Gemeentebrief 2018-27

Geplaatst op:

Kindernevendienst

Vanaf volgende week is er geen kindernevendienst. In De Lichtkring ligt materiaal voor de kinderen; kleurplaten, kleurtjes, enz. Ze mogen dat meenemen in de kerk.
Op 26 augustus gaan we weer starten. Dan zullen we ook aandacht geven aan de kinderen van groep 8 die de kindernevendienst gaan verlaten.

H.A. collecte

Deze collecte is bestemd voor de voedselbank Leerdam. De doelstelling van de voedselbank is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ons werkterrein van de voedselbank in Leerdam, is Leerdam en omliggende plaatsen. Van harte bij u aanbevolen. Diaconie

Afscheid ds. Gerlinde van den Berg-de Haan en haar gezin

Zondagmorgen 26 augustus (10.00 uur) is de officiële afscheidsdienst in onze kerk van onze huidige predikant. In de middag zal een afscheidsbijeenkomst plaatsvinden in De Lichtkring, waarbij u als gemeentelid persoonlijk het vertrekkende echtpaar en hun kinderen kan ontmoeten. Zowel voor de afscheidsdienst als voor het informele afscheid in de middag wordt u natuurlijk van harte uitgenodigd! U vindt hieronder meer informatie van de afscheidscommissie over deze middagbijeenkomst. We zijn blij, dat een aantal gemeenteleden dit op zich hebben genomen. U komt toch ook?
Voor wat betreft de komende vacante periode kan ik u al wel meedelen, dat ds. A. Driebergen bereid is gevonden om het consulentschap op zich te nemen. Dat houdt in ons geval in dat zij – waar nodig – ons zal ondersteunen in beroepingswerk en in crisissituaties ook onze vraagbaak wil zijn. Naast de pastorale zorg van Jannie van den Berg en onze ambtsdragers zal dit er toch toe bijdragen, dat we de komende vacante tijd met vertrouwen tegemoet mogen zien.
Scriba Arend Niebeek

Middagbijeenkomst

In de middag van 26 augustus is iedereen van harte welkom om op feestelijke wijze afscheid te nemen van Gerlinde. Er is een afwisselend programma van 15 uur tot 17.30 uur ! Meer informatie over deze middag en het afscheidscadeau vindt u in een brief die voor u klaar ligt in De Lichtkring. Vanzelfsprekend is de inhoud van deze brief strikt geheim voor de familie van den Berg! Voor vragen kunt u terecht bij Hans van Snippenberg.

De Pastorie (1):

Vanaf het moment waarop zeker was dat onze predikant een beroep aangenomen had naar Appingedam en de pastorie dus binnenkort leeg zal komen zijn we ons als Kerkrentmeesters gaan verdiepen in de vraag: En nu?
Iedereen zal begrijpen dat er na 14 jaar intensieve bewoning heel wat moet gebeuren. Schilderen? Behangen? Maar er is meer. Hoe zit het met de isolatie? Hoe is de verdere bouwkundige staat? Zijn we als gemeente zelf in staat om de benodigde zaken aan te pakken, of is het te groots en te veel.
Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden welke weg het verstandigst is om in te slaan hebben we contact gezocht met S.B.K.G. (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen), en aan hen advies gevraagd om met ons mee te kijken en te denken. Afgelopen vrijdag 29 juni hebben zij ons bezocht en met ons de pastorie van boven tot onder en van binnen en buiten bekeken. In het gesprek daarna hebben we afgesproken om een aantal opties in grote lijnen uit te werken, maar ook om een aantal mogelijkheden te benoemen.
De eerste optie: Alleen het noodzakelijke onderhoud uitvoeren. Dit betreft dan isoleren, daar waar nog geen isolatie is toegepast, een nieuwe keuken en badkamer, schilderwerk, maar ook reparatie van scheuren in de buiten muren.
De tweede optie: Groot onderhoud uitvoeren. Dit betreft het verstevigen van de kapconstructie en volledig isoleren van de woning naar de maatstaven van deze tijd. Ook hierin keuken, badkamer en schilderwerk ter hand nemen inclusief reparatie en aanpassingen van de buitenmuren. Daar waar nodig de houten vloeren vervangen door beton vloeren.
De vragen waar we onder andere voor staan zijn:
1) Kies je voor rigoureus of voor summier?
2) Is het verstandig om als kleine gemeente verder te gaan met een pastorie die, ook in de toekomst, (hoge) kosten zal blijven geven? Denk hierbij ook aan het gasverbruik en de wijzigingen die daarvoor in de toekomst (misschien) nog nodig zullen zijn.
3) Zou je ook moeten overwegen om te kijken naar een nieuwere woning als pastorie, zodat de kosten in de toekomst veel beter zijn te overzien?
De eerste stappen zijn nu gezet, we wachten het rapport van de S.B.K.G. af en daarna hopen we te gaan werken aan een overzichtelijke manier om tot een goede en verantwoorde besluitvorming te komen. Wordt vervolgd.
Namens het C.v.K. Freek de Jong

Nieuws van de jeugdcentrale

Enige tijd geleden bent u op de hoogte gebracht van de plannen van de Jeugdcentrale om het interieur van het jeugdhonk te vernieuwen. Sinds die tijd zijn de plannen verder uitgewerkt en inmiddels is er ook een begin gemaakt met een aantal werkzaamheden. Zo zijn er pallets gekocht en zijn en worden mensen gevraagd om kussens te maken. Maar er is nog veel meer werk aan de winkel. Die activiteiten willen we concentreren op een aantal zaterdagen: 28 juli, 4 en 11 augustus. Veel handen maken licht werk en daarom vragen we om jullie hulp op één (of meerdere) zaterdag(-en ). We verzamelen om 8.30 uur in De Lichtkring. In het Jeugdhonk en bij de familie Vroege, Overheicop 76, is er genoeg te doen. Coördinator van het werk is Gerard Blokland. U kunt hem ook bellen voor meer informatie.
Mogen we rekenen op uw en jullie medewerking? Met vriendelijke groet,
Bestuur en leiding van de Jeugdcentrale

Activiteiten seizoen 2018-2019

Evenals voorgaande jaren willen we dit jaar een lijst van activiteiten in het jaarboekje opnemen. Ik verzoek u daarom de data van de bijeenkomsten enz. van uw commissie, werkgroep, kring enz. aan mij te willen doorgeven.
Met vriendelijke groet, Hans van Snippenberg

Terug naar overzicht