Gemeentebrief 2019-43

Geplaatst op:

Voortgang beroepingswerk

Afgelopen zondag heeft onze preses aan het einde van de kerkdienst ons mogen meedelen, dat er nieuws is van de beroepingscommissie; zij hebben succesvolle contacten gelegd met een predikant en hebben deze predikant nu aan ons voorgedragen. Daarmee komt het beroepingswerk in een volgend stadium. Donderdagavond was er een kennismakingsgesprek in De Lichtkring met deze predikant en onze kerkenraad. Omdat alles nu in een stroomversnelling is gekomen hebben beide partijen afgesproken wat tijd te nemen om alle informatie op een rijtje te zetten. Waarschijnlijk zal er in de week na de gedachtenisdienst een gemeentevergadering worden belegd, waarin u ook meer informatie krijgt. Nu kunnen we daar uit privacy-redenen uiteraard nog niet veel meer over zeggen. Maar dan zal ook uw stem als gemeentelid van belang worden.
Namens de kerkenraad, scriba Arend Niebeek

Tienernevendienst 03-11-2019

Op zondag 3 november willen we samen met de 'oudere jeugd' (11 tot 18 jaar) in de Tienernevendienst nadenken over 'HET GOEDE VERHAAL'
Wist je dat Gods verhaal met mensen een goed verhaal is? In de Bijbel vind je bijzondere verhalen over bijzondere en toch heel gewone mensen. Met een vrolijk vragen-kaart-spel duiken we in die verhalen, want wie houdt er nu niet van een goed verhaal? Jullie komen toch zeker ook wel??
Namens de Jeugdwerkers Agnes, Jannie en Christel.

Uitnodiging

In de kerstnachtsamenkomst zal er dit jaar weer een projectkoor zijn. Adri van Beuzekom heeft zich bereid verklaard om vanaf donderdag 14 november met de liefhebbers te gaan oefenen in De Lichtkring. Zet de daaropvolgende zes donderdagen direct vast in uw agenda. De overige details volgen spoedig. Iedereen die graag zingt kan natuurlijk meedoen en zich vanaf dit ogenblik opgeven bij Adri of bij Jacoba. Wees van harte welkom om mee te zingen.
Adri van Beuzekom en Jacoba van Helten

Grote schoonmaak

Iedereen wordt uitgenodigd om schoon te komen maken op 2 november, dames en ook sterke heren voor het binnenwerk van de kerk en De lichtkring. Neem een emmer en schoonmaakdoekjes mee en een trap is ook handig. We beginnen om 8.30 uur en om 10 uur drinken we koffie met iets lekkers erbij. Mocht u verhinderd zijn en wel eerder tijd hebben, ligt er een lijst in de hal om idee te krijgen wat er zo gedaan moet worden.
Nel den Hartog

Terug naar overzicht