Gemeentebrief 2019-12

Geplaatst op:

Collecte 40-dagentijd 31 maart 2019

Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.
Kerk in Actie – werkgroep

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Afgelopen zondag, 17 maart, hebben wij al een aantal kaarten verkocht. Ook de komende zondag, 24 maart a.s. kunt u na de dienst deze kaarten nog kopen. We hebben er nog ruim 40. De kosten zijn € 1,- per kaart + het plakken van 2 postzegels.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! Helpt u ons gevangenen blij te maken met een beetje aandacht.
De Diaconie

Datumwijziging maaltijd voor alleengaanden

N.a.v. opmerkingen van belangstellenden dat er op 11 april ook al een open eettafel is in het dorpshuis hebben we in de diaconie besloten onze maaltijd te verplaatsen naar 23 mei. We zullen u tijdig opnieuw uitnodigen.
De diakenen

NLdoet

Vorige week zaterdag hebben we met een aantal vrijwilligers een verwenontbijt in Huis ter Leede verzorgd. We waren naast een aantal andere vrijwilligers met 7 mensen uit onze gemeente. We hebben het ontbijt verzorgd, de bewoners van de kamers gehaald en weer terug gebracht en samen met hen ontbeten. Het was goed om dat als leden van de gemeente zo met elkaar te doen. We zijn heel enthousiast geworden en willen volgend jaar zeker weer meedoen!
Adri van Beuzekom

De Rommelschuur

Op zaterdag 30 maart is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Er is voor de laatste keer uitverkoop in de kledinghoek, alles mag weg voor lage prijzen.
Commissie De Rommelschuur.

Senioren

Donderdag 28 maart a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Het is al weer even geleden dat we onze algemene kennis getest hebben en dat van sommige onderwerpen in het bijzonder. We hebben daarvoor een quiz samengesteld die we in kleine groepen gaan spelen. We kunnen dus overleggen en of samenwerken om de juiste antwoorden te vinden. Het is altijd leuk om te ontdekken dat je nog aardig wat weet, maar ook altijd weer leert van de antwoorden van een ander. Was u er de vorige keer, kom dan weer en was u er nog niet, probeer het een keer. U bent allemaal welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter

Terug naar overzicht