Gemeentebrief 2019-23

Geplaatst op:

Huwelijk

Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wisseling van de wacht

Binnenkort zullen een aantal kerkenraadsleden aftreden en anderen hun plaats innemen. We zijn dankbaar enkele gemeenteleden gevonden te hebben, die het werk willen voortzetten. Maar we hebben ook nog wel zorgen, omdat nog niet alles wat we wilden is gelukt. Bep van Zanten wil de komende tijd de functie van ouderling op zich nemen. Jan van Beuzekom is aftredend ouderling, maar heeft aangegeven deze taak nog te blijven doen. Als pastoraal medewerker mogen wij Ingrid Buijserd en Hans en Janny Ippel verwelkomen. Bijzonder blij zijn wij, dat Agnes Verhoeff en Christel Lodder de komende jaren samen de functie van jeugdouderling op zich willen nemen, nadat die functie zoveel jaren niet kon worden ingevuld.
Dit samenvattend betekent, dat wij met dankbaarheid afscheid gaan nemen van Jannie Brouwer als ouderling, Harm Abma en Christel Lodder als diaken, Marjolijn Ippel als pastoraal jeugdmedewerker en Henny Rijneveld en Karin van Dalen als pastoraal medewerkers. Onze preses Janet de Zeeuw is ook aftredend, maar heeft aangegeven om haar huidige functie tijdens de komende vakantieweken nog te blijven vervullen. Daarna ontstaat voor ons als kerkenraad nog een heel belangrijke vraag hoe die functie in te vullen.
Ook binnen het college van kerkrentmeesters zijn er wijzigingen; Nel den Hartog en José Brouwer zullen het college verlaten, maar wij zijn erg blij van hen te hebben gehoord, dat ze taken in De Lichtkring en rond rouwdiensten willen blijven vervullen. Hun plaats in het college wordt straks ingevuld door Gerrit en Els Middelkoop.
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en aanstelling van de pastoraal medewerkers vindt plaats op 23 juni. Voor hen die dan verhinderd zijn zal dit op 18 augustus gebeuren.
Namens de kerkenraad scriba Arend Niebeek

Vacatures

Ik zal mijn taak als interim preses, die ik voor een jaar had toegezegd, niet verlengen. Wat betekent dat er een 3e vacature voor ouderling ontstaat. We zullen met elkaar na moeten denken hoe we dit gaan oplossen. Neem gerust contact met me op als u hierover een idee hebt. We komen er niet, door naar een ander te wijzen. Wat kan u nog voor de kerk betekenen?
Janet de Zeeuw (preses)

Optreden koor ‘His Voice’

“Wanneer komt er weer eens een koor zingen?” krijgen we soms als vraag. Nou, op 16 juni tijdens de ochtenddienst treedt het koor ‘His Voice’ op onder leiding van Jaco Mulder. Dominee Ploeger gaat voor in deze dienst. U bent allen van harte welkom. Gospelkoor ‘His Voice’ uit Alblasserdam bestaat al sinds augustus 1996 en staat voor: enthousiast en vol beleving het evangelie zingend uitdragen. Het repertoire van het koor is zeer afwisselend. Van rustige a-capella nummers tot swingende gospels. ‘His Voice’ brengt vaak iets unieks, omdat veel van de liederen door de eigen dirigent zijn geschreven of gearrangeerd. Naast het organiseren van eigen concerten, verleent ‘His Voice’ regelmatig haar medewerking aan kerkdiensten en verschillende andere christelijke activiteiten. Zo heeft het koor meegewerkt aan diverse opnames van het EO televisieprogramma “Nederland zingt”. Kom en neem ook gerust iemand mee, want het wordt echt een bijzondere en bemoedigende dienst.
Liturgiecommissie

De Rommelschuur

Een zonnige jaarmarkt, we konden het niet beter treffen. Ons koffieterras werd druk bezocht en het was erg gezellig! Ook kwamen er veel mensen in de boekenschuur en in de rommelschuur. Dit leidde tot een mooie netto opbrengst. Iedereen bedankt voor de hulp, voor het bakken en ook bedankt voor uw bezoek!
Commissie De Rommelschuur

Terug naar overzicht