Gemeentebrief 2020-18

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

In het ‘omzien naar elkaar’ vragen wij u en jullie deze week extra om te zien naar mensen van alle leeftijden die letterlijk aan huis gekluisterd zijn. Ouderen in verpleeghuizen, maar ook anderen die om eigen gezondheidsredenen de deur niet uit kunnen of willen. Naarmate het langer gaat duren wordt het steeds lastiger voor hen en voor allen die om hen heen staan zoals mantelzorgers, familie, buren en vrienden. Heb oog voor elkaar; een telefoontje of een kaartje wordt enorm gewaardeerd. Ook wij, ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen en kerkelijk werker, staan graag voor u klaar. Via de telefoon en de email willen wij graag op afstand heel dicht bij u en jullie zijn. Onze gegevens vindt u in het jaarboekje op blz. 3 en 4. Ter bemoediging bidden wij samen met Jaap Zijlstra het Gebed om licht:

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt u mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Viering 75 jaar bevrijding

Op 5 mei vieren we in Nederland het feit dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Ondanks dat het niet mogelijk is om dat in grote bijeenkomsten te doen, willen we vanuit de drie kerken op het dorp deze grote zegen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal er op 5 mei 2020 om 19.30 uur een gezamenlijke viering georganiseerd worden in de Hervormde Kerk die online te volgen is door middel van een livestream via kerkdienstgemist.nl. Het thema van de viering is ‘Bevrijding’. Alle drie de kerken zullen vertegenwoordigd zijn en een rol in de viering vervullen. Er is een afwisseling van muziek, gebeden, Schriftlezing en een overdenking. U en jij bent van harte uitgenodigd om online deze viering mee te maken. Namens de drie organiserende gemeentes, ds. Van Binsbergen, Jolanda Lemcke en ds Van der Poel.

Noodhulp-corona

In deze bijzondere tijd waarin veel mensen in grote nood verkeren doet Kerk in actie een beroep op ons voor Noodhulp-corona. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika, waar de besmettingen razendsnel toenemen hebben grote groepen mensen snel veel hulp nodig. We kunnen op dit ogenblik helaas geen extra collecte hiervoor houden, maar niets doen vinden we ook echt geen optie. We vragen u om een extra gift over te maken naar de diaconie onder vermelding Noodhulp-corona. U kunt dit doen t/m 11 mei.
Kerk in actie bestemt deze opbrengst voor kerken en lokale hulporganisaties, die zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie. De diaconie geeft deze noodkreet graag aan u door en zal uw ingezamelde gaven direct na afloop van inzameltijd naar Kerk in actie overmaken. Van harte aanbevolen.
De diaconie

Verbinding

Beste gemeenteleden,
De maatregelen i.v.m. Corona duren langer en langer. We zoeken naar manieren om daarmee om te gaan. Ook als kerk zijn we op zoek. De dienst op zondagochtend, die kan worden beluisterd, is daar een voorbeeld van. Sommigen van ons gaan daar echt even voor zitten: met een kaars aan op tafel en het liedboek bij de hand om – helaas alleen of met het eigen gezin- mee te zingen. Het kan, maar het is toch anders. ALLES is anders en het ziet er naar uit dat dat nog enige tijd gaat duren.
In de Stille Week hebben we de Avondmaalsviering niet gedaan. Immers, hoe moet je/kun je Avondmaal vieren met slechts 5 mensen? Hoe geef je brood en wijn door zonder risico op besmetting? We dachten toen nog: “We pakken dat wel snel weer op…” Maar ‘normaal’ naar de kerk kunnen en dus ook het Avondmaal vieren zoals we dat gewend zijn, lijkt ver weg…

Avondmaal vieren is de verbinding zoeken met God (de verticale lijn), maar ook heel sterk met elkaar (de horizontale lijn). Die verbinding vinden/maken met elkaar via een computer, ieder in eigen huis, is heel lastig. De vraag is dan: zullen we het maar niet doen... of… moeten we juist ook voor die mooie bijzondere dienst: de viering van het Avondmaal, een zo goed mogelijke, bijzondere manier gaan vinden?
We hebben erover gesproken en willen het u/jullie voorleggen. Wij zien en horen dat mensen de verbinding missen. Wij geloven dat bijzondere tijden vragen om bijzondere wegen. Zo zochten de eerste Christenen manieren om in tijden van vervolging hun geloof Samen te beleven, zochten en zoeken mensen in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen naar nieuwe manieren van Samen geloven en zoeken we in ‘normale’ tijden, mensen thuis op met het ‘Avondmaalkoffertje’. We hoeven niet te blijven staan bij ‘het kan niet’. We kunnen zoeken naar ‘hoe kan het wel…’

Waar wij aan denken: Avondmaal vieren in de kerk met maximaal 15 tot 20 mensen (heel ruim uit elkaar) en dat twee tot drie weken achter elkaar, met steeds andere aanwezigen, zodat ieder de gelegenheid heeft om in Samenzijn de verbinding te zoeken en te beleven. Uiteraard met strikte afspraken over wie er aanwezig zijn en aanpassingen op het gebied van hygiëne. In de kerkdienst van zondagochtend passen we dan een aantal weken achter elkaar een moment van Avondmaal vieren in. Ook denken we aan kleine samenkomsten met 4 of 5 mensen in eigen huis: samen de Avondmaalsdienst beluisteren, een kaars aansteken, eigen brood en wijn klaarzetten en zo Samen, zij het in kleine kring, vieren dat we horen bij God en bij de gemeenschap van de kerk.
Het zijn plannen, omdat we niet bij ‘het kan niet’ willen blijven hangen, maar op zoek willen naar ‘hoe kan het wel?’ Want, nogmaals, het kan allemaal nog best een tijd gaan duren en we missen u, we missen jullie.
Jolanda Lemcke, Jannie van den Berg-Kersbergen (kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl) en Arie van Buuren (preses@gkschoonrewoerd.nl)
We willen graag van u/jullie horen of het denkrichtingen zijn waarmee we verder kunnen gaan. Wilt u/ wil jij reageren? Bel of mail en laat het ons horen.
Namens het Moderamen en de Liturgiecommissie

Orde van dienst zondag 3 mei 2020

Voorganger: Ds. A.N. Driebergen
Organist: Eduard Bos

Welkom door ouderling van dienst
Lied 286
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging, drempelgebed en groet – zingen: lied 195 (Klein Gloria)
Over de dienst
Gezongen gebed om ontferming: Lied 1005
Tien woorden op weg naar vrijheid
Gebed om de Geest
Lezing: Exodus 16: 1-5 en 13-24
Psalm 105: 15
Overleven in de woestijn (1)
Lezing: Exodus 17: 1-7
Lied 806
Overleven in de woestijn (2)
Lied 655
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Lied van de vrijheid – gedicht van René van Loenen
Slotlied: ‘Ga dan op weg’ (melodie: Lied 868)

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, met je dromen en al je verhalen.
Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.
Houd op het licht samen je ogen gericht, dan zal nieuw vergezicht stralen.

Zegen (gezongen Amen)
Na de zegen: lied 708: 1 en 6

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht