Gemeentebrief 2020-49

Geplaatst op:

Kindernevendienst

De kinderen gaan deze week met Hendrik & Ilona naar de kindernevendienst. Vorige week hebben we gezien dat jullie hard aan het werk zijn geweest. Deze week gaan we in de kerk verder werken aan de kerststal. Vandaag gaan we Jozef en Maria en een schaapje maken. Doe je mee? Wij nemen de spullen mee. Je krijgt vandaag ook een schoenendoos die je kerststal wordt. Volgende week heb je wc-rolletjes nodig. Verzamel je deze alvast?

Advent

Zondag 13 december is het ‘Klein Kerstmis’, een uitdrukking die in protestants Nederland niet zo bekend is. In allerlei buitenlanden wél. Ooit was de tijd van de Advent een echte vastentijd. Je kon nog niet kiezen uit 40 soorten chips. Mensen waren blij als ze de winter haalden. Op één zondag haalden ze de schade een beetje in: de derde advent. Vandaar ‘Klein Kerstmis’. De woensdagavond-uitzendingen helpen ons daarbij wat bewuster door de advent heen. Hulde aan de organistoren! Goede dienst op 6 december gewenst.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Kijkt u mee?

Vorige week hebben we van veel kinderen gezien dat ze meedoen aan het adventsproject. Hier hebben we veel leuke reacties op gehad. Niet alleen de kinderen beleven de dienst mee, maar ook u. We zouden het leuk vinden om ook van u een foto te laten zien aan het eind van de dienst. Zo kunnen we ook op afstand nog contact houden. U kunt uw foto sturen naar Hendrik of Ilona de Leeuw.

Óverpreken

Tijdens de digitale diensten is de liturgie aangepast aan de mogelijkheden die we hebben. Een van de eisen is, dat je niet te lang preekt: dat is zomaar vermoeiend. En je kunt beter in je bed aan de kerk denken, dan in de kerk aan je bed. Daarom ga ik bij alle diensten waarin ik voorga, een filmpje maken waarin allerlei dingen die de preek niet hebben gehaald of die nader toelichting behoeven, worden toegelicht. Dat filmpje komt op de website. Ook hier geen ellenlang verhaal maar gewoon een puntige toelichting. We kijken gewoon of zoiets misschien in een behoefte voorziet. Er zijn nog meer plannen. De website wordt nu al druk bezocht, maar het wordt nog drukker. Mooie dagen gewenst.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Stichting Hoop voor Albanië

Van deze stichting kregen we bericht dat zij ook in dit jaar weer de noodzaak zien om een meel-actie op te zetten. Er zijn in deze bijzondere tijd heel veel gezinnen zonder werk en dus ook zonder enige inkomsten. De stichting koopt lokaal het meel om zo de transportkosten laag te houden en de lokale economie te steunen. De stichting kan zo voor €15,- een zak meel van 25 kg schenken aan een gezin om zo de maand door te komen.
De diaconie heeft besloten een eenmalige gift te doen van €500,- opdat een aantal gezinnen zo een stukje winter doorgeholpen kan worden. De zakken meel worden verspreid door de plaatselijke kerken die weten waar de nood het hoogst is. We hopen hiermee een stukje van onze diaconale opdracht vorm te geven. De diaconie

Laat je verrassen

Deze zondag verwelkomen we drs. Paul van Dam (Houten) als gastvoorganger. Paul van Dam is theoloog met als specialisatie pastorale psychologie en traumaseksuoloog. Verder geeft hij lezingen over thema’s als vergeving en bejegening. Ook is hij contactpersoon van de werkgroep Kerk en Israël en organisator van Israëlreizen. Regelmatig gaat hij hier in de regio voor o.a. in Leerdam en Meerkerk.

Zegeltjes sparen voor boodschappenpakket

Afgelopen jaren hebben de Hervormde en Hersteld Hervormde Kerk zegeltjes gespaard voor gratis boodschappenpakketten van de Jumbo en de Plus.
Nu hopen wij dat u zoveel mogelijk boodschappen doet bij de Dagwinkel in Schoonrewoerd, want door de coronacrisis komen er beslist minder klanten in de winkel. Maar als u dan toch ook boodschappen in Leerdam doet, zouden wij het waarderen als u de gratis zegeltjes voor het boodschappenpakket bij ons inlevert, zodat we als drie kerken tezamen de boodschappenpakketten kunnen uitdelen waar wij denken dat ze nodig zijn. Vorig jaar mocht ik ook drie pakketten weggeven (gedaan aan niet-kerkelijke dorpsgenoten). U kunt de zegeltjes in een envelop in de brievenbus van de kerk deponeren; deze hangt aan het begin van het kerkpad aan de rechterkant. U kunt ze ook in een envelop afgeven op Dorpsstraat 19 of Kon. Julianastraat 38.
De diaconie

Vrouwenkoffieuurtje

In november is het Vrouwenkoffieuurtje niet door gegaan. Woensdag 9 dec. 14.30 uur ben je weer van harte welkom in De Lichtkring. Een nieuw gezicht is altijd leuk om te ontmoeten.
Dineke Brouwer

Senioren

In ons laatste bericht schreven wij dat wij hoopten dat de situatie rond corona zo zou zijn, dat we weer, zoals elk jaar, een kerstmiddag konden organiseren. Helaas is dat, gezien de huidige maatregelen, niet goed mogelijk. Echter, zoals we weten is er door onze kerk inmiddels videoapparatuur aangeschaft waarmee vanuit de kerk uitzendingen kunnen worden gemaakt. Zo kunnen we de kerkdiensten en eventuele andere activiteiten volgen. Ook wij kunnen van die mogelijkheid gebruik maken en dat gaan wij ook doen. Op donderdag 17 december 's middags om 15.00 uur zenden we een kerstliturgie via 'kerkdienstgemist' uit. Reeds nu al nodigen wij u van harte uit om deze kerstuitzending vanuit de huiskamer bij te wonen.
Met een hartelijke groet, de seniorencommissie

Terug naar overzicht