Gemeentebrief 2021-19

Geplaatst op:

Kindernevendienst

Vandaag hebben we het in het kinderkwartiertje over Ruth en Naomi. Er is weer een pakketje voor jullie bezorgd. Voor een gedeelte van het pakketje heb je je ouders nodig. Wat het met het verhaal heeft te maken dat hoor je vandaag. Veel plezier en succes!
Hendrik en Ilona de Leeuw

Kerkdienst 9 mei

Op 9 mei vieren we het Heilig Avondmaal. Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd willen we deze dienst beperkt openstellen. U moet zich aanmelden, u krijgt een vaste plek in de kerk, waarmee we de onderlinge afstand en een beperkt aantal bezoekers kunnen garanderen. We willen heel voorzichtig blijven, maar we willen ook graag ruimte geven daar waar het kan. Opgeven bij Bep van Zanten.
We kijken er naar uit dat we weer met meer mensen in Gods Huis mogen zijn. Wij nodigen u allen uiteraard uit om, als u thuis meeviert, zelf weer brood en wijn/ sap klaar te zetten. Wie graag thuis een ‘avondmaal-pakketje’ ontvangt, laat het de diaconie weten en u krijgt een pakketje thuis.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba.

Heilig Avondmaal

Zondag 9 mei mogen we in onze gemeente weer het H.A. met elkaar vieren. In deze tijd met nog zulke serieuze coronabeperkingen is dat niet mogelijk op de gebruikelijke wijze. We hopen deze dienst weer wat meer mensen in de kerk te kunnen ontvangen. Het plan is om tot maximaal 30 gemeenteleden te ontvangen, dit is inclusief het personeel. U kunt zich voor deze dienst bij Bep van Zanten en aangeven of u wijn dan wel druivensap wilt gebruiken. Kunt u nog niet naar de kerk komen en bent u niet in de gelegenheid brood en wijn te verzorgen dan bieden we u weer de eerder gebruikte oplossing.
U kunt tot uiterlijk vrijdag 7 mei bij de diakenen aangeven dat u graag mee wilt vieren en met hoeveel personen. U geeft daarbij meteen aan of u wijn of druivensap wenst te gebruiken. De diakenen zullen dan zaterdag een kleine verpakking bij u bezorgen met de gewenste hoeveelheid brood en wijn of druivensap. Als u zondag tijdens de viering een kaarsje aansteekt en brood en wijn heeft klaargezet, dan kunnen we ook op afstand in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
Laten we op deze manier proberen ons gevoel van gemeentezijn te versterken.
De diaconie

Collecte bij het H.A.: Hope & Serve

De H.A. collecte van 9 mei hebben we bestemd voor het werk van de stichting Hope & Serve. Jan en Marjan Meerkerk zijn sinds 2016 bezig met het verlenen van hulp aan arme Roma families in Umgurei in Roemenië. Zij helpen met wekelijkse voedselpakketten, medicijnen waar nodig, hout voor warmte en koken, een wekelijkse kindermiddag waar kinderen een klein beetje aandacht krijgen, het aanpassen van een huisje voor een ernstig gehandicapte man. Zij mochten ook weer veel, door kinderen hier uit de buurt, gevulde schoenendozen uitdelen via de scholen daar en zo heel veel kinderen blij maken. Kortom helpt de stichting met heel veel grote en kleine werkzaamheden om deze Roma families te helpen overleven. De reparatie van een zwaar beschadigd dak of het vervangen van totaal vergane kozijnen met ramen of de aanschaf van een varken om een familie te helpen wat inkomsten te genereren. Deze grote variatie aan noodhulp willen we graag ondersteunen.
De Avondmaal collecte bevelen wij van harte bij u aan.
De diakenen

