Gemeentebrief 2019-25

Geplaatst op:

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de morgendienst van 23 juni zullen worden bevestigd en aangesteld Bep van Zanten als ouderling, Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling, Hans Lemcke als diaken, Ingrid Buijserd als pastoraal medewerker, Gerrit en Els Middelkoop als kerkrentmeester. Hans en Janny Ippel zullen worden aangesteld in de functie van pastoraal medewerker op zondag 18 augustus. Gelukkig wordt de open plaats bij de diakenen nu opgevuld door Hans Lemcke. We hebben helaas dus nog steeds enkele belangrijke vacante functies; een preses en 2 ouderlingen. We hopen nog steeds op gemeenteleden, die bereid zijn de open plaatsen in te nemen.
Scriba Arend Niebeek.

Vakantie Jannie van den Berg

Van 24 juni tot en met 21 juli heb ik vakantie. Doet zich in deze periode iets voor waarbij pastorale zorg dringend nodig is, neem dan contact op met iemand van het wijkteam. Hij of zij kan dan zo nodig de waarnemende predikant inschakelen. Ik wens u allen, of u nu thuis blijft of op pad gaat, een goede zomerperiode toe.
Jannie van den Berg

Bereikbaarheid in vakantie periode

Binnenkort beginnen de vakanties weer en dan is het van belang te weten in geval van ernstige ziekte of overlijden wie van de kerkenraad u dan kan benaderen. Jannie van den Berg is met vakantie van 24 juni tot en met 21 juli. In die periode kunt u onze consulent ds. A. Driebergen benaderen. Uiteraard alleen in ernstig dringende gevallen. In minder dringende zaken kunt u contact opnemen met het wijkteam, of anders de preses of de scriba.
Scriba Arend Niebeek

Vakantie

Bent u de laatste jaren niet meer op vakantie geweest? Hoort U bij de groep oudere gemeenteleden? Bent u nog mobiel?
De PKN biedt u een kosteloze vakantieweek aan van maandag 9 december tot vrijdag 13 december. U kunt gratis genieten van een heerlijke midweek, inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten in Ouddorp of Doorn. Een groep liefhebbers moet bestaan uit 4 deelnemers en 1 begeleider. We zorgen voor een begeleider. U kunt zich aanmelden bij de diaconie. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20 september a.s. Liefst eerder.
Wij zijn enthousiast! U ook?
De diaconie

De Rommelschuur

Op zaterdag 29 juni is De Rommelschuur weer open van 9.00 – 12.00 uur. De vakantie is voor sommigen al begonnen, anderen hebben het nog tegoed. Kom naar de boekenschuur, er zijn prachtige boeken te koop om van te genieten in je tuinstoel! In de rommelschuur vind je van alles voor huis, tuin en keuken. Iedereen is van harte welkom! Wij hebben in ieder geval de koffie klaar staan.
Commissie De Rommelschuur

Samenstelling jaarboekje 2019-2020

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2019-2020 aan mij willen doorgeven? Het is ook prettig als u het mij laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden in het jaarboekje. Graag de wijzigingen vóór 1 augustus per e-mail doorgeven of telefonisch. Bij voorbaat hartelijk dank.
Bé de Jong

Terug naar overzicht