Gemeentebrief 2018-38

Geplaatst op:

Leiding gezocht

Op dit moment hebben we nog geen nieuwe leiding gevonden. Tot het eind van het jaar zijn er 4 zondagen waarop er geen kindernevendienst zou zijn. We zijn heel blij dat er nu toch voor twee zondagen vervanging is gevonden. Op 30 september zal Rina Knijff met de kinderen naar de nevenruimte gaan en op 21 oktober is Agnita de With bereid gevonden om ons te helpen. We zoeken nu nog vervanging voor 11 november (avondmaal) en voor 30 december. We volgen “Kind op Zondag”, dus het verhaal met verwerkingsvormen staat uitgebreid beschreven. Wie wil een zondag voor zijn rekening nemen? Laat het een van ons weten.
Het kindernevendienst-team: Hendrik, Ilona, Daniela, Jannie

Senioren

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van onze kerkelijke gemeente is inmiddels geweest en dus is het ook de hoogste tijd om als senioren weer bij elkaar te komen. De eerste middag van het nieuwe seizoen is donderdag 27 september. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag bent u welkom om 17.00 uur en dan hebben we met elkaar een broodmaaltijd.
Het thema van de startzondag was 'een goed gesprek' en dat is het ook voor het komende seizoen in onze gemeente. De seniorenmiddagen bieden voor dat gesprek een goede plaats. De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 12,50 per jaar (jan.-dec.). Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 27 september, vul dan uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, of u belt even met een van de commissieleden (liefst vóór maandag 24 sept a.s.). De middag begint om 17.00 uur en we sluiten af om ca. 20.00 uur. Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter
De commissie senioren

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Vanavond starten we met de bespreking van de Apostolische geloofsbelijdenis. We beginnen met "Ik geloof in God de Vader". Twee woorden springen daaruit nl. "geloof" en "het vaderschap van God". We gaan bespreken wat "geloven" inhoudt en welk godsbeeld we hebben.
Ook voor vandaag de dag zijn dat zeer belangrijke zaken! Dus: iedereen is zondagavond van harte welkom in de "Lichtkring" om 18.30 uur. Wij zien uit naar uw komst! Neem uw bijbel mee, want we gaan uit van het woord van God.
Jan en Adri van Beuzekom, Nel Versteeg

Bedankt

Bedankt voor de vliegende start! Een bevlogen eredienst – een feestelijke opening van het vernieuwde Jeugdhonk (gelijk door de jongeren in gebruik genomen!) – boeiende gesprekken bij gemeenteleden thuis – een gezellige maaltijd met elkaar in De Lichtkring – een inspirerende afsluiting in de kerk: wij mogen terugzien op een bijzonder geslaagde startzondag. Zowel voor de inzet van allen die bij de diensten betrokken waren, voor de organisatie van de gespreksgroepen bij kerkleden thuis, voor de gastdames/heren en voor de verzorging van de broodmaaltijd: jullie verdienen een dikke pluim voor jullie creativiteit en inzet! Nu we toch aan het bedanken zijn; ook allen, die de afgelopen weken van het jeugdhonk een compleet nieuwe, gezellige ruimte voor de jeugd hebben gemaakt hartelijk bedankt voor jullie werk. En verder zijn we als gemeente er al jaren aan gewend in deze periode een nieuw jaarboekje te krijgen. Maar het moet hier toch ook maar weer eens worden gezegd, dat we al het werk hieraan zeker ook heel erg waarderen.
Arend Niebeek scriba

Grote Rommelmarkt

Op zaterdag 29 september wordt de grote rommelmarkt van 9.00-13.00 uur gehouden op het buitenterrein van De Rommelschuur. Vanaf 9.30 uur start de verkoop bij opbod. Er is een terras waar u kunt genieten van koffie, thee en fris met zelfgebakken taart/cake. Later op de morgen kunt u soep en broodjes hamburger kopen. Er zijn prijzen te winnen bij het intekenvel en laat u ook verrassen bij de enveloppenkraam, waar elke envelop een prijs bevat. Ook de boekenschuur en de rommelschuur zijn open. Denkt u nog even aan het bakken van iets lekkers? U kunt het bij de koffiekraam inleveren. We hopen op mooi weer, veel gezelligheid met veel publiek! U komt toch ook even kijken?
Commissie De Rommelschuur

Zangdienst

Zondag 7 oktober in de avonddienst verzorgt de liturgiecie een zangdienst waarvoor u liederen kunt opgeven. We zoeken uw meest geliefde liederen. Opgeven kan op een lijst die zondag in de kerk ligt of via de mail. We hopen op veel reacties.
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

Oproep jeugdclub

Wij zijn op zoek naar restjes wol en katoen in vrolijke kleuren om mee te knutselen op de jeugdclub. Kleine bolletjes zijn heel welkom waar we leuke armbandjes en schilderijtjes mee willen maken.
José Zijderveld

Sing-in Leerdam op D.V. 30 september

Houdt u van zingen? Spreken Opwekkingsliederen, Sela en Michael W. Smith u aan? Dan bent u van harte welkom op zondagavond 30 september in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Hoogstraat 80). Het thema is: God is groot! Onder begeleiding van de Sing-in Band worden aan het thema gerelateerde nummers gezongen. Aanvang: 19.30 – 20.30 uur. (Inloop vanaf 19.00 uur) Geen entree, wel een deurcollecte.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Koffie/thee, frisdrank aanwezig.
Comité Sing-in Leerdam

Terug naar overzicht