Gemeentebrief 2021-01

Geplaatst op:

Nieuwjaarsmorgen

‘Het kan nu niet
dat we elkaar ontmoeten
en het leven delen.
Maar als het wachten
als de nacht is
laat de sterren
je dan zeggen:
met mijn hart ben ik dichtbij.’
(Kris Gelaude)
In de dienst van nieuwjaarsmorgen sta ik stil bij het Licht in de nacht. Het Licht wat mensen (de wijzen uit het oosten) ooit in beweging heeft gebracht. Het Licht wat ook ons in beweging wil zetten. De beperkingen van de coronamaatregelen die we kunnen zien als nieuwe kansen en mogelijkheden voor ons zelf, maar ook voor ons als kerkelijke gemeente. God-met-ons wil zich laten vinden; soms op een ongedachte plaats of met mensen die wij daar niet verwacht zouden hebben. Een goed begin van het nieuwe jaar gewenst.
Jannie van den Berg

Oud en Nieuw

Op Oudjaar lezen we in de kerk Genesis 2: 4B-23. Dat is het verhaal over de schepping van de mens. “Het is niet goed dat de mens alleen is,” wordt er gezegd. Mensen zijn voor elkaar geschapen. ‘Tot hulp’ tegenover de ander. Zo is het in elk geval bedoeld. Een hulp is niet de huishoudelijke hulp, maar de onmisbare bijstand die je in je leven nodig hebt. Je komt je leven niet op eigen kracht door. Niet voor niets begint de kerkdienst met ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’. Verder lezen we Psalm 90 (liedboek p. 246)
De traditie van “een zee van licht” gaan we uiteraard voortzetten. Tijdens de dienst worden de kaarsen door één gemeentelid aangestoken en een ander gemeentelid zal steeds voorlezen wat de intentie bij de kaars is.
U / jij kunt van te voren bij Bep van Zanten aangeven of u / jij een kaarsje wilt laten aansteken. U kunt dan ook meteen aangeven of genoemd mag worden voor wie de kaars is bedoeld met mogelijk daarbij ook een toelichting of voor welke gebeurtenis de kaars is. (Iets om dankbaar voor te zijn als een huwelijk, een geboorte of iets om Gods steun en aandacht voor te vragen zoals: een ramp of de omstandigheden in vluchtelingenkampen, …) Ook al is het kort dag we hopen op veel reacties van u en daarmee op veel lichtjes in deze donkere tijd als bemoediging, troost of dankbaarheid.
Mogen we op u / jullie rekenen?
We sluiten de dienst en daarmee het jaar af met het ‘Ere zij God’ uit 74 monden. We bergen het bestand zorgvuldig op. We kunnen het in 2021 vast opnieuw gebruiken. Voor degenen die niet kunnen meekijken op het scherm in de kerk, is er een beknopte liturgie beschikbaar.
Op 1 januari treffen we Jannie van den Berg als voorganger. Ik hoop in de kerk te zitten. Het is de gewoonte voorafgaande aan de nieuwjaarsdienst elkaar de hand te schudden en een gezegend jaar te wensen. Dit onder het genot van een kop koffie of thee, met als extra een krentenboterham. Helaas is deze vorm dit jaar niet mogelijk. We hebben weer gezocht naar een manier om de traditie voort te zetten en ons toch aan de maatregelen te houden en maximale veiligheid voor elkaar te garanderen. Een nieuwjaarsdienst met maximaal 30 mensen en met nieuwjaarswensen op een andere manier….
Naast digitaal kijken wat op ieder moment van de dag mogelijk is, mogen er maximaal 30 personen incl. medewerkers aanwezig zijn in de kerk. Voor alle diensten blijft dus gelden: opgeven bij Bep van Zanten.
Ds. Piet van Midden

Laat je verrassen

Vorige week lazen jullie op de gemeentebrief dat Tineke van Ooijen vandaag (zondag) zou voorgaan. Door omstandigheden is zij verhinderd. Op deze eerste zondag van 2021 is nu mevr. A. Oudwater-Vis onze voorganger. Fijn dat zij bereid is om op korte termijn de dienst te leiden.
Mevr. Oudwater woont nog niet zo lang in Ameide. Eerder werkte zij als ouderen-pastor in de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg en vanaf de fusie van de kerken aan de Protestantse Gemeente aldaar. In 2004 kreeg ze het verlangen om mensen te bemoedigen vanuit het geloof. Daarom is ze omgeschoold van pedagoog naar theoloog. In Ameide heeft zij de 'School van Gods liefde' opgezet. Een plek voor wandelaars en fietsers én voor spirituele zoekers. "Ik heb een passie voor mensen die afhaakten in de kerk maar nog wel zoekend zijn. Mensen zullen altijd blijven zoeken naar liefde, van God en van naasten.
We heten haar welkom en zien uit naar een inspirerende dienst.

Kindernevendienst

Als coronateam van de gereformeerde kerk houden we alle veranderingen wat de coronamaatregelen betreft nauwlettend in de gaten en overwegen we steeds weer opnieuw wat dat voor onze kerk betekent. De leiding van de kindernevendienst en het coronateam zijn van mening dat het op dit moment verstandiger is, nu de kinderen niet naar school mogen, ook de kindernevendienst in januari niet door te laten gaan. Uiteraard zullen we voor februari de situatie weer opnieuw bekijken om te zien wat dan weer mogelijk is. Mevrouw Oudwater-Vis denkt ook zeker aan de kinderen tijdens de dienst, er is een speciaal kindermoment met een leuke opdracht!

Kerkdienstgemist

Er wordt veel naar onze diensten en uitzendingen op Kerkdienstgemist.nl gekeken! Dat is fijn om te constateren want op die manier ervaren we toch iets van de band met elkaar. Ter informatie: gemiddeld worden de zondagse diensten op 50 adressen rechtstreeks gevolgd en ook nog eens 20 keer op een later tijdstip.
Een aantal keren liepen beeld en geluid niet synchroon en dat is best vervelend om te ervaren. Vorige week is daar door de leverancier wat aan gedaan en hopelijk doet het probleem zich niet meer voor. Af en toe krijg ik als beheerder een toegangsverzoek. Blijkbaar heeft u dan op de knop “Vraag toegang” geklikt. Dat is niet nodig aangezien al onze diensten en uitzendingen openbaar toegankelijk zijn, dus doet u dat liever niet want dat geeft mij alleen maar onnodig extra werk.
Hans Ippel

YouTubekanaal

Zoals al eerder aangekondigd maakt onze kerk nu ook gebruik van YouTube om filmpjes op te publiceren. Het “Komt allen tezamen” en het “Ere zij God” van Kerstmorgen zijn daar te zien maar ook de eerste twee Overwegingen bij de preek van onze dominee Piet van Midden staan nu online. Wanneer u naar de website van de kerk gaat, vindt u onder Nieuws een bericht hierover: YouTube 2020-53 met daarin de links naar de verschillende filmpjes. Veel kijkplezier!
Hans Ippel

Saarmund

Ook onze partnergemeente Saarmund is actief op YouTube. De Kerstmorgendienst is daar namelijk te volgen. Op onze website vindt u in het nieuwsbericht: YouTube 2020-53 ook deze link.
Hans Ippel

Terug naar overzicht