Gemeentebrief 2021-28

Geplaatst op:

Collecte HA: Extreme droogte in Madagaskar

Het eiland ten oosten van Afrika heeft prachtige landschappen, mooie stranden en inheemse diersoorten. Zoals de maki, bekend van de animatiefilm Madagaskar. Die beelden kloppen. Madagaskar is een ongelofelijk mooi land.
Tegelijk is Madagaskar ook een van de armste landen ter wereld en zeer kwetsbaar voor natuurrampen. Je leest er weinig over in de media, maar er is extreme droogte in het zuiden van Madagaskar. Jarenlang viel er geen regen, waardoor meer dan een miljoen mensen niet weten of en wat ze vandaag zullen eten. Het is de ergste droogte in veertig jaar in de regio Grand Sud.
“De situatie in Zuid-Madagaskar is bijzonder ernstig”, zegt Evelyn Speich-Baer, landendirecteur in Madagaskar. “We spreken mensen die sprinkhanen, wilde bollen en tamarindevruchten vermengd met klei eten om te overleven. Het is nu al een ramp. Zonder in te grijpen zal het alleen maar erger worden.”
Laten we met elkaar deze mensen helpen om te overleven en te bouwen aan een menswaardige toekomst. De H.A. collecte voor dit doel wordt van harte bij u aanbevolen.
De diakenen.

Aanmelden kerkdienst

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst op 11 juli via: aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl of bellen met Dick Stoffelen. Graag voor vrijdagavond 20.00 uur.

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst op 18 juli via: aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl of bellen met Christel Lodder. Graag voor vrijdagavond 20.00 uur.

Uit het CVK

Per 3 juni jongstleden is Freek de Jong om persoonlijke redenen teruggetreden als voorzitter van het CVK. In verband met een verschil van inzicht tussen onze predikant en de voorzitter van het CVK heeft Freek hiertoe besloten. Freek maakt zijn werkzaamheden als lid van het CVK af tot september van dit jaar en blijft zich als betrokken lid inzetten voor onze gemeente.
De kerkenraad is in gesprek met het CVK over het overdragen van taken en verantwoordelijkheden en het zoeken naar een nieuwe voorzitter.

Parkeren kerk

Graag willen we de parkeerruimte op het terrein bij de kerk zoveel mogelijk beschikbaar houden voor mensen die slecht of moeilijk ter been zijn. Om deze reden verzoeken wij andere kerkbezoekers de auto langs de Dorpsstraat of elders te parkeren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
De Diaconie en het College van Kerkrentmeesters

De Gemeentebrief in de zomervakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 18 juli t/m 29 augustus uiterlijk vóór 13 juli (maar liefst eerder!!!) inleveren? Zijn er i.v.m. vakantie wisselingen? Kinderliederen? Verjaardagen? Ook kan het zijn dat vanwege de versoepelingen van de Coronamaatregelen weer oppas en/of kindernevendienst is. Zomaar wat hints…. ik wil het allemaal graag op tijd weten.
Relie Hermans

Nieuw jaarboekje 2021-2022

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2021-2022 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 7 augustus aan ondergetekende.
N.B. Wijzigingen voor het adressenbestand en telefoonnummers (achterin het jaarboekje) dient u door te geven aan het Kerkelijk Bureau/ Ledenadministratie, zie jaarboekje 2020/2021.
Bij voorbaat hartelijk dank, Bé de Jong.

VakantieBijbelClub 2021

Vorig jaar hebben we een keer over moeten slaan, maar dit jaar hopen we toch echt weer een VakantieBijbelClub te kunnen houden en wel op 24, 25 en 26 augustus. Dit jaar is het thema ‘Hallo, contact?!’ Het zal iets anders gaan dan we in het verleden gewend waren. We kiezen ervoor om het in drie groepen te houden, groep 1-2, groep 3 t/m 6 en groep 7-8, elke groep op een eigen locatie in het dorp. Om het op deze manier te kunnen organiseren hebben we nóg meer vrijwilligers nodig, dus hierbij de dringende oproep om een steentje bij te dragen aan dit mooie en belangrijke werk! Wil(t) u/jij een groepje kinderen begeleiden, een Bijbelverhaal vertellen, de kinderen van drinken en wat lekkers voorzien, op de kleine kinderen van de medewerkers passen of andere ondersteunende werkzaamheden doen? Geef u/je dan zo snel mogelijk op! Hierbij is het mogelijk om aan te geven welke leeftijdsgroep (jo)uw voorkeur heeft. U/jij kunt zich opgeven via de volgende link: https://forms.gle/cLtPB45WxF1TYoik8
We hopen dat u/jij zich zo snel mogelijk opgeeft, zodat we als commissie verder kunnen met de voorbereidingen. Voor vragen kunt u terecht bij Dineke Kamp.

Moment van afscheid nemen kerkwerkers

De afgelopen tijd was het niet mogelijk om goed afscheid te nemen van gemeenteleden die bepaalde functies bekleedden en/of taken voor de kerk vervulden. We hopen dat daar na de zomervakantie wel gelegenheid voor zal zijn. Immers we zijn hen veel dank verschuldigd voor werk aan het archief, voor inzet als koster, voor zorg en aandacht voor onze financiële zaken en positie, voor uren leeswerk en grote betrokkenheid bij onze gemeente en gemeenschap. Het is goed als woorden van dank niet alleen door de kerkenraad worden uitgesproken, maar juist ook klinken vanuit de gemeente. Op dit moment is nog niets te zeggen over wanneer en op welke wijze we samen met u kunnen stilstaan bij deze kostbare mensen. Maar laten we hen niet vergeten. Een kaartje is een klein gebaar, maar doet veel goed.

Terug naar overzicht