Gemeentebrief 2020-10

Geplaatst op:

Collecte bij het HA Veertigdagentijd Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe

Kerken zetten een stap naar buiten. Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren… het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.
Uw financiële steun hierbij is van harte welkom. Alvast bedankt.

Collecte Veertigdagentijd zondag 15 maart Kerk in Actie: Burgeroorlog in Zuid-Soedan overleven

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.
Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.
Toch vragen wij u niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!

Gemeentevergadering en voordracht ambtsdragers

Volgende week woensdag 11 maart mogen wij weer samenkomen in de kerk om te bidden voor gewas en arbeid. In deze avonddienst zal ds. Groenendijk uit Zuid-Beijerland voorgaan. Aansluitend aan deze dienst zal de gemeentevergadering plaatsvinden. Op deze avond zullen o.a. de financiën en het beroepingswerk weer aan de orde komen. Heeft u uw briefje met voordrachten al ingeleverd? Zo niet, dan kunt u tot en met woensdag 11 maart uw voordrachtenbrief inleveren. Wij hopen, dat u ook deze keer weer met ons als kerkenraad hierover wil nadenken en ons op deze manier helpen door het inleveren van diverse namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor een taak binnen onze kerk.
scriba Arend Niebeek

Laatste herinnering gezellige maaltijd voor alleengaanden vrijdag 13 maart

U kunt zich nog deze zondag 8 maart opgeven door uw naam op de intekenlijst te schrijven maar u kunt ook uw diakenen bellen. Wellicht kent u een alleen gaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Wij doen de boodschappen en gaan voor u koken. Vanaf 17.00 uur is De Lichtkring open en staan wij met open armen u op te wachten met een lekker aperitiefje. De maaltijd begint dan om 17.30 uur. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Indien u geen vervoer heeft belt u dan even met Hans Lemcke 06-22380395. Wij zorgen dan dat u heel en droog bij de maaltijd komt.
Wij zien naar u uit, de diaconie.

Rommelkoffie

De Rommelschuur is verdwenen, Rommelkoffie is er voor terug. Het sluiten van de Rommelschuur wordt als een gemis ervaren, vooral het koffiedrinken. Als u op zaterdagmorgen zin hebt in een kop koffie of thee, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, neem dan een rustmoment met ontmoeting in de Geref. Kerk. U/jij bent welkom op de 2e en laatste zaterdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Wijkavond voor wijk A

Op maandag 16 maart wordt de wijkavond voor wijk A gehouden bij Bé de Jong en Christel Lodder, Kortgerecht 52A. Het thema is: ‘Een goed verhaal’.
Wat vindt u een goed verhaal uit de Bijbel? Over die vraag gaan we deze avond nadenken. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Ook vanuit een andere wijk bent u hartelijk welkom!
Wijkteam A

Paasgroetenactie

Vanaf zondag 8 maart zullen we weer paasgroeten te koop aanbieden. Net als in voorgaande jaren kunt u een paasgroet sturen naar een gedetineerde. Wij bieden u de kaarten aan voor €1,- per stuk. U mag natuurlijk ook met collectemunten betalen. Schroomt u niet een kaart extra te kopen, wij hebben wegens de grote vraag vorig jaar ruim voldoende ingekocht. De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema 'Sta op'. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! Anders dan vorige jaren, kunnen de paasgroetenkaarten in 2020 opgestuurd worden naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk, liefst in een verzamelenvelop. De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland.
Waar plakt u een postzegel op? Op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen. U kunt uw kaarten tot zondag 29 maart inleveren bij uw diakenen. Wij zorgen dat de kaarten worden opgestuurd naar het verzameladres van de PKN. De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Levensmiddelen voor de voedselbank Leerdam

We hebben donderdagmorgen al uw meegebrachte boodschappen bij de voedselbank afgeleverd. U heeft ons verrast met een enorme hoeveelheid boodschappen zodat we stevig mochten sjouwen. De voedselbank was erg blij met vooral de grote variatie in ingeleverde spullen en bedankt u allen heel hartelijk voor al uw bijdragen.
De opbrengst van de ingeleverde flessen en uw donaties in de collectebus bedroegen maar liefst €237,35. Dit bedrag is aan de voedselbank overgemaakt.
Heel hartelijk dank voor al uw medewerking, de diaconie.

Predikanten: LAAT U/JULLIE VERRASSEN

In de komende maanden zal het regelmatig gebeuren dat ook minder bekende predikanten bij ons voorgaan. Zo was afgelopen zondag onze voorganger ds. Blokland uit Maarsen van wie het ook al weer een hele tijd geleden was dat hij bij ons te gast was. Na de kerkdienst van aanstaande zondag met ds. Saskia van Meggelen, zijn er twee gastpredikanten die voor het eerst in Schoonrewoerd zijn uitgenodigd. Hieronder een korte introductie:
Ds. D.C. (Kees) Groenendijk was tot voor kort predikant in Klundert. Nu woont hij in Zevenbergen waar zijn vrouw gemeentepredikant is. In diverse gemeentes bij ons in de regio is hij een welkome voorganger. Voordat hij met zijn gezin in het Brabantse neerstreek, was hij gemeentepredikant in diverse gemeenten, vooral in de noordelijke provincies, maar ook in Rijnsburg. Als spreker wordt hij ook regelmatig uitgenodigd bij gemeenteavonden over diverse onderwerpen. Ds. Groenendijk zal voorgaan in de bidstond voor gewas en arbeid op woensdag 11 maart a.s. 19.30 uur.
Ds. Nynke Dijkstra–Algra is theologisch beleidssecretaris van de synode Protestante Kerk, specialist missionair werk en bevlogen predikant en spreker. Ze vertelt enthousiast over God en geloof. Als theologe die kerkelijke gemeenten wil toerusten op gebieden als missionair gemeente zijn, maar die ook veel andere adviezen aan kerken geeft, kan ze dat enthousiasme goed gebruiken. Behalve dat zij wekelijks in het hele land voorgaat in kerkdiensten, publiceert zij ook diverse boeken en artikelen. Ds. Dijkstra-Algra is voorganger in de dienst op zondag 15 maart a.s. 10.00 uur

Terug naar overzicht