Gemeentebrief 2020-14

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

We zijn ondertussen al een paar weken onderweg wat betreft sociale isolatie. Het beperken van het fysieke contact trekt hier en daar al best een wissel. Niet naar buiten kunnen of mogen, onderwijs op afstand, thuis werken of juist erop uit moeten omdat je een vitaal beroep uitoefent. Het vraagt veel van iedereen, van jong en oud, en we moeten nog een poosje volhouden. Alle dagen kunnen ook hetzelfde zijn. Laten we naar elkaar blijven omzien, zeker ook in de Stille Week, die aanstaande is, waarin we mogen toeleven naar het Paasfeest. Bel eens iemand op of stuur een kaartje; het wordt enorm gewaardeerd. We willen een ieder, gezond of ziek, een hart onder de riem steken met een gedicht van René van Loenen:

Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Stille week

Helaas hebben we moeten besluiten om de diensten van de Stille week, in de vorm zoals u die van ons gewend bent, geen doorgang te laten vinden.

  • Witte donderdag: In deze dienst vieren we gewoonlijk het avondmaal met elkaar. In deze dienst zou Ds. Roding-Schilt zijn voorgegaan, u zult echter begrijpen dat een dienst, waarin we met elkaar brood en wijn delen op dit moment van afstand houden, geen optie is.
  • Goede vrijdag: Maar.. er is ook goed nieuw: we zijn erg blij u te kunnen melden dat Ds. Roding-Schilt bereid is om de dienst van Goede vrijdag te verzorgen. U kunt deze dienst ook meebeleven via de kerkomroep. De liturgie voor deze dienst vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
  • Stille zaterdag: Juist in deze moeilijke tijd worden we wel gedwongen om letterlijk even stil te staan. En zo vinden we mogelijk meer ruimte om stil te staan bij het lijden en sterven van Christus, en wat dit voor ons mag betekenen. Zo staan we ook stil bij het lijden van de mensen om ons heen, bij het lijden in de wereld. Deze tijd van bezinning mag ons ook hoop en troost geven voor de toekomst.

Wij wensen u een goede “stille week” en waar mogelijk fijne Paasdagen toe.
De liturgiecommissie

Laatste kans Paasgroetenactie

Er zijn nog maar enkele kaarten te koop bij Floris de Zeeuw en Floor van Helten aan huis. Mocht ophalen een probleem zijn belt u dan naar de diakenen, wij lossen dit op. Wij bieden u de dubbele kaarten aan voor €1,- per stuk. Er zijn ook nog wat enkele kaarten voor €0,50 per stuk. Graag met gepast geld of collectemunten betalen! U kunt uw kaarten tot zondag 19 april inleveren bij uw diakenen. Indien gewenst komen wij de kaarten bij u ophalen. Wij zorgen dat uw paasgroeten worden opgestuurd naar het verzameladres van de PKN. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Collecte veertigdagentijd 5 april

Deze collecte is bestemd voor Job jongeren werk, dit jaar zou ook weer de paas challenge georganiseerd worden. Maar door de omstandigheden van nu kan dat niet doorgaan. toch vragen wij uw aandacht en steun voor het werk van Job.
Van harte bij u aanbevolen.
De diaconie

Senioren

Helaas kon de seniorenmiddag op donderdag 26 maart j.l. niet doorgaan. Vanwege de coronacrisis zijn alle groepsactiviteiten stopgezet en dat geldt ook voor de seniorengroep. In april zou Harm Abma ons een reisverslag geven van zijn reis naar Israël en voor mei stond ons
jaarlijkse uitje op het programma. Zoals het zich nu laat aanzien zullen de twee komende middagen, in april en mei, niet doorgaan. Dat betekent dat we dit seizoen niet meer bij elkaar komen.
Aan ons, als ouderen, wordt het advies gegeven zoveel mogelijk thuis te blijven en slechts beperkt bezoek te ontvangen. De seniorenmiddagen zijn o.a. juist gericht op ontmoeting met elkaar. Dat zullen we moeten missen. Zo zijn we, juist in de 40-dagentijd voor Pasen, in een soort quarantaine geplaatst. De betekenis van quarantaine is ook 40 dagen. Ik ben echter bang dat onze 'quarantaine' nog wat langer gaat duren. Gelukkig is er internet en telefoon en daarmee hopen we de gemiste contacten enigszins te compenseren. Want het is een angstige tijd en wanneer we de discussies en gesprekken in de krant en op de televisie volgen, dan komen ongetwijfeld onze gedachten bij onze naasten, geliefden en bij ons zelf. Hoe zal het gaan? Juist nu is de verbondenheid die we met anderen hebben of ervaren erg belangrijk en kunnen we elkaar steunen waar nodig. Juist nu is de verbondenheid met en vertrouwen op God zo nodig. En God heeft ons nodig, want God zit in mensen. Laten we ons best doen om dat ook te laten blijken. En wie weet komen er de komende tijd ook nog mooie dingen naar boven. Voor nu en straks wensen wij u al het goede en sterkte en laten we hopen dat we op niet al te lange termijn elkaar weer zien op de seniorenmiddagen.
Met een hartelijke groet, Ad Verhoeff, namens de seniorencommissie

Orde van dienst zondag 5 april 2020 – 6e zondag van de veertigdagentijd - Palmzondag

Voorganger: Ds. P.J. Rebel
Organist: Johan de Leeuw

Begroeting
Psalm 42: 1, 4, 5
Gebed
Evt kindermoment
Lezen Psalm 77
Psalm 77: 1, 5, 6
Lezen Johannes 6: 16-21
Lied 919
Overweging
Lied 801: 1, 2, 3, 4, 6, 7
Gebed
Lied 1008

Orde van dienst 10 april 2020 - Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. A. Roding-Schilt
Organist: Adri van Beuzekom

Woord ter inleiding
Stilte
Gebed
Lied 281: 1,2
Vooraf aan de lezingen
Eerste lezing: Matt 26: 17-56
Lied 558: 1, 5
Tweede lezing: Matt 26: 57-75
Lied 944: 1, 2
Overweging
Lied 586
Derde lezing: Mattheus 27: 1-26
Lied 561: 1,2
Vierde lezing: Mattheus 27: 27-50
De paaskaars wordt uitgeblazen
Stilte
Vijfde lezing: Mattheus 27: 51-61
Gebed
Lied 590: 1,2
Slotgebed

Deze diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht