Gemeentebrief 2019-11

Geplaatst op:

Berichtje van de scriba

Mijn vraag in de vorige gemeentebrief om toch vooral de lijst met namen van voor te dragen ambtsdragers in te vullen hebt u beantwoord. Hier kunnen we mee aan de slag; binnenkort kunnen we dus vanuit de kerkenraad op pad om opvolging te gaan zoeken voor de vertrekkende leden van pastoraat, Cvk en kerkenraad. Hartelijk dank voor uw spitwerk in de adressenlijst ! Verder wil ik u hierbij nog doorgeven dat het verslag van de woensdag 13 maart gehouden gemeente-vergadering bij mij aangevraagd kan worden. U krijgt die als alles klaar is per email. Als u geen computer hebt, dan kunt u een papieren versie aanvragen. Gemeenteleden, die standaard al kerkenraadsverslagen voor gemeenteleden ontvangen krijgen het verslag automatisch toegestuurd.
Arend Niebeek – scriba

Gezellige maaltijd voor alleengaanden

Uw diaconie organiseert deze maaltijd en nodigt alle alleengaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Het idee hiervoor werd geboren in de week tegen de eenzaamheid eind vorig jaar. Wegens allerhande activiteiten en drukte hebben we ons plan doorgeschoven naar een wat rustiger periode. De maaltijd wordt gehouden in De Lichtkring op donderdag 11 april. Om 18.00 uur kunt u bij ons aanschuiven om samen lekker en vooral gezellig te eten.
Wellicht kent u een alleengaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Aanmelden hiervoor kunt u bij de diaconie tot uiterlijk donderdag 4 april. In De Lichtkring liggen intekenlijsten maar u kunt zich ook telefonisch of per email opgeven bij de diakenen. Wij doen dan de boodschappen en gaan voor u koken. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Wij zien naar u uit,
De diaconie.

Koor ZOUT doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne

In 2019 mogen uitsluitend leden van de RABOBANK 125.000 euro verdelen onder verenigingen en stichtingen, welke actief zijn in het werkgebied van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en klant zijn van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het koor ZOUT heeft zich ook aangemeld en doet een beroep op gemeenteleden om op ons koor te stemmen. Wie kunnen er stemmen? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een stemkaart met unieke stemcode waarmee ze kunnen stemmen. Van 19 maart tot en met 2 april 2019 kan er via een stemsite uw stem op de vereniging en/of stichting worden uitgebracht die u een warm hart toedraagt. Ieder lid mag maximaal één stem op dezelfde vereniging uitbrengen. Als u bankiert bij de Rabobank en u bent lid, wilt u dan aan ons denken? Met uw hulp ontvingen we verleden jaar een mooi bedrag. Het zou prachtig zijn voor ons koor, als we in 2019 dit bedrag zouden overstijgen. Helpt u ons mee?

Collecte 40-dagentijd 24 maart 2019

Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!
Kerk in Actie - werkgroep

Apostolische geloofsbelijdenis

God kiest ervoor om door Zijn Geest door ons heen te werken, opdat we Zijn liefde zullen leren kennen en uitdelen!! De Heilige Geest is 365 dagen vol van Gods liefde en die wil Hij over ons uitstorten! ROM. 5:5. Onlangs bezochten wij een conferentie over het werk van de Heilige Geest: Gods Geest in en op ons! Daar werden de volgende uitspraken geciteerd: “Een kerk zonder de beweging van de Heilige Geest is niet meer dan een gezelligheidsclub” en “Een preek zonder de zalving van de Heilige Geest is niet meer dan een informatieve lezing” en “Een gebed zonder de kracht van de Heilige Geest is niet meer dan een voordracht” en “Een lied zonder de boodschap van de Heilige Geest is niet meer dan een muziekuitvoering”.
Deze citaten kwamen bij mij en de 1000 aanwezigen stevig binnen. Misschien bij u ook. Zondag a.s. gaan we verder met onze geloofsbelijdenis. Aan de beurt is: “Ik geloof in de Heilige Geest”. Hoe ervaren wij de werking van de Heilige Geest? U bent van harte welkom!
Jan van Beuzekom

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 17 maart a.s. kunt u na de dienst deze kaarten kopen. De kosten zijn € 1,- per kaart + het plakken van 2 postzegels.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De Diaconie

Bijbelstudie

Woensdagavond 20 maart willen we weer in gesprek gaan met elkaar. We willen dan 1 Samuël 13:1-15 bespreken. Kom je ook meepraten of meeluisteren? Om 19.30 uur beginnen we en we sluiten het gesprek om ongeveer 21.30 uur af. Hartelijk welkom!
Ina en Teuni

Terug naar overzicht