Gemeentebrief 2021-24

Geplaatst op:

Berichten van onze dominee

 • Bij de kerkdiensten
  Voor de komende zondag heb ik geen mededelingen voor u. Er is een gastpredikant, mw. J. van den Berg- Kersbergen. Ik wens u een goede viering, met bevrijdende zang waar dat al mogelijk is. Op 20 juni ben ik er graag weer bij. We vieren dan de doop van Jona Laurman. Jona moet u lezen als afkorting van Jonatan. Dat betekent ‘De Heer heeft gegeven’ en zo ervaren we dat ook. We feliciteren familie Laurman en Ippel van harte.
  We bouwen de streaming van de kerkdiensten langzamerhand weer wat af. We komen niet meer los van het online-tijdperk, wel van ingeblikte zang en lezingen. We hopen dat u gewoon weer, indien mogelijk, naar de kerk komt op zondag.
 • Winterprogramma
  In de komende zomermaanden ga ik weer verder met kennismakingen en vooral ook met het winterprogramma. Veel kerken hebben een Cie Vorming & Toerusting, die het winterprogramma organiseert. Dat komt er nog wel van. Een van de plannen is bijvoorbeeld om een minimusical te organiseren, maar ook is er een idee om voor bespreking van bijvoorbeeld ethische onderwerpen gasten van buiten uit te nodigen. Een soort ‘ethische kring’ dus. Bij het vraagstuk van het begin en het eind van het leven heb je bijvoorbeeld een medisch-ethicus nodig. Ander voorbeeld: er komt een avondje zingen en muziekles door ds Erick Versloot op het programma. Als je hem een avondje hebt meegemaakt, wil je alleen maar méér muziek.
  Als u wilt meedenken over het programma, zie ik uw reactie graag tegemoet. Er is veel moois te doen.
 • Varia
  Graag wens ik alle jongeren die hebben gewacht op examenuitslagen, geluk als ze hun diploma hebben gehaald. Ik weet van 1 kandidaat uit ‘De Lichtkring’ die komende week uitslag krijgt. Een nieuwe opleiding is ook een nieuwe uitdaging en na corona kan een paar weken plezier ook heilzaam werken.
  Eventuele berichten over zieken in onze gemeente komen zondagmorgen mee.
  Hartelijks, Ds Piet van Midden

Aankondiging doop

We zijn heel blij dat we de doop mogen aankondigen van Jona Maarten Sebastiaan Laurman op 20 juni 2021 in onze kerk. Jona is op 10 mei geboren en is de zoon van Marjolijn en Rutger Laurman-Ippel en het broertje van Juda. In deze doopdienst zal onze predikant, Piet van Midden, voorgaan. Uiteraard zouden we heel graag iedereen bij dit mooie moment aanwezig willen hebben, maar helaas, opgeven blijft nodig. U weet inmiddels de weg. Gelukkig kunnen we via de techniek toch allemaal betrokken zijn. En tijdens het buiten koffiedrinken mag u best in de tuin aansluiten als u er in de kerkdienst niet meer bij paste.

Terug naar overzicht