Gemeentebrief 2019-24

Geplaatst op:

Zangdienst

Vandaag, zondag 16 juni is het zover: een prachtige ochtenddienst waar je blij van mag worden. De tekst uit Handelingen staat centraal: ‘Daarom ben ik blij. Ik juich en zing.’ Dat zingen en juichen doen we samen met het koor ‘His Voice’ uit Alblasserdam. Kom en zing en juich mee, want God wil ons bemoedigen en sterken om blijde mensen te mogen zijn.
Liturgiecommissie

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de morgendienst van 23 juni nemen we afscheid van een aantal ambts- en taakdragers en mogen we andere gemeenteleden in hun plaats bevestigen en aanstellen. Bep van Zanten zal als ouderling bevestigd worden en Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling. Als pastoraal medewerker zal Ingrid Buijserd worden aangesteld. Gerrit en Els Middelkoop zullen worden aangesteld als kerkrentmeester. De dienst zal worden geleid door ds. Rebel. Hans en Janny Ippel worden aangesteld in de functie van pastoraal medewerker op zondag 18 augustus in de dienst die geleid zal worden door ds. A. Driebergen. Voor onze preses Janet de Zeeuw hebben wij nog geen opvolging kunnen vinden, wel zal zij afscheid nemen van ons college in de dienst op startzondag. We hebben helaas dus nog steeds enkele belangrijke vacante functies; een preses, een diaken, 2 ouderlingen. Fijn dat Jan van Beuzekom nog langer aan wil blijven, anders waren er maar liefst 3 vacatures ouderling geweest.
Dit alles betekent dat wij met dankbaarheid afscheid zullen nemen van Jannie Brouwer als ouderling, Marjolijn Laurman als pastoraal jeugdmedewerker, Harm Abma als diaken en Henny Rijneveld en Karin van Dalen als pastoraal medewerker, Nel den Hartog en José Brouwer als kerkrentmeester. We hebben niet bewust gezocht naar een opvolger voor Marjolijn, omdat wij blij zijn met een duo jeugdouderlingen en samen met Jannie den Braven is dit gedeelte van onze kerkorganisatie dus voorzien van medewerkers. We hopen nog steeds op gemeenteleden, die bereid zijn de open plaatsen in te nemen.
Scriba Arend Niebeek

Samenstelling jaarboekje 2019-2020

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2019-2020 aan mij willen doorgeven? Het is ook prettig als u het mij laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden in het jaarboekje. Graag de wijzigingen vóór 1 augustus per e-mail doorgeven op: be.dejong@hotmail.com.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Bé de Jong

Terug naar overzicht