Gemeentebrief 2019-16

Geplaatst op:

Senioren

Donderdag 25 april hopen we elkaar weer te ontmoeten op de maandelijkse seniorenmiddag. Onze gast is ditmaal dhr. Arie Bassa uit Hei- en Boeicop. Dhr. Bassa is vrijwillig medewerker van de Stichting Boerderij & Erf en hij zal voor ons een presentatie houden over boerderijen in onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Boerderijen maken de Vijfheerenlanden en zijn voor deze streek gezichtsbepalend. Waar men ook gaat, door dorpen of door bewoningslinten, langs de boezems of over kaden, ze zijn er altijd en overal. Iedere generatie heeft er aan gebouwd of heeft ze verbouwd, ze aangepast aan zich wijzigende omstandigheden. Deze pronkjuwelen vertellen het verhaal van hun bewoners, de ontginning, de strijd tegen het water en de wijze waarop de landbouw werd bedreven. Ze zijn als het ware de spiegels waarin we de agrarische cultuurhistorie kunnen ontdekken. Dhr. Bassa is zeer bekend in de streek, dus het zal zeker een interessante middag worden. De middag is in De Lichtkring, begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. U bent van harte welkom.
Noteert u alvast in uw agenda: Donderdag 23 mei, de laatste seniorenmiddag van dit seizoen, gaan we een middagje uit! We maken een leuke autotocht naar Oud Heusden in Brabant. Vandaar maken we een vaartocht door een afwisselend landschap met dorpjes, natuurgebied, molens en uitgestrekte uiterwaarden. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie, thee en wat erbij. Aan het eind van de middag, na weer een mooie autotocht, eten we met elkaar. We hopen op weer veel deelnemers. U kunt zich opgeven bij een van de commissieleden of op het opgaveformulier dat in de hal van De Lichtkring ligt. De totale kosten bedragen €35,- p.p. (dus inclusief alle onderdelen). Alleen deelname aan de maaltijd kost €15,- p.p.
Voor beide seniorenmiddagen: Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter

De Boekenkar

In de voorjaarsvakantie kunt u bij de Dagwinkel van Ad en Tineke onze boekenkar weer aantreffen. Er is genoeg leesplezier voor jong en oud te vinden. De opbrengst zal opnieuw in het najaar weer besteed worden aan artikelen voor de Voedselbank.
Namens de Boekenschuur – Arend Niebeek.

Terug naar overzicht