Gemeentebrief 2019-37

Geplaatst op:

Collecte voor Kerk in Actie

Bouw de kerk in Syrië weer op – doe mee met de najaarscampagne van Kerk in Actie. Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen zij met de wederopbouw van hun land. Voor de Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee!
Samen zijn we kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee? Deze vraag van Kerk in Actie beantwoorden wij graag met een: “Ja natuurlijk.” Wij bevelen deze collecte bij u aan.
De diaconie

Start clubs en soos

YEAH!!! De clubs en soos gaan dit seizoen weer van start. KOM JE OOK???
We willen het nieuwe seizoen beginnen met een gezellige avond op de bezoekboerderij bij José en Jan Zijderveld. Op vrijdag 20 september om 18.30 uur wordt je verwacht op Hoogeind 20a in Leerdam. Wat we precies gaan doen blijft nog een verassing. Trek in ieder geval laarzen of oude schoenen en warme (niet je mooiste kleding aan); iets wat vies mag worden. Neem je vrienden, vriendinnen en/of klasgenoten gerust mee!
De eerste clubavond van groep 4, 5 en 6 start op 24 september om 19.00 uur. En club van groep 7-8 start op 1 oktober om 19.30 uur in het jeugdhonk van de Lichtkring. De datum van de Soos volgt (zo spoedig mogelijk) nog.
Groetjes van de clubleiding

Gezocht

Ja u/ jou zoeken we!!! We zijn op zoek naar nieuwe clubleiding voor groep 7-8. Eén keer in de 2 weken gaat u/ jij een mooie uitdaging aan om samen met de jeugd een paar uurtjes een leuk programma te maken en mooie contacten op te doen met de jeugd van nu. Door 1 belletje met Gerard Blokland of Agnes Verhoeff kunt u/ jij dit jaar nog starten met dit mooie werk voor onze jeugd.
Hartelijke groet vanuit de Jeugdcentrale

De Rommelschuur Grote markt

Op zaterdag 28 september houden we de jaarlijkse grote rommelmarkt van 9.00 – 13.00 uur. Op ons buitenterrein staan allerlei kramen. Er is een enveloppenkraam en er is een intekenvel. Bij beiden kunt u leuke prijzen winnen. Om 9.30 uur begint de verkoop bij opbod. Het hele jaar hebben we bijzondere objecten verzameld, u kunt deze vooraf bekijken. Op het terras kunt u koffie/thee en limonade kopen met zelfgebakken taart of cake. Later op de morgen is er soep en zijn er broodjes hamburger te koop. Natuurlijk zijn ook de boekenschuur en de rommelschuur open. We hebben al genoeg vrijwilligers bij de kramen en de catering, geweldig!
We hebben nog één vraag: Wie wil er bakken voor ons? We weten dat er in onze kerk veel talent is om heerlijke taart of cake te bakken. Doet u weer mee? U kunt het ’s morgens op de markt bij de koffiekraam brengen.
Commissie De Rommelschuur

Bijbelstudie

Woensdag 18 september hopen wij weer bij elkaar te komen in de Lichtkring van 19.30 tot 21.30 uur. We willen nu hoofdstuk 7 van het boekje ‘Tegen de stroom in “ (bijbelstudies over 1 Samuel 15) met elkaar bespreken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom gerust kijken en doe mee.
Contactpersoon Dineke Brouwer

Nieuws kerkenraad en team pastoraal medewerkers

In de morgendienst van 22 september zullen als pastoraal medewerker worden aangesteld Hans en Janny Ippel. Arie van Buuren neemt de taak van voorzitter van de kerkenraad over van Janet de Zeeuw.
Scriba Arend Niebeek

Aanvulling jaarboekje

In het nieuwe jaarboekje onder hoofdstuk Kerkenraad zijn we nog één kerkenraadslid vergeten te vermelden. Dat is Richard van Bijlevelt die als ouderling met een bijzondere taak, ook deel uit maakt van de kerkenraad. Het is u allen waarschijnlijk wel bekend dat Richard ouderling is maar het had ook vermeld dienen te worden. Onze excuses hiervoor.
Namens de kerkenraad, Janet de Zeeuw

Seniorenmiddag

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van onze kerkelijke gemeente is inmiddels geweest en dus ook de hoogste tijd om als senioren weer bij elkaar te komen. . De eerste middag van het nieuwe seizoen is donderdag 26 september a.s. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag bent u welkom om 17.00 uur en dan hebben we met elkaar een broodmaaltijd.
De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 12,50 per jaar. (jan-dec.).
Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 26 september a.s., vul dan uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, of u belt even met één van de commissieleden.(Liefst vóór maandag 23 sept a.s.). De middag begint om 17.00 uur en we sluiten om ca. 20.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter
De commissie

Terug naar overzicht