Gemeentebrief 2020-09

Geplaatst op:

Gezellige maaltijd voor alleengaanden vrijdag 13 maart

Uw diaconie organiseert deze maaltijd voor de tweede keer en nodigt alle alleen gaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Dit jaar sluiten we met onze datum aan bij NL doet. De maaltijd wordt gehouden in de Lichtkring om 18.00 uur kunt u bij ons aanschuiven om samen lekker en vooral gezellig te eten. Wellicht kent u een alleen gaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Aanmelden hiervoor kunt u bij de diaconie tot uiterlijk zondag 8 maart. In de Lichtkring liggen intekenlijsten maar u kunt zich ook telefonisch of per e-mail opgeven bij de diakenen. Wij doen dan de boodschappen en gaan voor u koken. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Wij zien naar u uit.
De diaconie

Wijkavond voor wijk A

Op maandag 16 maart wordt de wijkavond voor wijk A gehouden bij Bé de Jong en Christel Lodder. Het thema is: ‘Een goed verhaal’.
Wat vindt u een goed verhaal uit de Bijbel? Over die vraag gaan we deze avond nadenken. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Ook vanuit een andere wijk bent u hartelijk welkom!
Wijkteam A

Inzage jaarcijfers 2019

Graag willen we als College van Kerkrentmeesters alle gemeenteleden de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de jaarcijfers van onze kerk. Als u hiervoor belangstelling hebt, dan kunt u een digitaal overzicht opvragen bij Bé de Jong via e-mailadres secretaris-cvk@gkschoonrewoerd.nl.
Het is de bedoeling om op de gemeenteavond van 11 maart minder uitgebreid bij de jaarcijfers stil te staan dan dat we in het verleden gewend waren. Daarom kunt u de jaarcijfers ook komen inzien op vrijdag 6 maart op een inloop uur in De Lichtkring tussen 19.30 en 20.30 uur, waar u ook een toelichting kunt krijgen op de cijfers.
Graag willen we Gerieke Middelkoop-Brouwer op deze plaats alvast bedanken voor het samenstellen van de jaarcijfers.
Bé de Jong, secretaris CvK

Collecte tijdens de 40-dagentijd

Met de 40 dagentijd houden we een speciale collecte met gekleurde collectezakken. De eerste collecte met gekleurde zak is voor het 40-dagentijdproject de tweede collecte is voor de Kerk. Met het Avondmaal is de Avondsmaalscollecte voor het 40-dagentijdproject.

Bekercollecte Veertigdagentijd zondag 8 maart Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe

Kerken zetten een stap naar buiten. Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren… het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met het Evangelie in aanraking te brengen.
Uw financiële steun hierbij is van harte welkom. Alvast bedankt.

Laatste kans

Zondag 1 maart kunt u nog één keer uw boodschappen voor de voedselbank inleveren. Op de tafels in de Lichtkring staat al een aanzienlijke hoeveelheid en we zullen deze volgende week bij de voedselbank afleveren. Ook uw statiegeldflessen kunnen nog in de winkelwagen. Doet u liever een gift, dat kan in de daarvoor bestemde collectebus. De diaconie

Avond over het werk van de Heilige Geest

Op maandag 2 maart organiseren we weer een avond over het werk van de Heilige Geest. Deze keer gaat het over de “Openbaringsgaven”: een woord van wijsheid, een woord van kennis en het onderscheiden van geesten. Over deze gaven zijn veel misverstanden. Allerlei mediums pretenderen deze gaven ook te bezitten en vullen zelfs tv-programma’s. We gaan lezen wat de bijbel hierover zegt, want dat is tenslotte ons richtsnoer! Iedereen is van harte welkom in de Lichtkring om 20.00 uur. Jan en Adri van Beuzekom, Jannie v.d. Berg

Nascholing

Net als predikanten moet ik als kerkelijk werker deel nemen aan een nascholingsprogramma. Dit jaar word ik vijf keer twee dagen verwacht op Hydepark in Doorn, het scholingscentrum van de Protestantse Kerk. Komende week zijn de eerste twee dagen. Op dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart ben ik niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkteam. Donderdag 5 maart ben ik weer in Schoonrewoerd.
Jannie van den Berg

Rommelkoffie

De Rommelschuur is verdwenen, Rommelkoffie is er voor terug. Het sluiten van de Rommelschuur wordt als een gemis ervaren, vooral het koffiedrinken. Als u op zaterdagmorgen zin hebt in een kop koffie of thee, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, neem dan een rustmoment met ontmoeting in de Geref. Kerk. U/jij bent welkom op de 2e en laatste zaterdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur.
Bep van Zanten en Floor Brouwer

Kees van der Zwaard

Bonhoeffer - theatermonoloog Wie ben ik? Op het prikbord in de hal hangt een flyer over de voorstelling die Kees van der Zwaard op zondag 8 maart 16.00 uur in de Bethelkerk, Westwal te Leerdam geeft. Wie ben ik? gaat over Bonhoeffer, een man die zich geroepen wist om zich te verzetten tegen het nationaalsocialisme. Een man, die de laatste twee jaar van zijn leven in verschillende gevangenissen doorbracht en vlak voor het eind van de oorlog, 9 april 1945, werd terechtgesteld. Allen hartelijk welkom!

Terug naar overzicht