Gemeentebrief 2020-37

Geplaatst op:

Startdag 20 september 2020

Anders dan anders, ... wat blijft: elkaar zoeken en ontmoeten, ons geloof verdiepen en verbinding maken met God en met elkaar. De Diaconie heeft samen met de Liturgiecommissie en met Jannie van den Berg-Kersbergen een bijzondere invulling bedacht. U moet daar zelf ook iets aan en voor en bij doen. Het is immers een STARTDAG: ieders inbreng is gewenst en wordt gewaardeerd. Een tipje van de sluier lichten we op:
We starten met een bijzondere kerkdienst, zoals steeds: opgeven is verplicht bij Bep van Zanten. En uiteraard kunt u de dienst op kerkdienstgemist.nl volgen. Daarna drinken we lekker koffie in de tuin. Vervolgens gaan we naar huis … en daar gaat het programma verder: u ontvangt daarvoor in de komende week aanwijzingen en ingrediënten. Daarbij is het leukst natuurlijk: SAMEN het programma te volgen/beleven. U mag thuis tot maximaal 6 mensen ontvangen (op gepaste afstand); nodig dus gerust iemand uit om de startdagactiviteiten samen met een ander (gemeentelid) te beleven. Hoewel het in onze cultuur soms als vrijpostig wordt gezien, willen we u/jou ook echt oproepen: zoek elkaar op, nodig jezelf uit (nogmaals binnen de grenzen).
We hopen dat we wat foto’s mogen ontvangen van wat er thuis zoal wordt gedaan. Bij deze nodigen we u/jullie van harte uit tekst en/of beeld met ons te delen. Wij zullen daar weer (delen van) teruggeven op een gemeentebrief of anderszins.
De middagvesper zal om 14.30 uur aanvangen. U kunt hiervoor op dezelfde wijze inschrijven als voor de zondagmorgendienst. U kunt er ook voor kiezen om de vesper via kerkdienstgemist.nl te volgen met beeld en geluid.
Namens de Diaconie en de Liturgiecommissie wensen we u en jou een mooie startdag, waarmee we weer een begin mogen maken met: “Het goede leven: Bloeien in Gods licht”.

Van de Tienernevendienst

Afgelopen zondag heb ik met een aantal tieners geluisterd en gesproken over reli-rap. We hebben geluisterd naar twee raps van de groep "De rechtstaat". Zij zijn bezig om allerlei vragen die ze hebben over het geloof op snelle rijm (rap) te zetten. Ze willen met hun muziek anderen, vooral jongeren, aan het denken zetten. Ze zetten daarbij allerlei zaken scherp neer om een gesprek op gang te brengen. We hebben in de tienernevendienst de teksten gelezen, nagedacht wat de boodschap nu eigenlijk is, wat het betekent, en of ze hier gelijk hebben óf juist niet. Een van de teksten wil ik ook graag met u delen. Misschien dat ook u hierdoor aan het denken wordt gezet:

"En vele christenen gaan mee met de flow
Maak het verschil en ga tegen de stroom
En vele christenen gaan mee met de flow
Maak het verschil en ga tegen de stroom

Luister niet alleen maar naar de woorden van de pastor
Want zit hij er naast en valt hij, wordt het een disaster
Lees je Bijbel en gebruik je verstand
Want vooruitgang heb je zelf in de hand
Is een vis dood, gaat ie mee met de flow
En levende vissen zwemmen tegen de stroom
Dus wil je werkelijk een witness zijn?
Zwem dan niet weg van onze finishlijn "

Verhuizing

Omdat wij niet meer in Schoonrewoerd wonen, is het niet meer mogelijk om bij ons thuis uw collectemunten af te geven! Om naar Leerdam te komen lijkt mij wat bezwaarlijk, maar mocht u om wat voor reden uw collectemunten niet in de kerk kwijt kunnen dan kunt u ze misschien afgeven bij één van de andere leden van het College van Kerkrentmeesters.
Ondanks het feit dat we nog steeds met bijzondere omstandigheden te maken hebben, en dit zal wellicht nog geruime tijd duren, hopen we toch dat u de collectes voor de kerk ruimhartig blijft ondersteunen. Zie hiervoor o.a. de rekeningnummers op de gemeentebrief of in het jaarboekje.
Met vriendelijke groet, Wout Versteeg

Terug naar overzicht