Gemeentebrief 2020-51

Geplaatst op:

Kopij gemeentebrief

In verband met de feestdagen in december verzoek ik jullie de kopij voor de gemeentebrief van week 52 en 53 respectievelijk vóór woensdagavond 23 dec. en 30 dec. 21.00 uur aan te leveren.

Kinderkerstsamenkomst

Op 24 december om 17.00 uur is er een speciale kerstsamenkomst in de Herv. Kerk voor en door de kinderen. Deze is digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl. Bijzonder hoe een groep enthousiaste kinderen zich actief heeft ingezet voor deze samenkomst, om zo Licht te verspreiden. Ze zingen het ook uit: “Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet”. Zodat de mensen zeggen “God is goed!”. We hopen dat u, wellicht samen met uw (klein-)kinderen, verbonden zult zijn om deze bijzonder boodschap te delen.

Kerstsamenkomst 2020

Normaal gesproken zouden wij u uitnodigen om op kerstavond 24 december de kerstsamenkomst in de kerk bij te wonen, om met elkaar de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus op feestelijke wijze te gedenken. Helaas is deze vorm van samenkomen in dit bijzondere jaar niet mogelijk. Toch willen we deze goede traditie niet laten vervallen. Daarom hebben de gezamenlijke kerken in Schoonrewoerd, een waardevolle, gevarieerde, digitale samenkomst gemaakt in de Herv. kerk. Wij willen u uitnodigen om deze op kerstavond met ons mee te beleven. Kijk om u heen of u in uw omgeving mensen kent die alleen, eenzaam, of niet in de gelegenheid zijn deze avond digitaal mee te beleven en nodig deze mensen binnen de geldende regels bij u thuis uit. Dan kunnen we elkaar toch wezenlijk ontmoeten, in gesprek gaan met elkaar (en bijv. na afloop samen chocolademelk drinken).
Als collecte hebben we gekozen voor het werk van MAF ( Mission Aviation Fellowship ) wat de familie Hobo in Zuid Soedan doet. Zij zijn voor velen in Schoonrewoerd geen onbekenden omdat ze tot 2016 in Hei en Boeicop hebben gewoond. Meer informatie kunt u vinden op vliegenvoorleven.nl. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Wij hopen u allen op DV 24 december 2020 om 21.30 uur via kerkdienstgemist.nl te ontmoeten en wensen u een mooie kerstavond en gezegende kerstdagen toe.
De Kerstsamenkomstcommissie

Kerstdienst

Het wil wat met de kerstdienst. Vorige week berichtten we dat we op kerstmorgen 2 diensten zouden houden. Inmiddels is de situatie veranderd en wordt het 1 dienst, om 10.00 uur. De scriba zal u hieronder e.e.a. uitleggen.
Wat de inhoud van de dienst betreft: het idee was de 2e dienst als gezinsdienst te houden. Nu die vervalt gaan we voor de kinderen een digitaal bruggetje bouwen naar de kerkdienst. Thuis horen en zien zij hoe het in de dienst toegaat, maar ze kunnen ook reageren, ons uitleggen wat ze in de kerststal hebben gezet; we kunnen met hen praten en zij kunnen digitaal zingen (dat blikken we in) , waarbij wij hen op het scherm hebben en zij zichzelf ook kunnen zien. Kortom: het wordt gewoon fantastisch. Daarom dit: het wordt toch een bijzonder feest, sluit u/ sluiten jullie ook aan?
Ds. Piet van Midden

Kerst 2020….

Openen…of sluiten…
Samen… of alleen...
Licht… of donker…
We dachten dat we het goed en mooi bedacht hadden: op kerstmorgen 2 diensten. Maar afgelopen dinsdag, 15 december, was het toch wel schrikken. Zoveel zieken, zoveel druk op zorginstellingen en zorgpersoneel, zoveel gevaar. Nee, ondanks dat we zaken goed regelen, goed doordenken en zorgvuldig organiseren, voelden we allemaal: door dit mooie plan moet een streep.
Mooi is dan om te zien en te ervaren dat de raderen meteen weer gaan draaien. Als het niet kan zoals we graag willen, dan willen we zoeken naar wat er verantwoord kan. Eén van de kerkenraadsleden schreef: manoeuvreren tussen veiligheid en verlangen. Want we verlangen zo naar open, naar licht, naar samen, maar niet ten koste van gezondheid en veiligheid. Want dat leidt tot donker en sluiten en alleen. En dus schakelen we terug, misschien eigenlijk wel weer heel mooi passend bij hoe God zich toonde in onze wereld: als klein kindje met een grote belofte. Onze kerstochtend wordt een bijzonder feest in kleine bezetting, maar met een groot bereik: iedereen kan meekijken en meedoen. En met die grote prachtige boodschap: Hij is gekomen als klein kindje, maar werd onze grote redder. In het donker van de nacht in Bethlehem, bracht hij groot Licht. Hij ontsluit de duisternis. Hij brengt ons samen.
Daarom: kerstmorgen 2020…
Om 10.00 uur beleven we 1 kerkdienst met een beperkt aantal mensen in de kerk en met HEEL veel van u/van jullie via kerkdienstgemist.nl.
Hoe gaan we het doen? Het idee was de 2e dienst als gezinsdienst met de kinderen vorm te geven. Nu die vervalt gaan we voor de kinderen een digitaal bruggetje bouwen naar de kerkdienst. Thuis horen en zien zij hoe het in de dienst toegaat. Via de moderne middelen maken we het mogelijk dat ze kunnen reageren. Dat ze ons kunnen vertellen en uitleggen wat ze in de kerststal hebben gezet. We kunnen met hen praten en zij kunnen digitaal zingen. Dat zingen nemen we van te voren op waarbij we hen ook filmen. Tijdens de dienst projecteren we dat weer op het scherm en kunnen we de kinderen zien en zij kunnen zichzelf ook zien.
Kortom: het wordt een bijzonder feest.
Kerstmorgen 2020….
Lichten gaan aan….
Samen mogen we het feest vieren….
Sluit u/sluiten jullie ook aan?
Scriba

De Jeugdclub

Helaas moesten we de jeugdclub per direct weer stilleggen. Dat was erg jammer omdat we net het Kerstverhaal zouden vertellen wat we hadden gekregen van Janny Ippel. Een prachtig verhaal. Daarna zouden we een kerstboom van papier maken. Gemaakt van oude boeken uit de rommelschuur. Alles lag al klaar voor de kinderen. Maar we hebben voor elk kind een leuk pakketje gemaakt met aanwijzingen voor de kerstboom, het materiaal maar ook het mooie kerstverhaal. Dinsdag is dat thuis bezorgd zodat de kinderen hun eigen clubavond konden houden. Zo hebben ze toch een klein beetje kerstgevoel op club.
Op de foto ziet u 2 kerstbomen en die zijn bezorgd bij gemeenteleden.
Met vriendelijke groeten, de clubleiding van Ina, Gérard en José.

Voedselbank

We horen op het ogenblik overal dezelfde zorgelijke geluiden over de sterk toenemende vraag naar hulp en een dalend aanbod via de winkels.
De diaconie wil een inzamelingsactie van goederen houden in januari. We zetten dan weer tafels klaar. Aan de voedselbank zullen we vragen waaraan dan de grootste behoefte is. Op de zondagen 17, 24 en 31 januari 2021 kunt u de goederen inleveren. Wie weet krijgt u wel een veel te groot kerstpakket waarvan u de houdbare producten alvast opzij wilt zetten.
In januari hoort u meer van ons.
De diaconie

Terug naar overzicht