Gemeentebrief 2021-36

Geplaatst op:

Kindernevendienst

De kinderen uit groep 1 tot en met 8 gaan met Anneke Scherpenzeel naar de nevenruimte. Waar gaat het over? David is koning van de stad Jeruzalem geworden. De oude draagtroon wordt met een feestelijke optocht binnen gebracht, maar dan gaat het flink mis. David leert dat hij blij mag zijn dat God met hem mee gaat.

Bijbelleerhuis

Het was altijd een wens van mij om samen met gemeenteleden en ook met andere belangstellenden de Bijbel nader te bestuderen. En dat onder leiding van een dominee met niet alleen veel kennis van de Bijbel, maar die ook veel achtergrondnformatie weet over te dragen. Onze huidige dominee is hooggeleerd en een gesprekje met hem over mijn wens leverde de nodige gespreksstof op. En het is verheugend dat ds. Piet van Midden graag zijn medewerking wil verlenen voor wat betreft invulling en leiding. Het plan is om eerst het Oude Testament onder loep te nemen. Wat biedt het voor ons geloofsleven en wat kunnen we daarvan leren en gebruiken in ons persoonlijk leven.
Niet door er over te praten zoals in een gespreksgroep, maar door het nodige aangereikt te krijgen in de vorm van bijbelles. Horen over en leren van alle kennis die onze eigen dominee ons zal aanreiken.
Uiteindelijk is “les geven” hem niet vreemd en de onderhoudende manier waarop hij dat kan, is ons inmiddels bekend. De drempel om mee te doen is beslist niet hoog, eerder uitdagend. Er is echt geen voortgezette opleiding voor nodig, maar wel nieuwsgierigheid en interesse. En dat geldt ook voor niet-gemeenteleden.
Nadere informatie omtrent het aantal bijeenkomsten, data, tijden en concrete inhoud worden nog nader uitgewerkt en zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het gaat er op dit moment om te inventariseren of er animo is voor een bijbelleerhuis. Verdere organisatie en invulling is alleen zinvol wanneer we op een bepaald aantal deelnemers mogen rekenen. Krijgt u en jij er ook al zo’n zin in? Laat het weten en geef uw en jouw belangstelling dan door aan ondergetekende.
Alice van Bijlevelt

Colleges voor iedereen

Deze winter worden in ‘De Lichtkring’, Dorpsstraat 48, Schoonrewoerd, ‘colleges voor iedereen’ gehouden over de verschillende bijbelboeken. Dat is uiteraard een selectie, want de boekenreeks van de Bijbel (de zgn. Canon) bevat al 66 boeken en daarmee zouden we jaren bezig zijn. Het gaat steeds om een intro in het bijbelboek dat aan de orde is. Het betreft vragen als: ‘Waarom ziet Genesis eruit zoals we het nu voor ons hebben?’ En wist u dat in de boek Jona allerlei joodse feesten verstopt zitten?’ Dat is bepaald niet vanzelfsprekend.
U krijgt als u meedoet, voor elke intro een A-4tje met de belangrijkste lijnen, per mail of desgewenst Whatsapp. Het gaat om de volgende dinsdagavonden:
28 sept. Genesis
12 okt. Exodus
16 nov. Jozua
14 dec. Rechters
11 jan. Ruth
15 febr. Samuël
15 maart Koningen
5 april Jona
10 mei Matteüs tegenover Lucas
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden (stipt) 22.00 uur afgesloten. Ze zijn toegankelijk voor iedereen. Bovendien is deelname kosteloos. De inleidingen worden verzorgd door ds. Piet van Midden. U kunt uzelf opgeven bij predikant@gkschoonrewoerd.nl

Startzondag 19 september

Na de morgendienst op 19 september drinken we koffie met wat extra’s, omdat het onze startzondag is. Wie wil er iets lekkers bakken?
Ook willen we met elkaar lunchen. Deze keer is het idee, of er thuis broodbakkers zijn die een brood willen bakken. Bruin, donker of licht bruin. Natuurlijk hoort daar ook soep bij! Wij hebben een hele grote pan en willen met elkaar een heerlijke groentesoep klaar maken. Daarom vragen wij iedereen om wat mee te nemen voor de soep (net zo als in het verhaal met de soepsteen).
Zondag liggen er lijsten in de hal:

  • voor de soep, een lijst met ingrediënten daar kun je intekenen wat je mee wil nemen, (de soepgroenten graag gewassen en gesneden)
  • voor de koek, cake en taart
  • voor brood

Ook telefonisch of per mail kun je doorgeven als je wat mee wil nemen, wij rekenen op u/jou.
Annelies Vroege en Jacoba van Helten

Water for Life

Als Diaconie en KIAW hebben we besloten een duurzaam project op te starten voor het komende seizoen. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, hebben we gekozen voor Water for Life. Onze opbrengsten zullen worden gebruikt om op een school in een lage-inkomenswijk in Arusha, Tanzania, een waterleiding aan te leggen en toiletten te bouwen. Wij gaan ons inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen waardoor er samen met het lokale waterbedrijf water en sanitair gerealiseerd kan worden op deze school.
Hiervoor gaan we diverse activiteiten ontwikkelen en willen we het project aftrappen op de startdag. Een van de acties die we willen gaan doen is een ‘Veiling’ van Beloften (het aanbieden van diensten). We hopen dat u in de vakantie een dienst om aan te bieden kunt bedenken. Kapper Maresa heeft aangeboden om een zaterdagmiddag te werken en de opbrengst voor Water for Life beschikbaar te stellen, om alvast maar een voorbeeld te noemen.
Ook valt er te denken aan taarten bakken en verkopen, een rondleiding verzorgen, een maaltijd te verzorgen, oppassen, ramen zemen, auto wassen, een yogales verzorgen, pannenkoekenmaaltijd aanbieden en ga zo maar door.
Na de vakantie hangen er in de Lichtkring papieren waar u uw DIENST op aan kan bieden. Ook kan de dienst per e-mail aan ons verzonden worden, dan zorgen wij dat deze wordt genoteerd. Bedenk ook wat het moet gaan kosten voor de gebruiker van de dienst. Dit wordt op het formulier gezet, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De opbrengst gaat in de gezamenlijke pot voor het goede doel Water for Life.
Truus, Suzanne en Janet

Rabbijn Jacobs in Schoonrewoerd

Op dinsdag 26 oktober komt opperrabbijn Binyomin Jacobs naar Schoonrewoerd om te spreken over een uitdagend thema: ‘Kan het oeroude jodendom een antwoord geven op moderne vragen?’ Dat is in elk geval een onderwerp waarbij genoeg vlees op het bot zit. Rabbijn Jacobs (nog familie van de bekende Aletta Jacobs) is het Joodse gezicht van Nederland. Hij is een begenadigd spreker en gaat de ontmoeting met mensen met een andere overtuiging bepaald niet uit de weg. U bent hartelijk welkom. U wordt wel gevraagd u even te melden wanneer u van plan bent te komen op scriba@gkschoonrewoerd.nl
Tijd en plaats: ‘De Lichtkring’, Dorpsstraat 48, Schoonrewoerd 26 oktober 2021, 20.00 uur. Toegang is kosteloos.

VakantieBijbelClub Hallo, Contact!?

Wat was het een feest! Drie dagen lang mochten we ongeveer 120 kinderen verwelkomen op de VBC! Groep 1/2 bij de Hervormde kerk, groep 3-6 in het Dorpshuis en groep 7/8 bij de Hersteld Hervormde kerk. We leerden hoe God van deze wereld houdt en daarom contact wil met iedereen. Hij had er zelfs Zijn Zoon voor over! Hij stuurt iedereen een uitnodiging om met Hem in contact te komen en voor altijd bij Hem te horen. We zongen liederen, baden met elkaar en hebben naar bijbelverhalen geluisterd. We volgden de spannende avonturen van Bram en Britt. Ook hebben we allerlei werkjes gemaakt en spelletjes gespeeld. Groep 7/8 is drie dagen druk geweest met met bouwen van vlotten. Wat heeft iedereen z'n best gedaan en wat vloog de tijd! Zondagochtend is de VBC in alle kerken op het dorp afgesloten. We bedanken iedereen die meehielp en bidden tot God of Hij Zijn zegen geeft. Tot volgend jaar!?

Terug naar overzicht