Gemeentebrief 2018-15

Geplaatst op:

Nieuws van de kerkenraad

Afgelopen zondag mocht onze preses bekend maken, dat er grote veranderingen in aantocht zijn voor onze predikant Gerlinde, haar echtgenoot Johan en natuurlijk ook voor Dieke, Laurens en Maritza. De protestantse gemeente in Appingedam heeft besloten, dat er een beroep zal worden uitgebracht op het predikantenechtpaar en Gerlinde en Johan hebben aangegeven, dit beroep te zullen aanvaarden. Wij willen beiden van harte feliciteren met deze nieuwe stap in hun predikantenleven en het in hen gestelde vertrouwen, dat hieruit blijkt. Er breekt nu een enerverende, maar vast ook inspirerende tijd voor hen aan. Naar het zich laat aanzien zal het afscheid van Schoonrewoerd en de intrede in Appingedam plaatsvinden eind augustus / begin september. Dat betekent voor onze gemeente in de nabije toekomst natuurlijk ook weer een nieuwe situatie en veel werk aan de (kerk)winkel.
Voor wat betreft de zoektocht van onze kerkenraad naar gemeenteleden, die de aanstaande vacatures willen vervullen, kunnen wij al wel berichten, dat er vorderingen worden gemaakt, waar we heel blij mee zijn. Maar nog niet voor alle komende lege plaatsen en de reeds bestaande vacatures hebben wij een opvolger. Toch stemmen de toezeggingen, die wij al hebben ontvangen ons tot dankbaarheid. We hopen u spoedig meer informatie hierover te kunnen geven.
Namens de kerkenraad; scriba Arend Niebeek

Gespreksgroep 30+

Donderdagavond 19 april is er weer een gespreksgroep voor de 30+. Met elkaar praten we over ons geloof aan de hand van “Denkstof”.
We starten om 20.00 in De Lichtkring.
Wees welkom!

Kring Openbaring

De Openbaringkring heeft vorige maand de bespreking van dit Bijbelboek afgerond. Het plan is om in september te starten met de bespreking van onze geloofsbelijdenis: wat belijden en geloven we nu precies als we op zondag gaan staan en de Apostolische geloofsbelijdenis uitspreken? In het kader van Kerk 2025 en "Back to the basics" willen we hierover na gaan denken aan de hand van een boekje dat o.a. geschreven is door Arjan Plaisier en Ciska Stark.

Schoonmaak

In de week van 1 mei willen we de grote schoonmaak gaan doen We willen je daarbij uitnodigen om op dinsdag 1 mei mee te helpen. Ben je op die dag afwezig en wel van plan om mee te helpen, kan je zelf ook in die week van te voren of erna aan de slag. Zoals de buiten- of de binnen ramen zemen, deuren een sopje of een kast op te ruimen. De overige klusjes gaan we op dinsdag 1 mei met z’n allen doen, zoals de tafels, stoelen en de vloeren.
In de hal ligt een lijst om een idee te krijgen wat er allemaal gedaan moet worden, en je kunt je naam invullen wat je graag wil gaan doen of mee wil gaan helpen.
Vriendelijke groet, Nel den Hartog

Terug naar overzicht