Gemeentebrief 2019-27

Geplaatst op:

Preses kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 4 juli is Arie van Buuren bereid gevonden de taak van preses vanaf september, na mijn afscheid, over te nemen. Hier zijn we als kerkenraad zéér blij mee. We wensen Arie Gods onmisbare zegen bij deze taak.
Janet de Zeeuw (preses)

Avonddienst avondmaalsviering

Gezien de zeer geringe opkomst bij de avondmaalsvieringen in de avonddiensten dit jaar, hebben wij als kerkenraad unaniem besloten met deze avond diensten te stoppen. De laatste avondviering zal op zondag 14 juli a.s. zijn.
Janet de Zeeuw (preses)

Tijdschriften PKN

De PKN geeft een aantal tijdschriften gratis uit. Het betreft Woord&weg, afwisselend aangevuld met Jong Protestant (JOP), Diakonia en Kerk&Israël onderweg. Tot nu toe ging de verspreiding ook via de scriba. Als men zich zelf had aangemeld bij de PKN, dan kreeg je het gratis thuis gestuurd. Dat blijft zo. Vanaf het september nummer na de vakantie laat de PKN de pakketpost naar de scriba's e.a. vervallen in verband met de hoge kosten van de pakketpost. Hebt u zich al aangemeld voor de tijdschriften bij de PKN, dan verandert er niets voor u en krijgt u het september nummer gewoon thuis gestuurd. Kreeg u het via mij, dan is dat dus gestopt en kunt u het rechtstreeks bij de PKN aanvragen als u de tijdschriften wilt blijven ontvangen of u wilt aanmelden als nieuwe ontvanger (protestantse kerk.nl/magazine, gratis abonneren op woord&weg.) Geeft dit problemen, dat kun u bij mij een formulier krijgen, dat u ingevuld naar de PKN stuurt.
Scriba Arend Niebeek

Korte verslagen kerkenraadsvergaderingen

Wellicht ten overvloede, maar hierbij wil ik alle gemeenteleden van onze kerk nog een keer ervan op de hoogte stellen, dat zij bij de scriba een samenvatting kunnen opvragen van de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, nadat deze zijn geaccordeerd bij een volgende kerkenraadsvergadering. Ze zijn dus wel een maand oud. Maar zo blijft u wel op de hoogte van de lopende zaken van onze kerk.
Scriba Arend Niebeek

De Rommelschuur

Op zaterdag 13 juli is de Rommelschuur geopend van 9.00 – 12.00 uur.
Commissie De Rommelschuur

Collectemunten

Als u collectemunten nodig heeft voor de zomer periode dan verzoeken we u deze komende week nog te bestellen, zodat ze vóór 19 juli nog bij u bezorgd worden. Daarna kunnen de munten pas eind augustus naar u toe gebracht worden
Hans Lemcke

Terug naar overzicht