Gemeentebrief 2020-15

Geplaatst op:

Paasmorgen

Laat u/je verrassen: Zondag a.s. zullen we een bijzondere Pasen beleven.
In de afgelopen weken hebben we al enkele reguliere diensten via kerkomroep.nl kunnen/moeten volgen. En dan nu het Paasfeest!!
Onze voorganger is zondag ds. D(Dick) Schinkelshoek uit Amersfoort. Theoloog en eindredacteur bij het Nederlands Dagblad. Misschien leest u deze krant of heeft u artikelen gelezen van ds. Schinkelshoek. Daarnaast is hij ook begeleider van grote journalistieke producties en onderzoeksverhalen. Hij was eerder predikant van de protestantse gemeente van Zoelen.

Omzien naar elkaar

Het is goed om te horen dat er vele manieren gevonden worden om naar elkaar om te blijven zien. Er wordt gebeld, kaarten en briefjes gestuurd, bloemen afgegeven en zovele vormen van praktische hulp. Laten we dat ook vooral volhouden met elkaar. We bidden voor elkaar; voor allen die ziek zijn, voor allen die bang zijn, voor allen die alleen zijn en voor allen die verdriet hebben. We bidden voor ons allemaal om het vol te houden, om sterkte en Gods nabijheid. We wensen elkaar Gezegende Paasdagen met de woorden van Rikkert Zuiderveld:

Als ik zing
met hart en ziel
zing ik voor Hem
die mij al vond
voordat ik viel
en aan wie
ik ben verknocht
met hart en ziel.

Als ik zoek
met hart en ziel
dan zoek ik Hem
die mij al zocht
voordat ik riep
en aan wie
ik ben verknocht
met hart en ziel.

Als ik ga
dan ga ik niet
dan vind ik Hem
die voor mij vocht
die voor mij viel
en aan wie
ik ben verknocht
met hart en ziel.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Wijzigingen vergaderingen moderamen en kerkenraad

Omdat het voltallig vergaderen van de kerkenraad in deze tijd niet goed mogelijk is heeft het moderamen besloten de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 16 april te laten vervallen en een extra moderamenvergadering te beleggen a.s. woensdag 15 april, waarbij ook onze kerkelijk werker Jannie van den Berg aanwezig wil zijn. Haar inbreng voor wat betreft het pastoraat in deze uitzonderlijke periode is zeker van belang. De kerkenraadsleden zullen er zo mogelijk via de digitale weg ook bij betrokken zijn - zowel wat betreft het aandragen van te bespreken punten als via email-berichten en de rapportage.
Scriba Arend Niebeek.

VakantieBijbelClub 2020

Het duurt nog een tijd, maar op 25, 26 en 27 augustus wordt de VakantieBijbelClub weer georganiseerd in ons dorp! Ook dit jaar hebben we daar weer veel vrijwilligers voor nodig. Wil(t) u/jij een groepje kinderen begeleiden, een bijbelverhaal vertellen, de kinderen van drinken en wat lekkers voorzien, pannenkoeken bakken, op de kleine kinderen van de medewerkers passen of andere ondersteunende werkzaamheden doen? Geef u dan zo snel mogelijk op! U/jij kunt zich weer opgeven via deze link: https://forms.gle/VFBD3tHAf2tMdfC59 We hopen dat u/jij zich zo snel mogelijk opgeeft. We beseffen dat de toekomst onzeker is. We weten nu nog niet hoe de situatie in augustus is. Het kan best zijn dat de situatie verandert is of juist hetzelfde. We proberen er nu in ieder geval vanuit te gaan dat alles doorgaat. Vandaar onze oproep om je op te geven. Mocht er toch verandering in komen, dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten! Eventuele andere vragen kunt u/jij stellen via vbcschoonrewoerd@gmail.com
De VBC-commissie

Orde van dienst zondag 12 april 2020 – Pasen

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek
Organist: Adri van Beuzekom

Psalm 98: 1
Votum en groet
Psalm 98: 4
Gebed om ontferming en leefregel
Lied 654: 1, 2, 4
Schriftlezing Marcus 16: 1-8
Lied 642: 1, 2
Schriftlezing Kolossenzen 3: 1-17
Lied 642: 3, 7, 8
Preek
Lied 1005: 1, 2, 4, 5 (Nederlands)
Gebeden
Lied 634
Zegen

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht