Gemeentebrief 2021-29

Geplaatst op:

Bij de Bijbellezingen

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament vullen elkaar aan. In Jozua staat de eerste generaal van Israël voor een gesloten Jericho. Niemand kan erin of eruit. Daarmee loopt het hele plan van God met Israël en Mozes stuk. In het Nieuwe Testament zit Bartimeüs bij de poort van Jericho te bedelen. Voor hem is de stad een eindpunt. Jozua en Jezus hebben beiden een blokkade. De vraag is hoe je die afbreekt.

Laat je verrassen

In de komende vakantieperiode zien we veel bekende voorgangers op het rooster staan. Een uitzondering is de predikant van 25 juli : ds. Mevr. H. Tarpeh-van Ittersum uit Utrecht.
Een korte introductie: Zij is predikant in Driebergen- Rijsenburg. Voorheen ook verbonden aan de prot. gem. in Waalwijk. Als missionair diaconaal werker was ze ook pionier op kerkelijk gebied voor de IZB in Amsterdam.
We heten haar hartelijk welkom in Schoonrewoerd en zien uit naar een inspirerende dienst.

Aanmelden kerkdienst

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst op 18 juli via:
aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl of bellen met Christel Lodder. Graag voor vrijdagavond 20.00 uur.

Kerkdienst gemist

Zoals velen gemerkt zullen hebben was er afgelopen zondag een geluidsstoring bij de video- uitzending. Voor komende vrijdag staat er een reparatieafspraak gepland. Het betreft een lastig te vinden storing, dus we zijn benieuwd of we komende zondag weer probleemloos naar de kerkdienst kunnen kijken en luisteren.
Het videoteam

Nieuw jaarboekje 2021-2022

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2021-2022 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 7 augustus aan ondergetekende.
N.B. Wijzigingen voor het adressenbestand en telefoonnummers (achterin het jaarboekje) dient u door te geven aan het Kerkelijk Bureau/ Ledenadministratie, zie jaarboekje 2020/2021.
Bij voorbaat hartelijk dank, Bé de Jong.

Liturgische schikkingen

Afgelopen maand heeft Hilda Neet aangegeven per september te willen stoppen met het maken van de liturgische bloemschikkingen. Dat is jammer maar natuurlijk respecteer ik haar keuze en we bedanken haar hartelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Ik heb een aantal mensen benaderd maar tot nu toe nog niemand gevonden die vanaf de startdag in september deze taak op zich zou willen nemen. Het is uiteraard ook mogelijk om voor een bepaalde tijd b.v. advent en Kerst, of de 40 dagen tijd met Pasen, of met bijzondere diensten deze taak te vervullen. Ik ben niet op de hoogte van alle talenten die er in de gemeente aanwezig zijn, vandaar deze oproep. Het spijt me als ik u over het hoofd heb gezien en u nog niet gevraagd bent.
Graag zie ik aanmeldingen tegemoet. Als deze er niet komen, zullen we het het komende jaar zonder liturgische schikkingen moeten doen. Ik hoor graag van u of jou.
Janet de Zeeuw

Veiling van beloften

Water for Life, als Diaconie en KIAW hebben we besloten een duurzaam project op te starten voor het komende seizoen. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, hebben we gekozen voor Water for Life. Onze opbrengsten zullen worden gebruikt om op een school in een lage-inkomenswijk in Arusha, Tanzania, een waterleiding aan te leggen en toiletten te bouwen. Wij gaan ons inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen waardoor er samen met het lokale waterbedrijf water en sanitair gerealiseerd kan worden op deze school.
Hiervoor gaan we diverse activiteiten ontwikkelen en willen we het project aftrappen op de startdag. Een van de acties die we willen gaan doen is een ‘Veiling’ van Beloften (het aanbieden van diensten). We hopen dat u in de vakantie een dienst om aan te bieden kunt bedenken. Kapper Maresa heeft aangeboden om een zaterdagmiddag te werken en de opbrengst voor Water for Life beschikbaar te stellen, om alvast maar een voorbeeld te noemen.
Ook valt er te denken aan taarten bakken en verkopen, een rondleiding verzorgen, een maaltijd te verzorgen, oppassen, ramen zemen, auto wassen, een yogales verzorgen, pannenkoekenmaaltijd aanbieden en ga zo maar door.
Na de vakantie hangen er in De Lichtkring papieren waar u uw DIENST op aan kan bieden. Ook kan de dienst per e-mail aan ons verzonden worden, dan zorgen wij dat deze wordt genoteerd. Bedenk ook wat het moet gaan kosten voor de gebruiker van de dienst. Dit wordt op het formulier gezet, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De opbrengst gaat in de gezamenlijke pot voor het goede doel Water for Life.
Truus, Suzanne en Janet

Oproep startdag

De voorbereidingen voor de startdag zijn in volle gang. Voor een van de activiteiten zijn wij op zoek naar (schone) lege, platte shampooflessen (zoals die van Andrélon) én lege jerrycans van 2 of 5 liter (zoals die van de melk). Spaart u met ons mee? U kunt de shampooflessen en jerrycans inleveren in de daarvoor bestemde doos in de kerk. Alvast bedankt!

Munten in de vakantie

In de periode van 30 juli tot en met 20 augustus kunt u geen collecte-munten bestellen. Na 20 augustus breng ik ze graag weer bij u langs.
Met vriendelijke groet, Hans Lemcke, diaconie

Terug naar overzicht