Gemeentebrief 2021-23

Geplaatst op:

Bericht van onze dominee

Vandaag lezen we over de tuin van Eden. In het voorafgaande is verteld dat God de mens breekbaar heeft gemaakt. Stof uit de aarde is hij. Dat we leven danken we aan Gods adem. En die mens zoekt een ander mens, ‘gebeente van zijn gebeente’. Dat gaat niet over iemands botten, maar over zijn wezen. Gelukkig komen we verder van de levensbedreigende corona af te staan. De vaccinaties werpen hun vruchten af. Langzaam kruipt de kerk weer uit haar schulp, naar normaal. Maar dan? Uitdagingen genoeg. Ik ben bezig een aantal ideeën op ‘papier’ te zetten voor het komende winterwerk. Wat gaan we doen op de dagen tussen zondag en zaterdag? We kunnen ons met van alles bezighouden, van een avondje kerkmuziek met de musicus-dominee Erick Versloot tot een kring ethiek met een medicus uit Utrecht. Als u ideeën hebt, wacht ik die graag in.
Hartelijks, Ds Piet van Midden.

Samen in actie tegen corona in India

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. Hulp voor coronaslachtoffers
Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. Geef nu voor hulp aan coronaslachtoffers
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen, de diaconie.

Er kan weer meer!

Wat is het goed om elkaar te ontmoeten. We zien weer gezichten die we lange tijd niet zagen. En we gaan doorbouwen: de nieuwste maatregelen geven de ruimte om tot 60 mensen te ontvangen. We mogen met 4 zangers de dienst verrijken en we mogen het slotlied met z’n allen zingen. Dat slotlied mag niet voluit (zingen op spreekniveau) en moet met mondkapje op. Maar wat zal het heerlijk zijn om de woorden weer hardop te mogen uitspreken. Opgeven blijft noodzakelijk, via aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl of bellen met Bep van Zanten liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Als er geen plek meer is, dan staat u als eerste genoteerd voor de zondag daarna.
Het koffiedrinken buiten blijven we voortzetten en is een waardevolle aanvulling op ons samenzijn. Wees welkom.

Terug naar overzicht