Berichten van onze dominee

 • Ruth
  Op 11 mei 20.00 uur is er een digitale nabeschouwing op het boekje Ruth. Op uiterlijk 19.45 stuur ik een zoom-uitnodiging rond. Ik heb een stevig paper gemaakt over het boekje zelf. Ik kan het meeste daarvan niet in preken kwijt. Als u van de achtergronden etc. wilt kennisnemen, stuur me dan even een mailtje en u krijgt het paper thuis. Hebt u geen mail, dan print ik het graag voor u uit. En als u digitaal wilt meedoen en nog niet op de deelnemerslijst staat: voel uzelf vooral heel welkom. De vraag is natuurlijk ook hoe er gepreekt moet worden. In de dienst van 9 mei lezen we de hoofdstukken 3 en 4 en vieren we het H. Avondmaal. Dat is niet zo’n makkelijke onderneming, maar we doen met elkaar ons best.
 • Nevendienst en jongeren
  De eerste 15 minuten van de dienst... voorlopig vullen we die met kindernevendienst. Mooi om mee te maken. Hoe het allemaal precies gaat lopen, weten we nog niet. Maar de beweging is er en er wordt heel positief gereageerd. Intussen denken we natuurlijk wel na over de zomerperiode en over de tijd daarna. Heel ingewikkeld als je niet weet waar je in een coronatijdperk aan toe bent. Hetzelfde geldt voor de jongeren van 18+. De meesten verlaten het dorp om elders te studeren, maar je bent niet klaar als je dat geconstateerd hebt. De uitdaging is met elkaar in contact te blijven. Er wordt aan gewerkt.
 • Israëlreis
  We hebben op dit moment zo’n 26 belangstellenden voor de reis. Hieronder vindt u nogmaals het programma-idee. Bovendien heeft de kerkenraad de reis opengesteld voor kerkleden uit Asperen. Daar was een reis gepland die niet doorging vanwege de coronaperikelen. Volgens pastoraal werker Tineke van Ooijen zouden die reizigers eventueel met ons mee willen. Een en ander houdt in dat we waarschijnlijk voldoende belangstelling hebben om een reis te organiseren. Dat is niet hetzelfde als ‘voldoende mogelijkheden’, want je moet maar net in de gelegenheid zijn.
  Er is nog iets, dat we met recht en reden een leuke uitdaging kunnen noemen. Een reis met jongeren vanaf 19 oktober (de voorlopig aangenomen datum) is niet goed mogelijk i.v.m. studieverplichtingen. Het zou mooi zijn als we een reis met jongeren zouden kunnen maken in juli. Dan zijn de Israeli’s nog niet met vakantie en is de temperatuur nog dragelijk. In elk geval kunnen we dan een geheel eigen plan trekken. Bovendien is het in dat laatste geval een idee om een ‘fonds jongerenreis’ op te richten, om het alle jongeren financieel mogelijk te maken mee te gaan. Kortom: er valt nog veel te praten voor we instappen.
 • Reisplan
  Woensdag 19 oktober. Reisdag. Aankomst op Ben Gourion Airport. Een eigen bus brengt ons naar ons hotel, bijvoorbeeld Hotel Qaisar. Incheck, diner en als je nog puf/tijd hebt: ’s avonds naar de joodse markt Machane Yehuda en of bezoek aan Ben Yehuda (winkelstraat met veel terrassen, muzikanten. Is maximaal kwartiertje lopen van het hotel.
  Donderdag 20/10. Bezoek aan de oude stad. We laten ons bij de Olijfberg naar boven brengen en wandelen naar beneden. Denk om je schoenen: het is best steil. Met slippers vraag je om problemen. Wat zie je op de Olijfberg? De woestijn aan de oostzijde; en aan de westzijde de Davidstad en Oude Stad uit de Turkse tijd. Muren gebouwd door Herodes! Dit panorama view biedt in zekere zin ook een birds eye view. We lopen de berg af, langs Getsemane en de kapel Dominus Flevit (‘De Heer weende’) Mogelijk: de Russische kerk (als die open is) naar de Leeuwenpoort, Betesda, Via Dolorosa , Klaagmuurterrein met Bar Mitswa viering. In de middag kunnen we dan nog de kerk van de Verrijzenis (volgens anderen: Kekr van het Heilig Graf) bezoeken en als we nog tijd hebben de Sionsberg met uitzichtpunt. Het is een drukke dag, maar dan slaap je lekker...
  Vrijdag 21/10 morgen YadwaShem, het gedachtenispark vanwege de 6.000.000. Kneset; middag: Herodion en Betlehem. In die volgorde, in verband met de aanstaande sabbat.
  Zaterdag 22/10 Sabbat. Dode Zee gebied: we bezoeken eerst Engedi (daar is het op sabbat wel druk, vandaar de vroege aankomst daar); Masada en dan terug naar Qumran (waar de Dode Zee handschriften werden gevonden (en nog steeds gevonden worden) ; na de lunch vertrekken we naar Tiberias, bijvoorbeeld Golan Hotel.
  Zondag 23/10. Kerkdienst op een boot; we hebben een eigen boot voor een coastal trip en houden een kerkdienst op het water. We laten ons afzetten op de Berg van de Zaligsprekingen en lopen naar beneden; bezoek aan Tabga (wonderbare broodvermenigvuldiging) en Kafarnaüm, waar Jezus woonde en werkte.
  Maandag 24/10. We zoeken het hoge noorden op: Tel Dan. Vandaar gaan we de Golan op naar Birket Ram (‘het Hoge Meer’), naar een karstische krater aan de voet van de Hermon (het bergmassief is daar zo’n 2500 meter hoog); we bezoeken een Golan-vestiging en sluiten af in het laat-middeleeuwse Tsfat.
  Dinsdag 25/10. Nazaret. Nazaret: de stad zelf is druk. Maar de betonnen Aankondigingskerk is wel een bezoek waard. Het is de grootste kathedraal van het Nabije Oosten. We bezoeken ook Sippori, een Grieks-Romeinse stad met een indrukwekkend watersysteem. Vandaar gaan we naar de kust, naar de middeleeuwse stad Akko, die deels onder de grond is gebouwd.
  Woensdag 26/10. We bezoeken Bet Shearim, een catacomben-stad. Via de Karmel gaan we naar Caesarea aan Zee, waar de grote Joodse opstand begon; waar Paulus gevangen zat en waar de kruisridders zich vestigden. We overnachten in Nethanya.
  Donderdag 27/10. TF luchthaven en afhankelijk van het vluchtschema: als we laat vliegen, kunnen we Megiddo op woensdag bezoeken en Caesarea op donderdag; en vandaar naar BGAirport.
  Hartelijks, ds Piet van Midden

Terug naar overzicht