Gemeentebrief 2020-22

Geplaatst op:

Hervatting kerkdiensten

Bericht betreft hervatting bezoek kerkdiensten.
Vanaf 7 juni weer een kerkdienst met max. 30 personen. (incl. predikant, ouderling, diaken, organist, koster en vast zangkoor van 5 personen). Met in acht neming van de richtlijnen van de PKN proberen we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Daarvoor zullen we de nodige maatregelen treffen. I.v.m. het vertraagd naar binnen kunnen lopen is het raadzaam om op tijd aanwezig te zijn zodat we de dienst om 10.00 uur kunnen beginnen. Bij de hoofdingang wordt u opgevangen en naar uw gezondheid gevraagd en binnen wordt u een plaats gewezen volgens het gemaakte plattegrond protocol. We willen starten met een aanmeldingslijst. Aanmelden kan via Arie van Buuren Tel. 0345-599364 of 06-48726835. Let op! Geen voice-mail of antwoord apparaat inspreken, maar aanmelden met bevestiging. Wanneer de lijst voor een zondag vol is, wordt u op de lijst van de mogelijk volgende zondag gezet. Heeft u klachten, BLIJF THUIS!!
Zingen lijkt een grote bron van besmetting. Daarom wordt de gemeentezang vooralsnog helaas sterk afgeraden door de PKN. Om de diensten toch muzikaal te kunnen blijven omlijsten willen wij de diensten voortzetten met het zanggroepje van 5 personen die tot nu toe ook aanwezig waren bij de online kerkdiensten. Wilt u de liederen meelezen of neuriën dan graag uw eigen liedboek meenemen. De collectes kunt u nog steeds blijven overmaken of u kunt thuis uw giften opsparen en later inleveren.
Vanaf 1 juli zal er op de eerste zondag van de maand weer kindernevendienst worden georganiseerd. Op zondag 14 juni nemen we afscheid van een aantal mensen en zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, deze dienst is dan alleen voor de betreffende personen en hun partners. Ik wens u een goede gezondheid en welkom in de kerk, jullie preses Arie van Buuren.

Omzien naar elkaar

Het is feest vandaag. Pinksterfeest. Alle vrienden van Jezus zijn bij elkaar. Jezus is er niet bij. Hij is naar de hemel gegaan. Hij is terug naar zijn Vader. ‘Ik laat jullie niet in de steek,’ heeft Jezus gezegd vlak voordat hij wegging (dat vierden we met elkaar op Hemelvaartsdag). Ik stuur iemand naar jullie toe die jullie gaat helpen: de Heilige Geest. Die gaat ervoor zorgen dat jullie aan alle mensen op de hele wereld over mij kunnen vertellen. De Geest van God is gekomen. Vandaag denken we daar met elkaar aan. Je kunt de Geest van God niet zien, net zoals je de wind niet kunt zien. Maar je ziet wel wat de Geest doet, net zoals je kunt zien wat de wind doet. De onzichtbare wind zet dingen in beweging; dat zie je aan de bomen, een vlag of een windmolentje. De Geest zet mensen in beweging. Dat de Geest ook jou in beweging mag zetten: houd vol en blijf aan elkaar denken (van het krijgen van een kaartje of een tekening worden mensen heel blij!).
Een bemoediging voor groot en klein met de woorden van Elly en Rikkert:
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
Door de kracht, door de kracht van de God die geneest
Die er is, die zal zijn en die is geweest
Vieren we feest met elkaar!
Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Bevestigingsdienst 14 juni

In de kerkdienst van zondag 14 juni zullen een aantal kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers aftreden en anderen hun plaats innemen. Aftredend zijn Jan van Beuzekom als ouderling, Nel Versteeg als pastoraal medewerker, Jannie den Braven als pastoraal jeugdmedewerker en Arend Niebeek als scriba. Wij zijn heel dankbaar, dat nu verschillende vacatures kunnen worden ingevuld door Jannie Brouwer-Dank (wijk C) en Hans en Janny Ippel (Wijk D) als ouderlingen. Nog een vacature ouderling in wijk B zal worden ingevuld door Richard van Bijlevelt, die deze taak op zich wilde nemen voor de komende 2 jaar, die hij naast zijn taak als ouderling in speciale dienst (binnen het team bij overlijden) nog bij de kerkenraad vervuld. De ontstane vacature pastoraal medewerker in wijk D (omdat Hans en Janny er nu ouderling worden) zal worden vervuld door Jerry Middelkoop, die al jaren dit werk in wijk C heeft vervuld. De opvolging van het scribaat is zoals bekend voor elkaar gekomen, doordat Jolanda Lemcke dit wil gaan doen samen met Marian van de Water als scribaat-medewerker. Zo zijn de wijkteams en de meesten van de overige vacatures gelukkig weer compleet. Blijven nog niet ingevuld de volgende vacatures: een diaken, een pastoraal jeugdmedewerker, een ouderling-kerkrentmeester. (omdat Arie van Buuren met deze taak stopt nu hij voorzitter is). Maar we hopen, dat er nog gemeenteleden te vinden zijn, die deze posten willen vervullen.
Scriba Arend Niebeek

Pinksterdienst met ds. Piet van Midden

Zondag vieren we het Pinksterfeest. We weten soms niet hoe we dit vorm moeten geven. Zeker in deze Coronatijd lijkt het moeilijk. Zondagochtend krijgen we een nieuwe kans. We kijken uit naar de dienst met als voorganger ds. Piet van Midden. Het belooft een dienst te worden met extra Pinksteraccenten. Voor de kinderen van de kindernevendienst is er een bijzondere kleurplaat bij deze gemeentebrief afgedrukt. Ouderen mogen die natuurlijk ook kleuren, maar voor de luisteraars van 8+ tot 80+ is er een andere activiteit gepland in de dienst….. Houd papier en pen gereed…..In de liturgie hieronder zien jullie het ook aangegeven. Sommige liederen krijgen ook een bijzonder accent. Uiteraard krijgen we tijdens de dienst daar uitleg over.
We kijken uit naar een inspirerende dienst!!!

Orde van dienst 31 mei 2020 Pinksteren

Voorganger: Ds. P. van Midden
Organist: Eduard Bos

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 133: 1,3
Stil gebed, ‘Onze Hulp’ en begroeting
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lofprijzing: DIT IS DE DAG

Dit is de dag, dit is het uur
van het vuur van God,
van de macht van God.
Hij toont zijn kracht,
Hij geeft zijn Geest
op het Pinksterfeest,
op het Pinksterfeest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
dit is het uur dat je weer beleeft:
Hij maakt ons vrij,
Hij maakt ons blij
op het Pinksterfeest.

Gebed van de zondag
Kindermoment
Een bijzondere opdracht voor 8+ers
Lezing van De Brieven: Romeinen 8: 18-27
Lied 686
Lezing van Handelingen 2: 1-13
Overdenking
Lied 934
Gebeden
Uitwerking van de opdracht voor 8+ers
Lied 687
Zegenbede
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht