Gemeentebrief 2021-25

Geplaatst op:

Kindermoment

Vandaag gaan we verder met het verhaal van David. Goliath stelt zich voor aan de Israëlieten.

Doopdienst

We zijn heel blij dat we de doop mogen aankondigen van Jona Maarten Sebastiaan Laurman op 20 juni 2021 in onze kerk. Jona is op 10 mei geboren en is de zoon van Marjolijn en Rutger Laurman-Ippel en het broertje van Juda.
In deze doopdienst zal onze predikant, Piet van Midden, voorgaan. Uiteraard zouden we heel graag iedereen bij dit mooie moment aanwezig willen hebben, maar helaas, opgeven blijft nodig. U weet inmiddels de weg. Gelukkig kunnen we via de techniek toch allemaal betrokken zijn. En tijdens het buiten koffiedrinken mag u best in de tuin aansluiten als u er in de kerkdienst niet meer bij paste.

Bericht van onze dominee

  • Doop
    Zondag 20 juni wordt Jona gedoopt, voluit Jona Maarten Sebastiaan Laurman, zoon van Rutger en Marjolijn Laurman-Ippel. De dooptekst staat al op het geboortekaartje: ‘Wees niet bang... Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Als je door het water gaat, ben ik met je...’ Dat wordt ook in de doop al duidelijk. We hebben dus wat te vieren. Elk kind komt met het bericht dat God met ons verder wil.
    We lezen uit Handelingen 8 over de diaken Filippus, die een zwarte joodse man uit Nubië doopt. Christel heeft het druk met de liederen, maar wij zingen als gemeente lied 425 als slotlied en we zingen het Onze Vader na de gebeden. Langzaam komen we terug bij ‘normaal’.
  • Plannen
    Afgelopen week is er een vergadering geweest van de liturgie-Cie en de diaconie over de startzondag. Heel leuk en bemoedigend om zoveel enthousiaste mensen bij elkaar te hebben. Het wemelt van de plannen. U hoort er natuurlijk straks van allerlei kanten over. Maar als u ideeën hebt, meldt u aan! Bovendien zijn we op zoek naar mensen die willen meedoen in het pastoraat. Mooier werk kun je nauwelijks bedenken.

Organisten

Wilbert de Jong heeft om gezondheidsredenen zijn speelbeurt van 20 juni terug moeten geven. Martijn Borsje zal nu als gastorganist de doopdienst begeleiden. Een hartelijk welkom voor hem in ons midden. In eerste instantie lukte het niet het organistenrooster voor juli en augustus rond te krijgen. Gelukkig hebben we Harry Kersbergen bereid gevonden de drie openstaande zondagen voor zijn rekening te nemen. Hoewel we je als kerkbezoeker kennen, ook voor jou welkom als organist.

Terug naar overzicht