Gemeentebrief 2020-13

Geplaatst op:

DEO VOLENTE

Onze ouders gebruikten deze uitdrukking ('zo de Heere wil') heel vaak als zij elkaar iets te melden hadden over wat komen gaat. Zij drukten hiermee uit, dat ze bij alles afhankelijk waren van onze Hemelse Vader. Misschien werd het zo vaak gebruikt, dat het sleet en nu hoor je het weinig meer. Maar in een crisissituatie, zoals wij nu als samenleving beleven is het toch belangrijk om bij alles wat wij plannen dit in gedachte te houden. Veel te plannen is er op dit moment niet voor ons als kerk en kerkenraad; initiatieven zijn ontplooid en plannen worden aangepast waar nodig. We hebben afgelopen woensdag weer moderamenvergadering gehad en misschien krijgen we te maken met extra vergaderingen, maar in deze tijd kan zo maar iets veranderen en moet weer iets aangepast worden. We zijn blij met de mogelijkheid om via de computer de diensten van onze kerk te kunnen volgen. Als we allemaal om 10.00 uur gaan inloggen, dan hebt u gemerkt, dat er niets te horen valt. Doe je het op een later moment, dan lukt het gelukkig wel. We mogen een stukje gemeenschap ervaren bij het beluisteren van deze diensten. We zijn blij met alle mooie initiatieven in onze kerkelijke gemeente en in ons dorp. Maar we voelen allemaal de onzekerheid over wat de dag van morgen brengt. De nieuwsbrief van de classis Zuid-Holland Zuid, die ons als kerkenraden op de hoogte heeft gebracht van de actuele informatie werd afgesloten door ds. Gerrit van Meijeren – onze classispredikant – met het gebed van Psalm 130 – een lied, dat verbonden is met de komende zondag. Het sprak mij erg aan en daarom wil ik het ook als afsluiting van dit stukje weergeven:
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de HEER die hoort
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
Scriba Arend Niebeek

Kerkomroep

Nu kerkdiensten met bezoekers als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet meer gehouden mogen worden, kiezen veel kerken ervoor de diensten met alleen de dominee, een paar kerkenraadsleden, de organist en de koster toch door te laten gaan, net als wij afgelopen zondag gedaan hebben. De dienst wordt dan uitgezonden via Kerkomroep zodat iedereen thuis live mee kan luisteren. Althans dat is het idee. Het betekent echter dat er veel meer mensen (16 maart 2x, 23 maart 3x) dan normaal naar Kerkomroep luisteren. En dat zorgt voor capaciteitsproblemen bij het Kerkomroep-platform en netwerk. Sommigen van u zullen dat gemerkt hebben omdat ze geen verbinding kregen met Kerkomroep. Afgelopen zondag was een configuratiefout bij Kerkomroep de oorzaak en deze fout is inmiddels verholpen. Komende zondag zou het dus beter moeten gaan, maar als dit tot gevolg heeft dat nog meer mensen de dienst gaan volgen lopen we misschien tegen de maximale capaciteit van het systeem aan. Wanneer dat het geval is en u krijgt weer geen verbinding met Kerkomroep, probeer het dan later nog eens. Wanneer alles normaal functioneert kunt u diensten te allen tijde, tot bijna een half jaar terug, beluisteren. Tenslotte nog een verzoek van Kerkomroep, neemt u niet zelf contact met hen op, maar doe dat met ondergetekende contactpersoon in onze kerk. Kerkomroep informeert mij tegenwoordig wekelijks, dus hoogstwaarschijnlijk zal ik uw vraag kunnen beantwoorden.
Hans Ippel

Collecte Veertigdagentijd zondag 6 april Kerk in Actie

Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Hartelijk dank!

Omzien naar elkaar

In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. Zoals onze koning het in zijn toespraak zei: ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel.’ Het op bezoek gaan wordt afgeraden in verband met besmettingsgevaar, maar bellen kan wel, een kaartje of een brief sturen of verras iemand met een bosje bloemen, een mooi boek of legpuzzel door deze voor de deur te leggen. Schroom niet om ons te bellen als u een gesprek wilt met één van ons. Onze telefoonnummers zijn te vinden op pagina 3 en 4 van het jaarboekje. Om elkaar een hart onder de riem te steken het volgende gedicht van W.R. van der Zee:

Op de lange weg, o God
naar het land van uw beloften
gaan wij door donkere dalen.
Hoe zouden wij in staat zijn
onszelf staande te houden,
hoe zouden wij bij machte zijn
elkaar te behoeden?

