Gemeentebrief 2019-18

Geplaatst op:

Trampoline-sprongen

In onze kerk zijn veel vrijwilligers actief. Af en toe springt er wat uit; zelfs letterlijk met een trampoline in de kerk! Het is nu toch wel weer even een moment van aandacht voor al die activiteiten, die de afgelopen weken rond Passie- en Paastijd, jeugdwerk en Tentdienst hebben plaatsgevonden. Namen noemen we niet, want dan wordt de gemeentebrief veel te lang en zou je ook nog wat vergeten. Maar allen, die hebben meegewerkt aan activiteiten van de laatste tijd vanuit kindernevendienst, liturgiecommissie, beamergebruik, clubs, koor en tentdienst hartelijk bedankt voor jullie inzet en ideeën. Dat bedankje geldt natuurlijk ook voor allen die zich achter de schermen hiervoor hebben ingezet.
Namens de kerkenraad scriba Arend Niebeek

Examen

De schoolexamens gaan op 9 mei beginnen. We wensen alle jongeren die dit jaar examen doen heel veel succes! Hoe zal het gaan? Heb ik het goed gemaakt? Altijd een spannende tijd voor de leerlingen, maar zeker ook voor de ouders. Na het examen is het wachten op de uitslag op 12 juni. We hopen dat jullie dan de vlag mogen uithangen!
Marjolijn en Jannie ( jeugdpastoraat)

Heilig Avondmaal

Volgende week vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal. Als voorbereiding op de viering willen wij u graag dit gedicht van Geert Boogaard meegeven.

En wit weer
Uw brood
en rood weer
Uw wijn
en ieder mag komen
om niet.

Nu zijn we geheel
in Uw liefde die is
en die komt en
de wereld
verlost.
Een gezegende viering gewenst van de wijkouderlingen

H.A. collecte plaatselijk jeugdwerk

De collecte bij het heilig avondmaal is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, zodat ook de jeugd gestimuleerd mag worden in het geloof.
De Diaconie

De Rommelschuur

Op zaterdag 11 mei is De Rommelschuur weer open van 9.00 – 12.00 uur. Er is volop voorjaars- en zomerkleding aanwezig. Het voorjaar is de tijd van opruimen en ook van vernieuwen. Wij hebben allerlei mooie spulletjes voor huis en tuin. Kom gewoon eens kijken, de koffie staat klaar!
Commissie De Rommelschuur

HAPPEN EN TRAPPEN voor Mozambique

Vanwege het succes en het enthousiasme van de afgelopen 2 jaar, hopen we op Hemelvaartsdag (30 mei) weer een fietstocht te kunnen organiseren. Iedereen is van harte uitgenodigd om (bij mooi weer) na de kerkdienst deel te nemen aan deze gezellige tocht. En voor de inwendige mens wordt uiteraard onderweg ook weer gezorgd. Per deelname vragen wij een bijdrage van € 10,00. (kinderen t/m 12 jaar € 5,00). De gehele opbrengst zal deze keer ten goede komen aan Kerk in Actie / watersnood in Mozambique.
I.v.m. de catering onderweg wel graag even aanmelden. Dit kan tot 28 mei op de lijst die binnenkort in de hal van de Lichtkring ligt of via mail of app. Voor informatie kun je terecht bij Christel Lodder.
Namens de diaconie

Samenkomst over de Heilige Geest

Zoals al eerder gemeld organiseren we op woensdag 15 mei een avond over het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Na het zingen van enkele lofprijs/aanbiddingsliederen zal Jopie Koole van het Evangelisch Werkverband hier een inleiding over geven. Vervolgens gaan we in enkele groepen uiteen om daar verder over te praten. Wij verwachten dat het een bijzondere avond gaat worden en willen u hier graag voor uitnodigen! Aangezien het een “Open avond” is kunt u ook vragen of uw (Hersteld) Hervormde buurman/vrouw met u meekomt. Om 19.45 uur staat de koffie klaar! We starten om 20.00 uur.
Jannie van den Berg en Jan van Beuzekom

Terug naar overzicht