Gemeentebrief 2021-08

Geplaatst op:

Voor de kinderen

Hallo kinderen en iedereen die zich jong voelt,
De komende weken gaan we speciaal voor jullie een (Paas-)verhaal uit de kinderbijbel voorlezen in de kerk. Hierbij hebben we een projectje bedacht dat daar goed bij aansluit en thuis door iedereen op een eigen manier te maken is.
Deze eerste zondag van de 40-dagentijd beginnen we met het verhaal over de verzoeking in de woestijn; Jezus maakt zich gereed. Voor het project heb je nodig een groot bord met een opstaande rand, dienblad of brede platte schaal en wat zand/grond en kale stenen. Elke volgende week komt er in dit Paas-tuintje iets bij. Het is leuk als we jullie daarbij kunnen volgen, dus foto’s zijn van harte welkom. Je kunt die appen naar Liesbeth, Christel of Agnes.
Liefs van het jeugdteam.

Collecte 40 dagentijd

In de komende weken wil de diaconie aansluiten bij het project van kerk in actie. Het thema dat is gekozen “Ik ben er voor jou” met als ondertitel zeven keer barmhartigheid. Het thema sluit aan bij Mattheus 25. Deze zondag is het thema “de zieken bezoeken”. In Nederland is de zorg voor zieken goed geregeld en heeft de kerk vooral een pastorale taak. Maar hoe is dat in landen waar nauwelijks of slechte gezondheidszorg is? In Moldavië verbinden kerken jongeren en ouderen met elkaar. De jongeren bezoeken de zieke ouderen die op hun beurt de jongeren tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde. We collecteren deze zondag voor dit werk in Moldavië.
U kunt bijdragen via het nieuwe systeem Givt of naar NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd onder vermelding Moldavië.
Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Herinnering Paasgroetenactie 2021

Er is nog gelegenheid om mee te doen met de kaartenactie voor gedetineerden..
Hoe krijgt u de kaarten in huis?:
• Bent u in de kerk dan kunt u de kaarten nog op zondag 21 en 28 februari na afloop van de dienst bij de diakenen kopen.
• U kunt naar uw diakenen bellen om het aantal kaarten te bestellen en het gepaste geld klaarleggen. Wij bezorgen bij u thuis.
• U kunt de kaarten bij Floris en Janet met gepast geld kopen.
• U bestelt uw gewenste aantal kaarten bij Floor van Helten en maakt €1.- per kaart over naar de diaconie NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd onder vermelding Paasgroetenkaarten. Wij bezorgen deze bij u.

Het versturen van de kaarten gaat net als vorig jaar centraal. U plakt een postzegel op de kaart, die de gedetineerde kan versturen. Zorgt u ervoor dat uw kaarten uiterlijk woensdag 3 maart bij Floris of Janet zijn ingeleverd. Wij versturen dan de verzamelenvelop.
Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Het paarse boekje

Vanaf woensdag j.l. volgen we ‘het paarse boekje’. Als alles goed gegaan is, hebt u dat inmiddels in uw bezit. De liturgiecommissie heeft een lijn uitgestippeld naar Pasen, met elke dag iets nieuws: hetzij informatie, hetzij een doe-activiteit. Daarvan hebben ze een handzaam boekje gemaakt. Vandaag, zondag 21 februari, volgen we Jezus in de woestijn. Volgens de duivel hoef je geen pijn te lijden of het moeilijk te hebben als je Gods kind bent. Dat is de inzet van de overdenking, op zondag en op de dagen van deze week. Goede dagen gewenst.

Terug naar overzicht