Gemeentebrief 2020-44

Geplaatst op:

Zondag 1 november

Op zondag 1 november hebben we kindernevendienst. We lezen dan in de kerk over een bijzonder kledingstuk dat de hogepriester draagt: een borstschild (Ex.28). Daarin zijn 12 edelstenen verwerkt die de namen dragen van de twaalf stammen van Israël. De hogepriester vertegenwoordigt de stammen, maar hij representeert ook God zelf: hij draagt Israël als edelstenen op het hart. God draagt ons als kostbaarheden op zijn hart. Wij zijn Gods edelstenen, Gods parels. De kinderen gaan met het borstschild aan de slag en lezen een verhaal daarover. Ze komen met een verrassing in de kerk terug. En natuurlijk staan we stil bij dat mooie lied: ‘Weet je dat je een parel bent? Meld je even dat je komt?
Uit het Evangelie lezen we over een parel (Mat.13: 44-46), waarvoor een koopman tot het uiterste gaat. Mooie tekst is dat. Gaan wij tot het gaatje?
In de gebeden denken we aan de groeiende onderlinge haat in Europa; aan de kwetsbaren onder ons; en aan het H. Avondmaal op 8 november, als we vieren dat Christus tastbaar in ons midden is.
Piet van Midden

Dankstond

Op woensdag 4 november is het dankdag, tegenwoordig dankuur, voor gewas en arbeid. Niet zo vreemd om daaraan aandacht te besteden, in een wereld waarin miljoenen mensen honger lijden en, ook in de westerse wereld, miljoenen geen baan hebben. We hebben het dankuur besproken in het moderamen en kiezen een andere vorm dan gebruikelijk. We zitten in een kring, hebben bij de gebeden gebedsintenties van de aanwezigen (misschien ook van niet-aanwezigen die zaken hebben aangedragen?), zodat we de gebeden ook kunnen voorbereiden, en er zijn verschillende lectoren die de Bijbel lezen. In deze viering gaan we niet zingen, wel zal er muziek te horen zijn. We zoeken naar ‘chemie met het heilige’, al klinkt dat vreemd. Het gaat om het besef, dat God van een andere orde is dan wij, maar ons wel aanraakt.
In de kerkenraad gaan we in gesprek over de vorm van onze zondagse eredienst / van onze kerkdienst: nu we langere tijd met beeld en geluid werken en zullen moeten blijven werken i.p.v. fysieke aanwezigheid in de kerk, moeten we nadenken over de meest aansprekende vorm. Moeten we nadenken over: hoe houden we contact en verbinding met elkaar en met God. Het zou bijzonder fijn zijn als u zou willen / durven aangeven op welke manier uzelf op zoek bent naar wat God in Christus voor ons betekent en welke vorm u daarbij het beste helpt.
Als u op 4 november bij de dankdag-dienst in de kerk wilt meedoen, geeft u uzelf dan even op bij Bep van Zanten?
Piet van Midden

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd

Afgelopen week verscheen op de website: GereformeerdeKerken.info, het eerste en tweede deel van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd. Onderaan deel 1 staat de link die de lezers doorverwijst naar het tweede gedeelte. Het redactieteam van GereformeerdeKerken.info stuurde ons bericht dat via onderstaande link deze website te bezoeken is:
https://gereformeerdekerken.info/2020/10/27/de-gereformeerde-kerk-te-schoonrewoerd-1/
https://gereformeerdekerken.info/2020/10/29/de-gereformeerde-kerk-te-schoonrewoerd-2/

Terug naar overzicht