Gemeentebrief 2020-50

Geplaatst op:

Zondag 13 december

Zondag 13 december is het 3e advent. Hij heeft zelfs een officiële naam: Gaudete (spreek uit Gaudéte). ‘Verheug u’ betekent dat. Midden in de donkere adventstijd zegt iemand dat er reden is een feestje te vieren, in afwachting van het grote feest van Kerst. We lezen naar oud gebruik het verhaal over Zacharias en Elisabet. Dat sympathieke stel, waarmee Lucas opent. Maar ze lijken de hoop te hebben opgegeven. Hoop kun je ook niet uit jezelf putten, die moet uit de hemel komen.
Jammer dat we niet met elkaar mogen zingen: de liederen in de adventstijd zijn prachtig. Maar op Kerstmorgen kunt u van uzelf genieten! Als dit abracadabra voor u is, schiet dan even iemand van de kerkenraad aan! Jolanda heeft geschreven over Kerstmorgen. De twee vieringen die we hebben, zullen verschillen van karakter. Het is een beetje ingewikkeld om het voor te bereiden, maar zo’n uitdaging hoort wel in deze tijd. En de medewerking is enorm. Ik verbaas me regelmatig over de ‘aanpak-mentaliteit’ en de energie in ‘De Lichtkring’, maar in deze dagen voor Kerst is dat bijzonder.
Nog iets: de preken of overdenkingen zijn in het algemeen kort. De belangrijkste reden is dat wat je in 15 minuten niet kunt zeggen, helemaal niet gezegd kan worden. Maar ook naar een overdenking luisteren achter een scherm is vermoeiend. Ik laat dus allerlei weetjes en extra toelichtingen in de kerk onbesproken. Daarom ga ik vanaf 13 december alle preken op het internet toelichten in filmpjes van een minuut of vijf, max acht. Daarmee houden we ook de website levendig. Het is niet meteen maandag 14 december klaar, maar het komt er wel snel van. Ik wens u goede vieringen. Het ziet ernaar uit dat we met Kerst thuis niet meer dan 3 gasten per dag mogen hebben. Het is niet anders. Ik hoop dat we manieren vinden om er met liefde voor anderen te zijn. De engelenactie is daar een voorbeeld van.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Engelenproject

De buurvrouw van hiertegenover belde op: “Er hangt iets aan je voordeur…”. Ik ging kijken. Zo leuk: een tasje met een lieve boodschap en een klein cadeautje. Ik was zo verbaasd. Van wie kan dat nu zijn? Er zat een briefje bij: van een engel. Nou ja!!! Wat vreselijk leuk en lief.” We gaan de derde week in van het engelenproject en we merken aan reacties dat de aandacht echt ‘AAN komt’. Zo leuk om te doen. Zo brengen we licht in donkere tijden. Zo verlichten we sombere gezichten. Zo zijn we elkaar nabij. En het allermooiste is: zowel de engelen als de ontvangers genieten er erg van.

Collecte Diaconie

Deze 3e adventzondag bestemmen we de diaconie collecte voor de kerstcampagne. Net nu het buiten wat killer is kunnen we ons een beetje voorstellen hoe de kinderen daar in de kou in tentjes verblijven. Kerstcampagne “Geef licht”
Geef licht! Een beter leven voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. De situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland is alleen maar urgenter geworden. Met de kerstcampagne Geeft licht komen we voor hen op. We geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Zoals u weet collecteren we ook op eerste kerstdag voor deze actie.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Senioren

Herinnering aan ons bericht van vorige week. Donderdag 17 dec. a.s., ‘s middags om 15.00 uur zenden wij een kerstliturgie uit via Kerkdienstgemist.nl.
Het thema van deze dienst is: “Licht in onze ogen”.
Het is het verhaal van het begin,
de schepping van alles wat is.
Het licht straalt bij elk nieuw leven,
bij elk kind dat geboren wordt.
Het licht straalt in en door het kind-van-het-Licht,
het kind dat keer op keer in ons geboren wordt.
Jezus, Kind-van-belofte, Kind-van-Licht.
Wij nodigen u van harte uit om deze uitzending thuis mee te vieren.
Met een hartelijke groet,
De seniorencommissie

