Gemeentebrief 2019-06

Geplaatst op:

Jeugddienst

Op zondagmorgen 3 maart om 10.00 uur organiseren wij een jeugddienst, ook zeker geschikt voor ouderen! Het thema is “Op de vlucht”. Zet het vast in de agenda!
De jeugddienstgroep: Gerco, Jurjen, Julian, Mayte, Mirthe, Rebecca, Sabine, Sara, Jolanda, Marjolijn, Jannie

Donateurs Jeugdcentrale

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende: Ieder jaar is er gelukkig een groot aantal gemeenteleden, die als donateur de Jeugdcentrale financieel steunt. Aanstaande zondag liggen op tafels in de hal van de Lichtkring geadresseerde enveloppen. Daarin het verzoek om de (jaarlijkse) bijdrage over te maken voor het werk van de jeugdclubs. Vriendelijk willen we jullie vragen om de envelop met je naam mee te nemen. Ook de enveloppen voor mensen die bij je in de buurt wonen en die je in de kerk mist. Mogelijk is het er tot nu toe nog niet van gekomen om het jeugdwerk een financieel steuntje in de rug te geven. Ook voor jullie ligt er een envelop klaar. Bij voorbaat danken wij jullie voor je gift.
Het bestuur van de Jeugdcentrale

Actie voedselbank

Ze vroegen hem: "Wat moeten we dan doen?" Hij antwoordde: "Als je twee stel kleren hebt, moet je één stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft." (Lucas 3:10-11)
In februari willen wij weer graag met onze kerk weer de jaarlijkse inzameling houden voor de voedselbank. Op 17 en 24 februari wordt u van harte aanbevolen producten mee te brengen en in te leveren in de Lichtkring. Op donderdag 28 februari worden alle ingeleverde producten weggebracht. De voedselbank wil graag elke week voedselpakketten samenstellen waarin de schijf van vijf in voldoende mate is vertegenwoordigd. Denk aan verse producten maar ook aan houdbare producten zoals rijst, deegwaren, meel, blikgroente enz. Naast voedsel worden ook producten toegevoegd die meer in de verzorgende sfeer liggen zoals tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen en producten op gebied van baby verzorging (o.a. babyvoeding, luiers). Mogen we ook nu weer rekenen op uw steun?
de Diaconie

Actie Veranderdag 16 maart 2019

Geef een beetje tijd!! Eén van de kerndoelen van kerk en gemeente zijn is dienen. God dienen is mensen dienen! De liefde van de Here Jezus wordt zichtbaar en tastbaar in het omzien naar elkaar èn in het daadwerkelijk bieden van die hulp die iemand nodig heeft. In de 40-dagentijd zijn wij gewend met onze kerk mee te doen aan een VERANDERDAG. Op deze dag willen en kunnen we als Gemeente van Jezus Christus een stukje van het evangelie uitdragen door ons, met elkaar, in te zetten voor onze naasten.
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer aan de slag via NL-DOET en hebben we ons weer opgegeven voor het verzorgen van een ontbijt in Huis ter Leede op zaterdag 16 maart. De bewoners worden op deze ochtend in het restaurant van het huis getrakteerd op een lekker ontbijt. De werkzaamheden zijn het klaarzetten en afruimen van het ontbijt en het ophalen en wegbrengen van bewoners. Wij worden om 8.00 uur verwacht en het duurt tot ongeveer 11.00 uur. GEEFT U OOK EEN BEETJE VAN UW TIJD WEG?! Opgeven kan via de lijst in de gang.
de Diaconie

Gemeenteavond

Afgelopen donderdag 31 januari is er in De Lichtkring een zeer goed bezochte gemeentevergadering belegd, waarin aan de orde kwam de procedure voor het verkrijgen van een predikant voor onze gemeente via de mobiliteitspool voor een afgebakende periode (voorstel vanuit de gemeentevergadering 4 in plaats van 3 jaar). Ook werd uitvoerig gesproken over het achterstallig onderhoud van de pastorie en de mogelijkheden om deze te verkopen. Op de vergadering na Biddag op woensdag 13 maart zal hiervoor de gemeente opnieuw worden gehoord. Daardoor wordt het dan mogelijk om een predikant voor onbepaalde tijd te beroepen. Moeilijke onderwerpen, maar we zijn blij met de goede sfeer en eendracht waarin we die avond bijeen waren. Op de kerkenraadsvergadering van 6 februari is besloten, dat Richard van Bijlevelt en Jan van Beuzekom een beroepingscommissie vanuit de diverse geledingen in onze gemeente zullen gaan samenstellen. Die commissie zal contacten gaan leggen met predikanten uit de mobiliteitspool en t.z.t. met een voordracht komen. U kunt een verslag van deze vergadering bij mij opvragen (liefst digitaal). Degenen, die de kerkenraadsverslagen altijd ontvangen krijgen dit vanzelfsprekend automatisch.
Scriba Arend Niebeek

Ingezonden lied n.a.v. de preek op 3 februari

Als ik zondags de kerk uit ga,
dan zing ik spontaan op straat
christelijke liedjes en gezangen.
Men kijkt mij soms dan wel eens na.

‘k Weet niet of ze het waarderen
dat ik zo opgewekt in de straten zing.
Met een blij gezicht knik ik naar hen
en hoop dat ze het toch appreciëren.

De Heer doet overal zijn werk,
dus wie weet waar het gezang toe leidt.
Misschien zie ik voorbijgaande mensen
de volgende keer wel in de kerk.

Terug naar overzicht