Wees Gij, o God, voor ons:
een bodem onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd,
een steun in onze rug,
een gids voor ons uit,
zodat wij niet verwijderd raken
van U en van elkaar
maar volhardend voortgaan
het daglicht tegemoet.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Een oproep om ons steentje bij te dragen

Vrijdag 20 maart sprak onze koning het land toe, niet met harde feiten en cijfers, maar hij deed een beroep op wat wij voor elkaar kunnen doen. Het coronavirus zullen we nog een tijd in het land hebben en kunnen we niet verdrijven, maar het eenzaamheidsvirus is wel te bestrijden. Laten we hier allemaal ons steentje aan bijdragen, dus pak vooral in deze tijd een keer extra de telefoon en bel een ander op, skype met elkaar of stuur een kaartje. Zo kunnen we als gemeente toch contact houden met elkaar en het eenzaamheidsvirus een beetje aanpakken.
De kerkenraad

Heel Schoonrewoerd Helpt

Twee weken geleden is het initiatief gestart om ‘Heel Schoonrewoerd helpt’ op te zetten. Vanuit alle drie de kerken in het dorp zetten jong en oud zich in voor hun dorpsgenoten en mensen daarbuiten. Heeft u hulp nodig in deze tijd – bijvoorbeeld een boodschap doen, de hond uitlaten, oppassen omdat u zelf in de zorg werkt, een telefoongesprek, of iets anders – dan kunt u contact zoeken met ons via telefoonnummer 06-17256436 of via de e-mail: heelschoonrewoerdhelpt@gmail.com. Zo kunnen we er voor elkaar zijn en u helpen als daar behoefte aan is. Wanneer u zelf graag anderen wilt helpen dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via hetzelfde telefoonnummer en e-mailadres.
Met vriendelijke groet, Heel Schoonrewoerd helpt

Retour-enveloppen VVB

Gewijzigd verzoek retourneren Antwoordformulier Vrijwillige Bijdrage 2020
De corona-maatregelen zijn verlengd tot 1 juni, om deze reden kunnen wij helaas uw retourenvelop voorlopig niet bij u thuis in ontvangst nemen. Om deze reden verzoeken wij u dit jaar om uw retourenvelop zelf op een van de volgende adressen in de brievenbus te doen:

  • Bij Freek de Jong
  • Bij Wout Versteeg
  • Bij Gerieke Middelkoop

U kunt uw ingevulde antwoordformulier ook inscannen (of een foto maken) en mailen naar fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl Bij voorbaat dank! Wij willen ook iedereen bedanken die het antwoordformulier al per e-mail heeft gestuurd of de antwoordenvelop al op een van de bovenstaande adressen in de brievenbus heeft gedaan. We hopen dat we na 1 juni wel op pad kunnen om de resterende formulieren in ontvangst te nemen.
Als u iets wilt overleggen, kunt u altijd contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, waaronder ondergetekende. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en voor uw begrip!
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Saarmund

In mei vorig jaar hebben wij met een flinke groep weer een bezoek gebracht aan onze partner gemeente Saarmund. Dat was, zoals al zovele jaren daarvoor, weer een inspirerend en tevens gezellig bezoek. Het weerzien van vrienden, een paar dagen het meebeleven van hun omgeving, hun wereld, in het dorp, met hun familie, hun kinderen en van sommige horen hoe het hun ouders nog gaat. Één keer per jaar fysiek contact dat toch steeds weer zo eigen voelt. En zoals het al vele jaren de gewoonte is, dit jaar is het hun beurt om ons in Schoonrewoerd te bezoeken. Als commissie hadden we ons al heel aardig voorbereid op hun komst op 8 mei a.s. We waren best tevreden over dat wat we hadden bedacht, maar dat was in oktober 2019!!! We leven nu in 2020 en na de toespraak van onze premier en kort daarna van onze koning realiseren we ons allemaal dat de wereld nu anders is.
Daarom hebben wij in goed overleg met de Holland Kreis van Saarmund besloten om het bezoek in mei a.s. niet door te laten gaan. Waarschijnlijk zullen we hun bezoek uitstellen naar volgend jaar. Tussendoor hebben we nog wel contact en dan horen we direct van de mensen daar dat we met zijn allen in het zelfde schuitje zitten. Laten we aan elkaar denken en hen in onze gebeden gedenken.
De Saarmund Cie

Herinnering Paasgroetenactie

Er zijn nog kaarten te koop bij Floris de Zeeuw en Floor van Helten aan huis. Mocht ophalen een probleem zijn belt u dan naar de diakenen, wij lossen dit op. Wij bieden u de kaarten aan voor €1,- per stuk. Graag met gepast geld of collectemunten betalen! U kunt uw kaarten tot zondag 19 april inleveren bij uw diakenen. Indien gewenst komen wij de kaarten bij u ophalen. Wij zorgen dat uw paasgroeten worden opgestuurd naar het verzameladres van de PKN. Waar plakt u een postzegel op? Alleen op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen

Orde van dienst zondag 29 maart 2020 – 5e zondag van de veertigdagentijd – Judica

Voorganger: J. van den Berg-Kersbergen
Organist: Wilbert de Jong

Welkom door de ouderling van dienst.
Intochtslied Psalm 43:3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriegebed
Kindermoment
Lied 935: 1, 2 en 3
Leefregel: de tien woorden als geloofsbelijdenis
Psalm 130: 2 en 3
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Lezen Exodus 9:13-35
Psalm 105: 10, 11 en 12
Lezen Psalm 46
Psalm 46: 1
Overdenking
Psalm 46: 3
Dankzegging en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4
Zegenbede met gezongen ‘Amen’

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht