Gemeentebrief 2019-15

Geplaatst op:

Kring "Apostolische Geloofsbelijdenis"

Vanavond, zondag 14 april om 18.30 uur, behandelen we de uitspraak: ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. We gaan nadenken over de vragen: welke kerk is dat, wie behoren erbij en is Jezus gebed om eenheid verhoord?
Van harte welkom om mee te denken, te praten en te luisteren naar een stukje van Willem Ouweneel over dit onderwerp.
Adri van Beuzekom.

Stille Week

Begin de aanloop naar Pasen dit jaar met het vieren van het Heilig Avondmaal op donderdag 18 april om 19.30 uur: witte donderdag. Jezus nodigt ons allen uit. Hij spreekt met ons over het nieuwe verbond van God met de mensen. In het jeugdhonk kijken we deze avond na de dienst naar “The Passion vanuit Dordrecht”. Wij willen u van harte uitnodigen. Tijdens de dienst op Goede Vrijdag, 19 april, weer om 19.30 uur, ervaren we dat het nieuwe ontstaat uit pijn en lijden. Er is verraad en duisternis. Er lijkt geen lichtpuntje meer mogelijk en toch….. Dan volgt Stille Zaterdag, 20 april, om 21.30 uur beginnen we aan de Paasnacht. Juist in deze nacht belijden we ons geloof en gedenken we onze doop: teken van ons nieuwe begin als kinderen van God.
De liturgiecommissie.

Koffiedrinken na de dienst

Vandaag drinken we geen koffie in de kerk, maar op 7 adressen staan koffie en thee klaar en kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de preek. Bij de uitgang krijgt u een adres dat dicht in de buurt van de kerk is. We hopen dat veel mensen van deze gastvrijheid gebruik gaan maken en dat we een goede, gezellige tijd met elkaar beleven.
Christel Lodder en Jan van Beuzekom.

Clubkamp-I

Vanuit het jeugdpastoraat mocht ik mee op clubkamp. Ik kijk terug op een geweldig leuk en gezellig weekend! Alle ingrediënten hiervoor waren aanwezig . Het belangrijkste: Een leuke groep kinderen. Spellen in het bos, op het veld, waarbij jong en oud samen, super fanatiek voor de winst gingen. Spelen, snoepen, lachen, muziek, dansen, gek doen, bonte avond, dropping, laat gaan slapen (maar toch op tijd aan het ontbijt). Het is gewoon teveel om alles op te noemen. Onze kerkviering ging over de talenten die wij van God krijgen. Ik heb ontdekt dat deze kinderen allemaal heel veel verschillende talenten hebben. Jongens en meiden jullie bedankt voor het fijne kamp! Christel en Bé zwaaiden de scepter in de keuken. We kwamen niets tekort. Ze hebben ook voor ons een heerlijke warme maaltijd gemaakt. Zelfs met ruim 30 personen konden we het niet op krijgen, bedankt!
Tot slot bedank ik de leiding. Onze twee circusdirecteuren Floris en Gerard, hadden alles onder controle. Het was hard werken, maar jullie hebben ervoor gezorgd dat alles goed is verlopen. Menno, Frederike, Ina, José, Agnes en Herman, ook jullie bedankt voor het mee organiseren en leiden van dit clubkamp! Ik ben blij dat ik hier deel van uit mocht maken, we hebben er met elkaar erg van genoten! Wilt u nog meer horen en zien….? Hou de gemeentebrief in de gaten wanneer de foto’s en filmpjes getoond worden.
Jannie den Braven.

Clubkamp-II

Fijn om te zien hoe de kinderen van de clubs en de leiding er plezier in hadden bij het vertrek afgelopen vrijdag. Goed om te horen dat alles perfect is verlopen. Als kerkenraad willen wij allen, die hieraan meegewerkt hebben hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet.
Namens de kerkenraad scriba Arend Niebeek.

Maatje Vijfheerenlanden

Mocht u iemand kennen die schulden heeft die niet oplosbaar zijn dan kan een schuldhulpmaatje samen met deze mensen kijken naar oplossingen. Via het Diaconaal platform Leerdam, waar wij ook deel van uitmaken, is dit onder onze aandacht gebracht. Coördinator is Johan van Oort. Informatie vindt u op www.maatjevijfheenlanden.nl of u mailt naar coordinatorjohan@maatjevijfheerenlanden.nl. Als u als schuldhulpmaatje actief wil worden, neem dan ook contact op met Johan van Oort.
Namens het DPL hartelijk dank voor uw medewerking.
Janet de Zeeuw

Terug naar overzicht