dat we in de kerk moeten zitten, gezien het aantal mensen dat van plan is mee te doen.
Op 26 oktober komt opperrabbijn Jacobs naar De Lichtkring. Zet die datum vooral in uw agenda. En maak er gerust reclame voor.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Uit de Kerkenraad

Zoals de ouderling van dienst afgelopen zondag al afkondigde, hoeft u zich vanaf nu niet meer aan te melden om de kerkdienst bij te wonen. We hebben inmiddels genoeg ervaring opgedaan met het plaatsen van de mensen op die anderhalve meter afstand van elkaar. Dat gaat goed en we houden momenteel steeds ruimte over. We hopen ook echt dat we u weer gaan zien in de kerk. In het gemeenschap zijn met elkaar is dat onderlinge contact, elkaar zien heel belangrijk. Realiseer u ook dat u het misschien wel fijn vindt: op de bank met eigen koffie, of kijken op een zelfgekozen moment, maar u wordt gemist. Kerkbezoek doen we niet alleen voor onszelf, voor ons eigen geestelijk leven, we komen ook naar de kerk voor de ontmoeting met elkaar.
Uiteraard blijven we de basisregels goed respecteren en uitvoeren: handen wassen, goed ventileren en anderhalve meter afstand. We gebruiken dus naast de kerkzaal ook De Lichtkring voor het plaatsen van de mensen en we hopen dat we tot de keuken kunnen vullen.
Wees welkom!

Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij te kunnen melden dat we nieuwe ambtsdragers hebben gevonden. We zijn nog niet helemaal op sterkte, gesprekken zijn nog gaande, maar we kunnen alvast aankondigen: op zondag 3 oktober gaan we afscheid nemen van Aartje de Bruin, pastoraal medewerker en van Freek de Jong, voorzitter CvK. Ook van Floor van Helten, penningmeester van de diaconie, gaan we afscheid nemen, maar dat doen we op een later moment. Wij gaan verwelkomen: Ad de Jong in de functie van diaken en José Brouwer komt het CvK versterken.
Hans Lemcke neemt de taak van penningmeester van de diaconie op zich. De taak van voorzitter van het CvK is nog niet ingevuld en we missen nog twee pastoraal medewerkers. Er is veel te doen in onze gemeente met en door mensen om alles draaiende te kunnen houden. Samen kunnen we ook veel doen. We hopen van harte dat u als gemeentelid uw bijdrage wilt leveren. Als we het samen doen is het werk lichter. Informeert u gerust naar mogelijke taken of klussen. Extra handen en denkkracht zijn op vele vlakken zeer welkom. Namens de kerkenraad, de scriba,
Jolanda Lemcke-Valk

Startzondag

Water for Life in ‘De Lichtkring’
Op 19 September vieren we de startzondag. Met een sprekend thema: Water for Life. De kerk heeft zich gecommitteerd aan dit onderwerp, omdat er een heel actieplan achter ligt: doel is op verschillende plekken in Afrika te zorgen voor schoon water. Zonder schoon water is het vaak geen leven. Zonder schoon water kun je als meisje soms niet naar school. Zonder schoon water loop je risico’s op allerlei gevaarlijke ziekten. De stichting Water for life, die wij gaan steunen kan met wat voor ons een kleine actie is, zomaar een grote sprong voorwaarts zetten in een ander, arm land. De Startzondag is de dag van ontmoeting, van spel, plezier, van delen in vrolijkheid en samen eten. Na de kerkdienst, met een echte band wat natuurlijk ook al een feestje is, gaan we allerlei waterspelletjes met en voor kinderen doen. Water genoeg bij de kerk! Ook voor de volwassenen zal van alles te doen zijn. Zo luiden we het kerkelijk winterseizoen samen in.
U bent allemaal hartelijk welkom. De kerkdienst begint om 10.00 uur en als u denkt ik stap liever in bij het actieve deel: de aftrap van het winterwerk is om ongeveer 11.15. Na alle activiteiten eten we met elkaar in de kerk en sluiten we de dag rond 14.30 uur af met een vesper. Ook daarin zitten weer verrassingen.

Vooraankondiging startdagactiviteiten

Zondag 19 september is dus onze startdag dit jaar. In de tijd tussen de kerkdienst en het vesper staan er heel veel leuke dingen op het programma. Alle activiteiten houden natuurlijk verband met het thema “Water geeft toekomst”.
We hopen zoveel mogelijk speelse bezigheden in de tuin te organiseren. Het gaat o.a. om behendigheid, samenwerken en vindingrijkheid om ieder onderdeel tot een goed eind te brengen. Aan onze tuin grenst een mooie sloot en daar zullen we zeker dankbaar gebruik van maken. We denken dat het voor de deelnemers aan het actievere gedeelte heel slim is om in ieder geval wat droge kleren mee te nemen. We hopen dat we vooral heel veel met elkaar kunnen lachen als welkome afwisseling tussen alle serieuze zaken.
Voor de wat minder sportieve deelnemers is er een leuke quiz die geheel digitaal wordt opgezet. Bent u een echte digibeet dan kunt juist u meedoen, we gaan steeds koppels samenstellen. Iedere handige telefoongebruiker krijgt dus de onmisbare steun van een serieuze digibeet om toch kans te maken op de winst van het spel.
Zoals u heeft gehoord of gelezen kunt u nog heel veel verschillende beloften indienen, het grappige is dat er altijd iemand blij van wordt om deze van u te kopen. Ieder kan meedoen met bijvoorbeeld iets bakken of koken of misschien wil je graag voor iemand boodschappen doen of juist een leuke rondleiding geven of een breakdance les, alles is mogelijk.
Zet de 19e in je agenda, als u/je de kerkdienst nog wat druk vindt binnen ben je natuurlijk ook van harte welkom voor alleen het buitenprogramma dan ben je toch echt bij de start van het project betrokken. Wij kijken naar je uit!
KIAW en diaconie

