Gemeentebrief 2018-18

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Lammetjes in de wei: het hoort bij de lente. Een lam staat in de Bijbel vaak symbool voor de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. In het Nieuwe Testament wordt Jezus een lam genoemd, bijvoorbeeld in 1 Petrus 1:19 “Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.” Bij die kwetsbaarheid staan we stil als we volgende week weer het Heilig Avondmaal vieren. Jezus, Zoon van de allerhoogste en machtige God, is een kwetsbare mens geworden, gestorven om ons het Leven te geven. Laten we dat geschenk samen vieren!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte Heilig Avondmaal

De missie van Diaconaal Platform Leerdam is: Vanuit het gebod God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, hebben we als Leerdamse kerken de opdracht om te zien naar onze naaste in nood. Binnen de eigen kerkelijke gemeenten, maar ook daarbuiten. Omzien naar elkaar. Helpen waar geen helper is. We willen de zwakkeren in de samenleving versterken. En stem geven aan hen die zorg of hulp nodig hebben, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. We willen de sterkeren in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.
U kunt een beroep doen op Diaconaal Platform Leerdam als iemand in uw familie- of kennissenkring over onvoldoende hulp beschikt. De hulp die het platform biedt, is geen vervanging van professionele hulp. Wel een mogelijke aanvulling hierop of een (tijdelijke) overbrugging. Denk bijvoorbeeld aan acute hulp, in afwachting van professionele hulp.
Van harte aanbevolen, de Diaconie

Wisseling ambtsdragers

De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers nadert zijn einde en wij mogen hierbij met dankbaarheid de volgende namen bekendmaken van gemeenteleden, die pastorale en kerkelijke taken op zich willen nemen. Preses; We hebben voor deze bijzondere functie geen vervanging voor Ad Verhoeff kunnen vinden. Janet de Zeeuw treedt af als diaken en heeft toegezegd voor de periode van één jaar de functie van preses te willen vervullen.
Dick Stoffelen en Floris de Zeeuw willen in de komende periode diaken worden.
Richard van Bijlevelt is momenteel lid van het team rond overlijden, maar hij wil vanuit die functie ook lid van de kerkenraad worden als ouderling met speciale opdracht. Daarmee komt hij vanuit dit team als vast lid in de kerkenraad en dat is voor ons een welkome versterking.
Ook al hebben we de twee vacatures voor ouderling niet kunnen vervullen, we mogen toch wel heel dankbaar zijn, dat maar liefst drie gemeenteleden bereid zijn in de komende periode pastoraal medewerker te worden. Het betreft Laurence Angevare, Annelies Vroege en Wilma van Loon. Zo kan een heel belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn, namelijk het bezoekwerk, toch doorgang vinden.
Bé de Jong zal de taak van Marian van de Water als secretaris van de kerkrentmeesters overnemen en we vinden het ook heel fijn, dat Nel den Hartog heeft toegezegd nog een jaar aan te blijven als kerkrentmeester.
Tot op heden hebben we voor de komende vacature van Marjolijn Laurman als pastoraal jeugdmedewerker helaas nog niemand kunnen vinden.
Na een heel lange en verdienstelijke staat van dienst gaat Fred Schweig zijn taken als financieel administrateur neerleggen. Hij treedt ook af als Cvk lid, maar boekhoudkundig wil hij het jaar nog wel afmaken. Wout Versteeg zal de functie van kassier gaan vervullen en Gerieke Middelkoop wordt boekhouder.
In de kerkdienst van 24 juni zal indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en de aanstelling van de pastoraal medewerkers plaatsvinden door onze predikant Gerlinde van den Berg en zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers.
Namens de kerkenraad, Arend Niebeek

De Rommelschuur

Tijdens de jaarmarkt van 11 mei zijn wij geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur. Er is een koffieterras waar u tijdens de drukte even heerlijk kunt uitrusten. We hopen dat er weer genoeg cake/taart gebakken is om bij de koffie te serveren. Op zaterdag 12 mei zijn we gesloten.
Commissie De Rommelschuur

Expositie

Tijdens de jaarmarkt op 11 mei is de kerk van 9 t/m 12 uur open. In de kerk is er een expositie te zien van Anke Flantua van Daal en Jessica den Hartog. Beide presenteren eigen werk, Anke met diverse schilderijen en Jessica met een onderzoek naar het recyclen van plastic met als leidraad materiaal, kleur en techniek. Tijdens de kerkdiensten op 10 en 13 mei is het werk ook te bewonderen, maar op 11 mei is er gelegenheid voor een persoonlijke toelichting.

HAPPEN EN TRAPPEN voor Jeugdhonk

Vanwege het succes en het enthousiasme van vorig jaar willen we ook dit jaar weer alle gemeenteleden uitnodigen om op 10 mei, Hemelvaartsdag, na de kerkdienst deel te nemen aan een gezellige fietstocht. Er zijn meerdere routes met verschillende afstanden beschikbaar. De kortste route is +/- 7,5 km. Ook voor de wielrenners onder ons is er een route!!! Onderweg zijn er twee stops waar u wordt getrakteerd op koffie / thee met iets lekkers en een kopje soep met een broodje. De kosten zijn € 10,00 p.p / kinderen onder 13 jaar € 5,00 p.p. De gehele opbrengst zal deze keer geschonken worden t.b.v. de nieuwe inrichting van het ‘Jeugdhonk’. Start: +/- 11.00 uur vanuit de Lichtkring. LET OP!!! De wielrenners verzamelen om 11.15 uur bij Annelies en Hans Vroege op Overheicop 76.
I.v.m. de catering onderweg, graag aanmelden vòòr 8 mei. Dit kan op de lijst in de hal van de Lichtkring of via mail of app. Voor informatie kunt u terecht bij Christel Lodders

Terug naar overzicht