Gemeentebrief 2019-46

Geplaatst op:

Gemeentevergadering

Zondag 1 december - na de kerkdienst - wordt er een gemeentevergadering belegd. Kerkenraad en Beroepingscommissie informeren u dan over het beroepen van een predikant en u kunt dan uw stem hierover uitbrengen. Een uitnodigingsbrief ligt voor u klaar in De Lichtkring.
Scriba Arend Niebeek

Avond over het werk van de Heilige Geest

Maandag 18 november hopen we weer een avond te houden over het werk van de Heilige Geest. Deze avond staat “Profetie” centraal. Ons uitgangspunt is 1 Kor. 14:1 “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie.” De avond begint in De Lichtkring om 20.00 uur! Van harte welkom!
Jannie v.d. Berg, Jan en Adri van Beuzekom

De Boekenkar

U hebt het niet kunnen missen: de Boekenkar van onze Boekenschuur heeft een héél lange tijd voor de Dagwinkel gestaan. Ook toen de zomervakantie voorbij was en ik de kar weer zoals andere jaren wilde terugbrengen naar de Rommelschuur, zei Ad dat de kar best nog een tijdje kon blijven staan. Er waren nog geregeld winkelbezoekers en passanten, die nieuwsgierig in de Boekenkar neusden en regelmatig wat meenamen, met achterlating van een bijdrage in het groene geldkistje. Ad gaf mij zelfs nog een tip bepaalde categorieën boeken erop te zetten. En het bleek, dat dit nieuwe klanten aantrok. Al met al weer een mooie opbrengst over dit jaar: 352 euro. En dat allemaal van heel kleine bedragen samen; dat moeten dus heel wat verkochte boeken zijn! Dat bedrag wordt door de Rommelmarkt weer aangevuld tot 500,- euro en binnenkort gaat dat bedrag in natura weer naar de Voedselbank Leerdam. Ad, Tineke en het hele team heel erg hartelijk bedankt voor de goede zorgen voor de kar in het afgelopen jaar.
Namens de Rommelmarkt-Boekenschuur, Arend Niebeek

Melding Het Vakantiebureau

De nieuwe vakantiegids van Het Vakantiebureau ligt ter inzage op de tafel bij de liedboeken. Wilt u zich voor 2020 aanmelden voor een seniorenreis of een reis met extra zorg dan is daar vanaf nu de mogelijkheid voor. Er worden weer prachtige vakantieweken aangeboden zoals in Nieuw Hydepark te Doorn of De Heerenhof te Mechelen.
U kunt zich aanmelden via een inschrijfformulier maar natuurlijk ook via de diaconie. Het Vakantiebureau is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de begeleiding van deze reizen. Vooral mensen met een gediplomeerde zorgachtergrond worden van harte uitgenodigd met deze reizen mee te gaan.
De diakenen

Terug naar overzicht