Gemeentebrief 2018-44

Geplaatst op:

Schoonmaak

Op dinsdag 6 november is het zover om met elkaar de schoonmaak verder te gaan doen. Er zijn al enkele vrijwilligers begonnen, maar er moet nog heel veel gebeuren. Dus nog werk genoeg voor dames en ook sterke mannen. We nodigen u uit voor a.s. dinsdag. Als er een hoge opkomst is, dan zijn we er vast snel mee klaar. Vergeet niet uw emmer met schoonmaakspulletjes mee te nemen. We drinken om 10 uur koffie met iets lekkers. Tot dinsdag allemaal.
Groetjes, Nel den Hartog

Gemeentevergadering

Hebt u de datum van de gemeentevergadering (7 november na de dienst op Dankdag) al genoteerd in uw agenda? We willen met elkaar nadenken over de nabije toekomst van onze kerkgemeenschap. De 2 agendapunten, waar het die avond om draait, zijn:

  • Met elkaar nadenken over wie wij zijn als gemeente en wat wij nodig hebben.
  • Wat voor kwaliteiten zoeken wij daarom bij een nieuw te benoemen predikant.

Dat kan voor een nog te vormen beroepingscommissie een handreiking zijn bij het werk dat hen wacht. Wij zijn erg blij, dat onze consulent ds. A. Driebergen deze agendapunten wil leiden. En wij hopen op een grote opkomst bij deze gemeentevergadering. U kunt bij mij altijd nog het verslag opvragen van de gemeentevergadering in februari 2018.
Met vriendelijke groet, scriba Arend Niebeek

Informatie vacante tijd

De eerste stap is gezet in het lange proces om onze vacature van predikant te vervullen; dat is de aanvraag bij de PKN om een predikant te mogen benoemen. Deze aanvraag plus de daarbij behorende informatie van onze gemeente is inmiddels verstuurd naar de PKN in Utrecht. Het wachten is nu op hun toestemming om met het beroepingswerk te gaan beginnen.
Scriba, Arend Niebeek

Rommelschuur

Op zaterdag 10 november is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. De herfst heeft zijn intrede gedaan, nog even en we vieren weer Sinterklaas en Kerst. In onze schuur kunt u mooie cadeautjes vinden en ook zijn er leuke artikelen om een surprise van te maken. Er is ook een stelling ingericht met kerstartikelen. Commissie De Rommelschuur

Heilig Avondmaal collectie 11 november 2018

Deze collecte is bestemd voor de Voedselbank Leerdam.
De doelstelling van de Voedselbank is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ook begeleiding in de financiën wordt door de Voedselbank gedaan. Ons werkterrein is Leerdam en omliggende plaatsen. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

We gaan weer van start met de gespreksgroep ‘Rondom 30’, met een nieuw boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. Christenen uit de eerste eeuw waren een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken. Petrus spreekt hen in zijn brieven – en daar doorheen ook ons – moed in. Weet, dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Het boekje is verdeeld in 16 hoofdstukken waarin belangrijke thema’s aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar samen willen we hoopvol achter Jezus aangaan. Daarom nodigen wij u/jou uit om deel te nemen aan deze gespreksgroep (rondom 30 is een breed begrip!). Van harte uitgenodigd op maandag 12 november a.s. om 20.00 uur in de Lichtkring.
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Catechese voor volwassenen

In het dagelijks leven zijn we eigenlijk nooit klaar met leren, precies zo is het in de school van het geloof. We willen u/jou uitnodigen om deel te nemen een verdiepende vervolg-catechese, één keer in de 14 dagen. Misschien denkt u erover om belijdenis te doen of heeft u al belijdenis gedaan, maar wilt u meer verdieping krijgen in het geloof. De data en de avond worden in overleg afgestemd. Geef je op bij Jannie van den Berg via kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl.

Oppasser gezocht

Beste jongelui en 50+ers,
Daar de gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer gaat starten en er een oproep is om deel te nemen aan een catechesegroep voor volwassenen zijn wij op zoek naar oppassers. Om iedereen, ook ouders met jonge kinderen, de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan (één van) deze gespreksgroepen, roepen wij jongeren en ouderen op om zich aan te melden om een keertje op te passen. Doe mee en meld je aan bij: Janet de Zeeuw, of per email: preses@gkschoonrewoerd.nl.

Terug naar overzicht