Eerste Kerstdag

We zitten nog steeds met de beperkende maatregelen, maar ook met veel verwachtingsvolle jonge en oudere mensen…hoe brengen we dat in balans? Dat was de vraag waar we ons als kerkenraad over hebben gebogen. Kerstochtend is toch echt een top-moment in ons liturgisch jaar. Dat gun je iedereen! Maar dat kan niet. Toch…. Gaan we ons uiterste best doen: op eerste kerstdag gaan we twee diensten verzorgen!
Om 9.30 uur is er een prachtige kerstochtend-dienst voor onze net-niet-meer-zo-jonge gemeenteleden.
Om 11.00 uur volgt een kerstochtend voor gezinnen met kinderen. Uiteraard presenteren de kinderen dan de kerststallen en de hele dienst zal op de jeugd gericht zijn. Tussendoor maken we de kerk schoon en luchten we de ruimte goed, zodat het voor iedereen veilig is. Uiteraard worden beide diensten uitgezonden op kerkdienstgemist.nl. Meld u snel aan uiterlijk voor de kerstochtend en ook voor de deinst op zondag 27 december bij Bep van Zanten. Dit kan tot en met dinsdag 22 december. We hopen velen van u te begroeten in de kerk op kerstochtend.
Namens de kerkenraad.

Kopij gemeentebrief

In verband met de feestdagen in december verzoek ik jullie de kopij voor de gemeentebrief van week 51 en 52 respectievelijk vóór woensdagavond 23 dec. en 30 dec. 21.00 uur aan te leveren.
Relie Hermans

Kerstgroet Saarmund

Weten jullie nog, december 2019, daar zaten we toen met een flinke groep in De Lichtkring, te knippen, te plakken, te vouwen, te kleppen en ook mochten we koffie drinken. En er was ook weer iemand die iets lekkers had meegebracht. Tja dat waren nog eens tijden.
December 2020 nu is alles anders, zo anders dat zelfs Sinterklaas onderworpen moest worden aan een Corona test. Wat betekent dit nu voor onze kerstgroet voor onze vrienden in Saarmund? We mogen onze eventueel gefröbelde kunststukjes niet eens opsturen. En ook al zou het mogen, we zouden het niet op ons geweten willen hebben dat we maar iemand in gevaar zouden brengen. Dus……alles moet anders. Er zijn tegenwoordig twee werelden, we hebben de gewone mensenwereld en we hebben de digitale wereld. Laten we dan nu maar gebruik gaan maken van de tweede.
Wat willen we jullie nu vragen. Velen van ons kennen mensen in Saarmund, we kennen de gezichten en we herkennen vaak ook de stemmen. En dat is ook zo bij onze vrienden daar. Nou wat is er dan mooier dan onze gezichten te laten zien en onze stemmen te laten horen. Daarom willen we zoveel mogelijk filmpjes gaan samenvoegen. Maak een filmpje thuis met daarop een korte groet, gesproken of gezongen, in het Nederlands, Duits of Engels of enig andere taal die je het beste past. Onze Duitse vrienden zijn altijd jaloers op onze talenkennis, nou laat dat dan ook maar zien en horen. Je mag de opname thuis maken, onder de kerstboom, aan tafel, op de bank, alleen of samen met het gezin of buiten rollend in de sneeuw(maar wel voor 20dec20!!!!). We zijn benieuwd naar jullie creativiteit. Het filmpje per e-mail sturen naar Hans Ippel.
Uiterste datum: 20 december 2020. Laat je horen, laat je zien.
De Saarmund Cie

Bijbelgesprekskring

We hopen aanstaande woensdag bij elkaar te komen in De Lichtkring. We bespreken hoofdstuk 3 (Woord en Daad)

Van het CvK

De financiële begroting van de kerk voor het komende jaar is weer opgesteld. U kunt de begroting 2021 inzien als u dat wilt, neem dan uiterlijk 19 december contact op met Freek de Jong of met Bé de Jong.

Terug naar overzicht