Startzondag 19 september

Na de morgendienst op 19 september drinken we koffie met wat extra’s, omdat het onze startzondag is. Wie wil er iets lekkers bakken?
Ook willen we met elkaar lunchen. Deze keer is het idee, of er thuis broodbakkers zijn die een brood willen bakken. Bruin, donker of licht bruin. Natuurlijk hoort daar ook soep bij! Wij hebben een hele grote pan en willen met elkaar een heerlijke groentesoep klaar maken. Daarom vragen wij iedereen om wat mee te nemen voor de soep (net zo als in het verhaal met de soepsteen).
Zondag liggen er lijsten in de hal:

  • voor de soep, een lijst met ingrediënten daar kun je intekenen wat je mee wil nemen, (de soepgroenten graag gewassen en gesneden)
  • voor de koek, cake en taart
  • voor brood

Ook telefonisch of per mail kun je doorgeven als je wat mee wil nemen, wij rekenen op u/jou.
Annelies Vroege en Jacoba van Helten

Nieuws uit de Jeugdcentrale

Nu we weer beginnen met het winterwerk in de kerk, worden ook de activiteiten van de jeugdclubs weer voorzichtig opgestart.
Op vrijdagavond 24 september is de aftrap. Dit doen we met een Vossenjacht. De kinderen gaan in het dorp op zoek naar ‘Bijbelse figuren’. Bij elke personage die ze tegenkomen krijgen ze een letter. Deze vormen samen 2 woorden. Trouwens, iedereen die mee wil doen is van harte welkom!! We starten om 18.30 uur bij de Lichtkring.
Daarna hopen we, na bijna één jaar corona-stop, weer met de clubavonden van start te kunnen gaan.

  • Op dinsdag 28 september start groep 5-6-7 bij Gerard en ??? (daarna om de week)
  • Op vrijdag 1 oktober start de Soos met als leiding Menno en Mario (1x per maand)
  • Op dinsdag 5 oktober start groep 4-5 bij José en Ina. (daarna om de week)

(De kinderen ontvangen hierover na afloop van de Vossenjacht de nodige informatie in een brief.)
Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we rekenen op wel 23 of 25 kinderen. Afgelopen seizoenen hebben we vanwege te weinig leiding de groepen (19 kinderen totaal) bij elkaar gevoegd. Maar met 25 kinderen is dat niet meer doenbaar in het jeugdhonk. Dus…. we doen een ècht dringende oproep!! Wie wil Gerard helpen bij het geven van club, groep 5-6-7. Wanneer meerdere personen zich hiervoor aanmelden, ben je misschien maar 1x in de maand of 6 weken nodig. De avonden starten om 19.00 uur en eindigen ongeveer om 20.30 uur.
Frederieke heeft aangegeven dat ze gaat stoppen met club geven. We zijn dankbaar voor haar inzet van de afgelopen jaren bij de Soos. Gelukkig heeft Mario laten weten dat hij aankomend seizoen Menno wel een paar keer wil bijstaan bij de Soos. We zijn erg blij met deze voorlopige toezegging.
Verder staat er in het weekend van 1, 2 en 3 april weer een clubkamp op stapel. Maar daarover t.z.t. meer.
Een hartelijke groet van het team

Senioren

Het is al weer geruime tijd geleden dat we als senioren bij elkaar geweest zijn. Het coronavirus heeft ons beperkt in onze activiteiten en zo ook het organiseren van de seniorenmiddagen. Kijken we naar ons doel, zoals hieronder vermeld, dan is duidelijk dat we veel gemist hebben.
Maar nu de coronaregels wat versoepeld zijn is er weer meer mogelijk en we hopen van harte dat dat zo blijft. Dus dachten we als commissie: 'Aan de slag!'.
De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan af met een maaltijd.
De eerste middag van het nieuwe seizoen is donderdag 23 september a.s. De startzondag van onze kerkelijke gemeente is dan inmiddels geweest en dus ook de hoogste tijd om als senioren weer bij elkaar te komen. We begrijpen dat het, na zo'n lange tijd niet voor een ieder even gemakkelijk is om weer in een wat grotere groep bij elkaar te zijn. Toch menen we als commissie dat, als we onze seniorenmiddag zorgvuldig organiseren, dat inmiddels mogelijk kan zijn.
Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur en ook deze eerste middag bent u welkom om 14.00 uur en we sluiten af om ca 16.00 uur. We kunnen dan rustig weer eens bijpraten met elkaar, we drinken koffie of thee met iets lekkers er bij. De commissie doet wat mededelingen over de plannen voor het komende seizoen en we sluiten de middag af met een glaasje frisdrank of wijntje. Alles vindt plaats onder de geldende coronamaatregelen.
Wilt u deelnemen aan de seniorenmiddag op donderdag 23 september a.s., vul dan uw naam in op de lijst die in de hal van De Lichtkring ligt, of u belt even met ons commissielid Dineke Brouwer ( vóór maandag 20 sept a.s.)
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter.
De commissie

Terug naar overzicht