Gemeentebrief 2020-17

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

Al weken kennen we de beperking van de fysieke verbondenheid met elkaar. En dat gaat nog wel even duren. Mogen we de kracht vinden om, zoals de Emmaüsgangers, op te staan uit angst en moedeloosheid. Want dat is wat er met hen gebeurt: ‘ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem’. Dat ‘opstaan’ is hetzelfde opstaan als dat van Pasen. Het verhaal van de Emmaüsgangers is een Paasverhaal: het is een verhaal over het overwinnen van de moedeloosheid, het opstaan om door te gaan, om te verkeren in de chaotische en verwarrende wereld om ons heen. Dat is een uitdaging voor ons. Velen hebben die uitdaging al opgepakt. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen worden allerlei creatieve vormen gevonden om toch naar elkaar te blijven omzien. We bidden elkaar toe om vol te houden:

Open onze ogen
om het kleine niet over het hoofd te zien.
Open onze oren
om te horen waar mensen om hulp roepen.
Open onze handen
om een ander bij de hand te kunnen nemen.
Open ons hart
Om lief te hebben zonder iets terug te verlangen.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Laat u verrassen

Zondag verwelkomen we weer een gastpredikant, die voor het eerst een dienst in onze kerk zal verzorgen: Dhr Jack de Koster uit Culemborg. Als kerkelijk werker is hij verbonden aan de streekgemeente tussen Lek en Linge ( prot.gem. Ravenswaaij. Hij is verder vooral bekend door zijn werk als adviseur en begeleider van plaatselijke gemeenten binnen de P.K.N op het gebied van fusies, samenvoegingen en/of splitsingen van gemeenten, maar ook vernieuwingen in kerken.
Enkele citaten van zijn website: "Ik houd van een kerk van en voor mensen." "Ik ga uit van het goede in mensen, zo benader ik ze. Kijken naar de mensen, zoals Christus naar mensen keek." “Ik ga voor een kerk, waarin mensen uit geloof, geïnspireerd door het evangelie, met een roeping, samen diaconaal, pastoraal en missionair actief zijn in hun dorp of wijk”. We zien uit naar een goede dienst met elkaar.

Ook een keer een dienst meemaken In deze coronatijd?

Beste allemaal,
Inmiddels zijn we alweer zo'n 6 weken verder sinds we, vanwege het coranavirus, ons aan allerlei maatregelen moeten houden en elkaar maar amper of niet ontmoeten. Hoe gaat het met u, hoe gaat het met jou? Ook elkaar ontmoeten op zondag in de kerk lijkt ver weg. Gelukkig is er de mogelijkheid om elke week toch te luisteren naar een dienst vanuit ons kerkgebouw. We voelen ons dan toch enigszins met elkaar verbonden als gemeente. Elke zondag zijn er 10 mensen aanwezig die de dienst bijwonen en vormgeven. Zo zijn er 5 personen die in het bijzonder een bijdrage leveren aan het zingen van de liederen. Wil jij, wilt u, ook een keer komen zingen en op zondag de dienst mee komen beleven? Dat kan. Neem dan gerust even contact op met Christel Lodder. Wij maken graag een plekje voor je/u vrij.

Viering 75 jaar bevrijding

Op 5 mei vieren we in Nederland het feit dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Ondanks dat het niet mogelijk is om dat in grote bijeenkomsten te doen, willen we vanuit de drie kerken op het dorp deze grote zegen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal er op 5 mei 2020 om 19.30 uur een gezamenlijke viering georganiseerd worden in de Hervormde Kerk die online te volgen is door middel van een livestream via kerkdienstgemist.nl. Het thema van de viering is ‘Bevrijding’. Alle drie de kerken zullen vertegenwoordigd zijn en een rol in de viering vervullen. Er is een afwisseling van muziek, gebeden, Schriftlezing en een overdenking. U en jij bent van harte uitgenodigd om online deze viering mee te maken.
Namens de drie organiserende gemeentes, ds. Van Binsbergen, Jolanda Lemcke en ds. Van der Poel.

Orde van dienst zondag 26 april 2020

Voorganger: dhr. Jack de Koning
Organist: Adri van Beuzekom

Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied Lied 33: 1, 2, 8
Stil gebed / bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria
Gebed om de nood van de wereld
Glorialied Lied 305
Leefregel en genadeverkondiging: Fil. 4: 4 - 9
Lied 321: 1, 2, 6 en 7
Gebed om verlichting met de Geest
Lezen: Psalm 116: 10 - 19
Lied 117
Lezen: Johannes 20: 19 - 31
Lied 512: 1, 4, 5
Overdenking
Lied 412: 1, 3, 6
Dankzegging en voorbeden
Slotlied 641
Zegen, beantwoord met een gezongen Amen.

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht