Gemeentebrief 2018-11

Geplaatst op:

Kring Openbaring

Zondagavond gaan we op zoek naar de grote lijn van het boek Openbaring. We doen dat aan de hand van een aantal dia's die meer duidelijkheid geven. De sleutel voor dit bijbelboek openbaart Jezus is 1:19 Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Het gaat over verleden, heden en toekomst!
Iedereen is van harte welkom, ook al heb je de vorige bijeenkomsten niet meegemaakt!

Bijbelstudie

Bijbelstudie woensdag 21 maart.
Wij nodigen u hartelijk uit voor een avond bijbelfragmenten bespreken rond het thema “dwaalleraren.” Dat doen wij aan de hand van het boekje 'Levenslessen' van Max Lucado. In de consistorie staat om 19.30 uur de koffie weer voor u klaar.

Nieuwe preses PKN

Het zal u niet zijn ontgaan, dat het hoofdbestuur van de PKN een nieuwe preses heeft aangesteld en dat het iemand betreft, die meermalen bij ons op de kansel heeft gestaan, namelijk ds. Saskia van Meggelen. Toch wel bijzonder: het hoofdbestuur van de PKN is voor ons altijd wat ver weg en afstandelijk en dit voor ons bekende gezicht brengt het belangrijke kerkelijke orgaan ineens een stuk dichterbij. In De Lichtkring zal na de ochtenddienst een kaart rondgaan, waarop u ook uw naam kunt zetten. Die kaart zullen we vervolgens als een felicitatie van onze gemeente naar haar toesturen.

Uitnodiging Stille Week

We willen u van harte uitnodigen voor de diensten in de Stille Week. In deze week staat het lijden van Jezus centraal. Als liturgiecommissie zijn we al druk met de voorbereidingen bezig om samenhangende en inspirerende diensten vorm te geven.
We borduren voort op het thema van de 40-dagen tijd; ‘Ik zorg voor jou’. Witte Donderdag op 29 maart om 19.30 uur zal in het teken staan van de dunne lijn tussen verbondenheid en verraad. We vieren de Maaltijd, wetend dat ook Judas en Petrus met Jezus de maaltijd deelden. Onze eigen predikant: ds. Gerlinde van den Berg- de Haan zal voorgaan. Goede Vrijdag 30 maart om 19.30 uur horen we Petrus, de zorgzame discipel, zeggen: “Ik hoor niet bij Hem”. Hoe zit het met ons? Zorgen we voor elkaar? Of laten we soms ook iemand anders of onszelf in de steek? Stille Zaterdag, 31 maart om 21.30 uur lijkt het dieptepunt bereikt: Jezus is gekruisigd en gestorven. Wie zorgt voor Hem? Is er nog een God die zorgt voor de zoon? Is er nog zorg voor ons? Juist deze avond klinkt vanuit de stilte: Dit is de nacht waarin de schepping wordt vernieuwd. Geen dieptepunt maar een hoogtepunt! Op weg naar Pasen. We hopen dat u met ons de Stille Week wilt beleven.
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

Bericht van de Jeugdcentrale

Wij zijn heel blij met onze donateurs. Zij steunen ons financieel voor de activiteiten van de jeugdclubs. We willen voortaan de bijdrage op een andere manier gaan innen. Voorgaande jaren kwamen we bij u aan de deur voor uw donatie. Dit jaar zullen afgevaardigden van de Jeugdcentrale u de jaarlijkse bijdrage aanbieden in de kerk bij het Jeugdhonk. U bent al gewend om bv. het Jaarboekje ieder jaar van een tafel in De Lichtkring mee te nemen. Op dezelfde manier wil de Jeugdcentrale u de nota voor uw financiële steun meegeven. U wordt nu al bedankt voor uw (soms al jarenlange) steun; op die zondag zullen we dat nogmaals doen.
Tegelijkertijd willen we ook die gemeenteleden die, om welke reden dan ook, er nog niet toe kwamen om het jeugdwerk te steunen, hierbij uitnodigen om dat alsnog te gaan doen. Op 18 maart liggen er formulieren klaar om uw naam in te vullen en het clubwerk met een financiële bijdrage te ondersteunen.

Terug naar overzicht