Gemeentebrief 2019-38

Geplaatst op:

Nieuws kerkenraad en team pastoraal medewerkers

In deze morgendienst zullen Hans en Janny Ippel als pastoraal medewerker worden aangesteld. En onze preses Janet de Zeeuw draagt haar taak over aan Arie van Buuren. Ook al bevinden Arie en Tineke zich aan de andere kant van de oceaan, toch zijn we in harten en gedachten bij elkaar.
Scriba Arend Niebeek.

Terugblik op de Startdag

Wat was het een fijne startdag, met zoveel enthousiasme voorbereid en uitgevoerd ! De inventiviteit en de inzet van velen (zelfs van buiten onze gemeente) hebben ons allen zeer goed gedaan: zowel in de eredienst met de mystery guests, de violisten en de kinderen van de kindernevendienst. En daarna hebben we genoten van de Escaperoom, de bijeenkomst voor ouderen, die de gevreesde uitdagingen in de Escaperoom iets te spannend vonden, de broodmaaltijd met elkaar en een middagvesper; een woord van dank en waardering voor de grote groep, die dit alles heeft voorbereid en uitgevoerd is hier zeker wel op zijn plaats. Tenslotte werkte ook het weer goed mee om er een prachtige dag van te maken. We kunnen doorvertellen van het goede verhaal dat ons deze dag bereikte, dat ons niet koud liet en in beweging bracht. Fijn, dat u er met zovelen was.
Namens de kerkenraad scriba Arend Niebeek.

Grote rommelmarkt

Nog één week en dan is het zover, we houden onze grote rommelmarkt op zaterdag 28 september van 9.00 – 13.00 uur. We hopen op mooi weer met veel mensen en veel gezelligheid. Er zijn heel veel spullen opgehaald! Vanaf 9.30 uur begint de verkoop bij opbod, ook als u niet meedoet met bieden is het leuk om mee te maken. Op het terras kunt u ondertussen genieten van koffie of thee met lekker gebak. Vul uw favoriete nummers in op het intekenvel om een mooie prijs te winnen. Dat kan ook bij de enveloppenkraam. Verder is het de moeite waard om tussen al die spulletjes in de kramen iets leuks te scoren. U/jij komt toch ook even langs? Later op de morgen is er soep en zijn er broodjes hamburger te koop. Denkt u ook nog alstublieft aan het bakken van taart of cake?
Commissie De Rommelschuur.

Seniorenmiddag

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van onze kerkelijke gemeente is inmiddels geweest en dus ook de hoogste tijd om als senioren weer bij elkaar te komen. De eerste middag van het nieuwe seizoen is donderdag 26 september a.s. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag bent u welkom om 17.00 uur en dan hebben we met elkaar een broodmaaltijd.
De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 12,50- per jaar (jan-dec). Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 26 september a.s., vul dan uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, of u belt even met één van de commissieleden, liefst vóór maandag 23 sept a.s. De middag begint om 17.00 uur en we sluiten om ca. 20.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter.
De commissie.

Gezellige maaltijd voor alleen gaanden vrijdag 4 oktober

Uw diaconie organiseert deze maaltijd en nodigt alle alleen gaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Het idee hiervoor werd geboren vorig jaar in de week tegen de eenzaamheid. Wegens allerhande activiteiten en drukte hebben we ons plan reeds enkele keren moeten doorschuiven. De maaltijd wordt gehouden in De Lichtkring om 18.00 uur kunt u bij ons aanschuiven om samen lekker en vooral gezellig te eten. Wellicht kent u een alleen gaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Aanmelden hiervoor kunt u bij de diaconie tot uiterlijk zondag 29 september. In De Lichtkring liggen intekenlijsten maar u kunt zich ook telefonisch of per email opgeven bij de diakenen. Wij doen dan de boodschappen en gaan voor u koken. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Wij zien naar u uit.
De diaconie.

Terug naar overzicht