Gemeentebrief 2020-36

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

De vakanties zijn voorbij. De meesten van ons gaan weer naar school of naar zijn of haar werk. Ook binnen de kerk is er beetje bij beetje meer mogelijk. We zijn dankbaar dat bijna alle ambten en functies binnen de wijkteams zijn ingevuld. De namen komen straks in het jaarboekje of misschien heeft u al kennisgemaakt met uw nieuwe ouderling of pastoraal medewerker. Naast het bellen van gemeenteleden ben ik ook weer begonnen met het afleggen van bezoeken. Het is aan u en jullie om aan te geven of je dat wilt of niet. Voorzichtigheid blijft voorop staan. Wat nog blijft zijn de beperkende maatregelen bij het afscheid nemen van een geliefde of een gemeentelid. Rouwen en nabij zijn doen we het liefst met elkaar; die hand en die schouder die we elkaar letterlijk konden bieden wordt gemist. We willen elkaar bemoedigen met Toon Hermans gedicht ‘Als de stilte komt’:

‘Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.’

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Viering Heilig Avondmaal

Op 13 september staat er een avondmaalszondag gepland. Reeds meerdere keren hebben we hierover gesproken in commissies, erover gelezen, gemeenteleden gepeild… het blijft een moeilijk punt. Corona ligt nog steeds op de loer en dat kan echt nog lange tijd duren.
Het vieren van het avondmaal en het delen van brood en wijn is een sacrament. Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In het gebed zoeken wij naar God, in het sacrament bezoekt God ons. In ons geloofsbeleven is het avondmaal van belang.
Inmiddels hebben we manieren gevonden om de kerkdiensten vorm te geven op een veilige manier. Wij zien ook mogelijkheden om het avondmaal te vieren op een andere (veilige) manier. Bij aanvang van de dienst op 13 september staat voor alle mensen die zich hebben opgegeven een bakje klaar met daarin het cupje wijn/sap en een verpakt stukje brood (of meerdere in geval van een echtpaar of een gezin) . De leden van de diaconie maken deze bakjes klaar en zorgen voor optimale hygiëne (zij werken met handschoenen en dragen mondkapjes bij het klaarmaken). Ieder gemeentelid neemt dat zelf mee naar zijn haar zitplaats. Op het moment in de dienst dat we overgaan tot het delen van brood en wijn, neemt ieder het doosje erbij en ‘viert’ vanuit de eigen zitplaats het avondmaal mee. Bij het opgeven voor 13 september moet u dus naast het aantal personen ook melden of u aan het avondmaal wilt deelnemen en zo ja, of u wijn of sap wilt. Wij gaan ervoor zorgen dat alles klaarstaat.
Wij begrijpen heel goed dat dit voor een aantal gemeenteleden een stap te ver is. U kunt natuurlijk ook thuis meevieren en dan zelf een stukje brood en wijn of sap erbij nemen. Uiteraard zullen we na deze eerste keer weer met elkaar evalueren hoe het ging en of dit een volgende keer weer kan.
Namens de kerkenraad, Jolande Lemcke (scriba)

Senioren

Beste leden van de seniorengroep,
In ons vorige bericht schreven wij dat het mooi zou zijn als wij na de vakantieperiode weer seniorenmiddagen zouden kunnen organiseren. Vorige week zijn wij als seniorencommissie bij elkaar geweest en zijn wij tot de conclusie gekomen dat het, gezien de actuele situatie rond de coronamaatregelen, niet verstandig is om nu de seniorenmiddagen te hervatten.
Enerzijds zijn de mogelijkheden tot contact verruimd, anderzijds zijn deze juist weer beperkt. Nu, na de vakantieperiode, is voor en tussen de jongere mensen, waaronder kinderen en kleinkinderen, weer veelvuldig contact mogelijk. Daarmee is de kans op besmetting naar ouderen weer wat vergroot en lijkt ons terughoudendheid bij onze seniorenactiviteiten verstandig. We willen eerst nog even aankijken hoe de corona zich de komende tijd ontwikkelt. Voor de komende maanden betekent dit dat er, tot onze spijt, geen seniorenmiddagen zullen zijn. Wij hopen dat in december de situatie zo kan zijn dat we wel met elkaar een kerstbijeenkomst kunnen houden. Of dat mogelijk is zullen we tegen die tijd beoordelen en u op tijd laten weten.
Voor nu en de komende tijd wensen we u een goede gezondheid en hopen we dat u elkaar en ons op andere plaatsen wel kan ontmoeten.
Met een hartelijke groet, Ad Verhoeff

Terug naar overzicht