Gemeentebrief 2020-20

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

‘Wees niet bezorgd over wie je lief zijn: Ik, zegt God, draag hen in de palm van Mijn hand. Ik zorg voor hen, ook als jij niet voor hen kunt zorgen.’ Dit keer wil ik uw aandacht vragen voor alle mantelzorgers, jong en oud, die misschien niet voor hun geliefden kunnen zorgen zoals ze dat zo graag zouden willen. We hopen allemaal dat de proeven die verschillende verpleeghuizen mogen uitvoeren positief zullen uitpakken de komende tijd. Zodat er weer ruimte kan ontstaan voor echte ontmoeting. Ze zijn vast bij u bekend, ook zij waarderen het als u hen belt of een kaartje stuurt. Ter bemoediging voor ons allemaal de woorden van psalm 131, hertaald door Marcel Zimmer:

Heer, ik ben niet langer trots,
beeld mijzelf niets in.
Wat te hoog gegrepen is
zoek ik evenmin.

Ik ben stil geworden.
Mijn ziel is als een kind,
dat in zijn moeders armen echte rust en vrede vindt,
dat in zijn moeders armen
rust en vrede vindt.
Ik vertrouw op U
nu en voor altijd.

En ik hoop op U
tot in eeuwigheid.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Avondmaal in Coronatijd

Dank voor jullie reacties op onze vraag hoe om te gaan met Het Heilig Avondmaal in tijden van corona. Het is fijn om te lezen en te horen dat onze zorgen, ook jullie zorgen zijn en dat het gewaardeerd wordt dat om meedenken gevraagd is. Het merendeel van de reacties lag in de richting van: wees toch voorzichtig, let op de RIVM maatregelen en ga zeker niet sneller vooruit. Velen missen het samenzijn, maar realiseren zich enorm dat onze gezondheid en die van onze naaste zo belangrijk is dat daar het ‘offer’ van: niet samen en dus ook niet avondmaal, een juiste keuze is. Voorlopig gaan we met denken over avondmaal vieren niet verder. Uiteraard blijven we de PKN en de RIVM richtlijnen goed volgen.
Met vriendelijke groet, Moderamen en liturgiecommissie.

Saarmund weekend

Op de GB van vorige zondag hebben we kunnen lezen dat dat onze partnergemeente hun afwezigheid in Schoonrewoerd toch niet ongemerkt wilden laten. Hun mooie en indrukwekkende video is fraai gemaakt maar ik kan me voorstellen dat de gesproken tekst niet altijd direct volledig te begrijpen was. De tekst hebben we inmiddels ontvangen en de vertaling gemaakt. We denken dat het zeer de moeite waard zal zijn om de video nog een keer te beluisteren met de vertaling bij de hand. Er zijn mooie woorden gesproken, zeer de moeite waard om die nogmaals te beluisteren.
De "Zugabe" die te beluisteren is was uiteraard bestemd voor de "Bonteavond" die niet door kon gaan. Een ieder mag daar zijn eigen vertaling bij bedenken/maken!!!
De Saarmund Cie.

Orde van dienst zondag 17 mei 2020

Voorganger: Mw. Jannie van den Berg
Organist: Adri van Beuzekom

Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied Lied 216:1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Drempelgebed
Zingen Kyriegebed (melodie Psalm 101)

 1. Ontferm u over ons in kwade dagen
  als wij de zware last zo wankel dragen,
  gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
  ontferm u God.
 2. Ontferm u over ons in stille uren
  als wij de schaduw van de dood verduren,
  onwetend van het ons beschoren lot,
  ontferm u God.
 3. Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
  zolang zult gij ons met uw licht omgeven
  en met uw liefde – wonderbare macht,
  gij geeft ons kracht.
 4. Wij mogen in de avond, in de morgen,
  ons veilig bij u weten en geborgen
  tot in het diepe zwijgen van de nacht,
  o stille wacht.

Woorden van troost uit 1 Petrus 3:8-12
Zingen Lied 313:1, 2 en 5
Schriftlezing Exodus 20:1-21
Zingen Psalm 19:3
Schriftlezing Psalm 19:8-15
Zingen Psalm 19:4
Overdenking
Zingen Psalm 19:5 en 6
Gebeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader.
Slotlied Lied 416:1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met een gezongen Amen.

Orde van dienst donderdag 21 mei 2020 Hemelvaart

Voorganger: Ds. P.J. Rebel
Organist: Johan de Leeuw

Orgelspel
Begroeting
Zingen Psalm 16: 1, 3
Gebed
Zingen Lied: 209
Lezing: Johannes 16: 16-24
Zingen Lied: 663
Meditatie
Zingen Lied: 662: 1, 2, 3
Gebed
Zingen Lied: 863: 1, 5, 6
Zegen
Orgelspel

Deze diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht